Welkom

LEZ : wie verdient zondag Uw stem ?

Dank zij de acties van BFOV, mogen oldtimers in Brussel (vrije toegang voor voertuigen van meer dan 30 jaar oud en ingeschreven met een O-plaat) en Wallonie (vrije toegang voor voertuigen die max. 3000 km per jaar afleggen) circuleren in een LEZ.

Zoals bekend, liggen CD&V (Minister Schauvliege) en N-VA (Burgemeester De Wever en Schepen Nabila Daoud) aan de basis van het nog steeds bestaande toegangsverbod in Vlaanderen, zoals dit voortvloeit uit het LEZ-uitvoeringsbesluit en het Antwerps stadsreglement.

De BFOV blijft de wettelijkheid van dit verbod betwisten in meerdere nog hangende juridische procedures.

Zoals bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, en omdat de vorige Vlaamse Regering bleef weigeren ons tegemoet te komen, stelden wij daarom aan alle partijen (deze keer echter enkel de Vlaamse aangezien het probleem in Brussel en Wallonie is opgelost) opnieuw de duidelijke en door ons uitvoerig onderbouwde vraag:

Gaat Uw partij er al dan niet mee akkoord op Vlaams niveau een algemene toelating tot vrije toegang in een LEZ in te voeren voor alle voertuigen, ouder dan 30 jaar en ingeschreven onder O-plaat ?

Wij lieten tevens weten dat wij de afwezigheid van enig antwoord als een negatief standpunt zouden beschouwen.

Zoals kon verwacht worden in het licht van het tot stand komen van de LEZ-reglementering (zie hoger), ontvingen wij van CD&V geen antwoord. N-VA bleef rond de pot draaien: eerst stelden zij dat de evaluatie van het LEZ-kader in zijn geheel moest gebeuren en het niet rechtvaardig zou zijn voor één categorie van voertuigen een uitzonderingsregime toe te staan, om er daarna, en met de hete adem van het Vlaams Belang in hun nek, aan toe te voegen dat de O-platen zulke uitzondering misschien zouden kunnen rechtvaardigen. Een duidelijk antwoord (ja of nee) bleef echter uit.

De SP.A had voorheen reeds klaar en duidelijk gesteld dat zij gekant zijn tegen een permanente toegang tot een LEZ voor oldtimers.

Een ondubbelzinnig standpunt "PRO" werd enkel ingenomen door Open VLD, Vlaams Belang, PVDA en Groen (deze laatste gekoppeld aan een max aantal km zoals in Wallonie).

Een verwittigd kiezer is er twee waard: van CD&V, N-VA en SP.A moeten oldtimerliefhebbers dus niets verwachten.

Aan U de keuze volgende zondag !!!!

De BFOV


Welkom bij de BFOV!

De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw heet u van harte welkom op haar website. Als vertegenwoordiger van meer dan 50.000 liefhebbers in België, bieden we u op deze website antwoord op al uw vragen aangaande de oldtimers.

Wetgeving, procedures, stand van zaken van onze politieke dossiers, enz ... u vindt het allemaal hier.

We raden u dan ook aan om deze website toe te voegen aan uw favorieten en om ons geregeld een bezoekje te brengen.

Regelmatig sturen wij een nieuwsbrief via email.

Indien u zich gratis wenst te abonneren op deze nieuwsbrief, stuur dan een email hier.

SAVE THE DATE

INTERCLASSICS BRUSSELS

15-17/11/2019

PERIODIEKE KEURING VOOR OLDTIMERS

Na Vlaanderen en Wallonië, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 4 december 2018 de wetgeving gepubliceerd inzake de periodieke keuring voor oldtimers.

Ze volgt hiermee het voorbeeld van Vlaanderen en niet van Wallonië.

Zoals reeds eerder aangekondigd, zal de BFOV een gedetailleerde gids opstellen met de verschillende reglementeringen, evenals met de meest gestelde vragen. We vermoeden dat dit klaar zal zijn tegen eind januari. We houden u alvast op de hoogte.

Hieronder vindt u al een overzicht van de periodiciteit met links naar de gedetailleerde info per regio.

Overzicht periodiciteit voor O-platen

Leeftijd Vlaanderen Wallonië Brussel
van 25 tot < 30 jaar jaarlijks jaarlijks jaarlijks
van 30 tot < 50 jaar 2-jaarlijks

2-jaarlijks

of vrijstelling

indien

historisch

karakter

2-jaarlijks
vanaf 50 jaar 5-jaarlijks Vrijstelling 5-jaarlijks

Info - links

Vlaanderen Wallonië Brussel
Info - klik hier Info - klik hier Info - klik hier

Voor vragen

Enkel via sec@bfov-fbva.beRACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be