Welkom bij de BFOV!

De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw heet u van harte welkom op haar website. Als vertegenwoordiger van meer dan 50.000 liefhebbers in België, bieden we u op deze website antwoord op al uw vragen aangaande de oldtimers.

Wetgeving, procedures, stand van zaken van onze politieke dossiers, enz ... u vindt het allemaal hier.

We raden u dan ook aan om deze website toe te voegen aan uw favorieten en om ons geregeld een bezoekje te brengen.


Regelmatig sturen wij een nieuwsbrief via email.

Indien u zich gratis wenst te abonneren op deze nieuwsbrief, stuur dan een email hier.

FISCALITEIT : AANPASSING VANAF 1 JULI

Vanaf 01.07.2017 is er de jaarlijkse indexatie voor wat de verkeerbelasting betreft. Maar er is ook nieuws voor wat de forfaitaire verkeersbelasting betreft voor onze oldtimers die in Vlaanderen ingeschreven worden.

Naar aanleiding van de nakende overgang van 25 naar 30 jaar heeft de BFOV samen met het kabinet van Vlaams minister Bart Tommelein ervoor gezorgd dat er een overgangsmaatregel komt.

De voertuigen die voldoen aan een van de volgende voorwaarden genieten van de forfaitaire verkeersbelasting en dit vanaf 01.07.2017:

  1. in aanslagjaar 2017 sedert meer dan vijfentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;
  2. in aanslagjaar 2018 sedert meer dan zesentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;
  3. in aanslagjaar 2019 sedert meer dan zevenentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;
  4. in aanslagjaar 2020 sedert meer dan achtentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;
  5. in aanslagjaar 2021 sedert meer dan negenentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;

Concreet betekent dit dat elk voertuig met een eerste inschrijvingsdatum van voor 01.01.1993 (<1992), en dat ingeschreven wordt in Vlaanderen, steeds zal genieten van de forfaitaire verkeersbelasting, de voertuigen met inschrijvingsdatum vanaf 01.01.1993 en volgend, dienen de leeftijd van 30 jaar bereikt te hebben.

Nog bijkomend goed nieuws, eveneens dankzij de onderhandelingen die we als BFOV voerden, voor de liefhebbers van lichte vrachtauto’s, ingeschreven in Vlaanderen, die tot op heden nog steeds de volledige verkeersbelasting betaalden volgens het gewicht van dit voertuig, genieten sinds 01.07.2017 ook van de forfaitaire verkeersbelasting voor zover deze de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben.


Welkom

OP REIS NAAR FRANKRIJK? BESTEL UW CRIT'AIR VIGNET

We krijgen nogal wat vragen betreffende de nieuwe regelgeving in Frankrijk en meer bepaald Parijs. Inderdaad er werd een Low Emission Zone ingesteld in Parijs en dit heeft een aantal gevolgen.

Goed nieuws voor onze oldtimers!

De oldtimers zijn vrijgesteld van deze nieuwe regelgeving. De in Frankrijk ingeschreven oldtimers onder het statuut 'Carte Grise de Collection', evenals onze oldtimers met een O-plaat mogen de milieuzone inrijden zonder een vignet te kopen. Deze met een gewone nummerplaat worden echter verbannen.

Wat met de modernere voertuigen?

We houden ons uiteraard meer bezig met de oldtimervoertuigen en verwijzen dan ook graag naar de informatie die beschikbaar is via onze partner Touring. Door gebruik te maken van de volgende link, vindt u alle mogelijke uitleg betreffende de verschillende vignetten en kan u deze ook online aankopen.

Klik hier om de infopagina van Touring te raadplegen.


Welkom

E10-BENZINE MET OCTAANGETAL 95 VERPLICHTE VERDELING VANAF JANUARI 2017

Vanaf januari 2017 wordt de verdeling van de brandstof E10-benzine met octaangetal 95 opgelegd in België. Veel tankstations zullen geen bijkomende pompen installeren waardoor de klassieke Eurosuper 95 op termijn het risico loopt te verdwijnen zoals dat al het geval is in Frankrijk. Deze nieuwe brandstof is niet geschikt voor alle voertuigen.

Lees er alles over : klik hier

Is uw voertuig geschikt voor de nieuwe benzine? Doe de test - klik hier


RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
FRESCOBALDI
Spa Six Hours
BFOV vzw - Brits Tweedelegerlaan 625 - 1190 Brussel - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw
Brits Tweedelegerlaan 625
1190 Brussel
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56