Welkom bij de BFOV!

De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw heet u van harte welkom op haar website. Als vertegenwoordiger van meer dan 50.000 liefhebbers in België, bieden we u op deze website antwoord op al uw vragen aangaande de oldtimers.

Wetgeving, procedures, stand van zaken van onze politieke dossiers, enz ... u vindt het allemaal hier.

We raden u dan ook aan om deze website toe te voegen aan uw favorieten en om ons geregeld een bezoekje te brengen.


Regelmatig sturen wij een nieuwsbrief via email.

Indien u zich gratis wenst te abonneren op deze nieuwsbrief, stuur dan een email hier.

BROMFIETSEN : REGULARISATIEPERIODE WERD MET EEN JAAR VERLENGD

Nieuwsflash DIV van het Directoraat generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer
05/12/2016

Sinds 31 maart 2014 moeten alle nieuwe bromfietsen, die in België in het verkeer gebracht worden, ingeschreven worden. Vanaf 11 december 2015 geldt deze verplichting ook voor de bromfietsen en lichte vierwielers aangeschaft vóór 31 maart 2014 en voor de tweedehands voertuigen die na 31 maart 2014 uit een andere lidstaat van de Europese Unie zijn ingevoerd en die nog niet werden ingeschreven. Om alle eigenaars de tijd te geven om zich in orde stellen, werd er een overgangsperiode van één jaar voorzien. Deze regularisatieperiode loopt af op 10 december 2016.

Op voorstel van de Minister van Mobiliteit zal de regularisatieperiode worden verlengd met één jaar, zodat iedereen de kans krijgt zich in orde te stellen met betrekking tot de regelgeving inzake de inschrijving van voertuigen.

Hiertoe zal er binnenkort een koninklijk besluit gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, maar echter niet voor 10 december 2016.

Opgelet! De huidige regularisatieperiode eindigt wel degelijk op 10/12/2016. Dit betekent dat de inschrijving van de desbetreffende te regulariseren voertuigen niet langer wettelijk zal zijn na deze datum! Ze zal opnieuw een wettelijke basis kennen na de publicatie van het nieuwe koninklijk besluit.

Dit houdt in dat het niet mogelijk zal zijn om in te schrijven onder de regularisatieprocedure tussen 11/12/2016 en de publicatiedatum van het besluit.

Dient echter opgemerkt te worden dat de voorbereidende procedures vóór de regularisatie-inschrijving (bpost voor préregistratie van de technische gegevens, aanvraag van attest bij de Politie of een oldtimerfederatie) nog steeds kunnen plaatsvinden en zelfs aangemoedigd worden om tijd te besparen op het ogenblik dat de inschrijving opnieuw mogelijk zal zijn.

Tenslotte kunnen de voertuigen die niet tijdig geregulariseerd werden en deelnemen aan het wegverkeer nà 11/12/2016 onderhevig zijn aan politiecontroles.

U zal een flash-info ontvangen om u de datum van publicatie van het nieuwe koninklijk besluit mee te delen waardoor een extra regularisatiejaar toegekend wordt.


Welkom

E10-BENZINE MET OCTAANGETAL 95 VERPLICHTE VERDELING VANAF JANUARI 2017

Vanaf januari 2017 wordt de verdeling van de brandstof E10-benzine met octaangetal 95 opgelegd in België. Veel tankstations zullen geen bijkomende pompen installeren waardoor de klassieke Eurosuper 95 op termijn het risico loopt te verdwijnen zoals dat al het geval is in Frankrijk. Deze nieuwe brandstof is niet geschikt voor alle voertuigen.

Lees er alles over : klik hier


RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
Holidea
AutoScout24
IEA - IAE
BFOV vzw - Brits Tweedelegerlaan 625 - 1190 Brussel - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw
Brits Tweedelegerlaan 625
1190 Brussel
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56