Brandstoffen: nieuwe etiketten vanaf 12 oktober

Welkom

Vanaf 12 oktober verschijnen er nieuwe etiketten op de brandstofpompen. Europa wil dat de aanduidingen overal in Europa gelijk zijn, en daarom verdwijnen de klassieke benamingen ‘Super 95’ en ‘Diesel’.

Heb jij aan de pomp ooit al de verkeerde brandstof getankt? Je zou niet de eerste automobilist zijn die deze vergissing maakt. In de toekomst moet de Europese richtlijn 2014/94/EU dat probleem oplossen. Overal in de Europese Unie verschijnen er vanaf 12 oktober namelijk nieuwe brandstofstickers op de pompen. Op termijn moet je gewoon kijken of het etiket op jouw voertuig overeenstemt met de sticker op de pomp die je wil gebruiken.

Lees meer ...


LEZ en Gemeenteraadsverkiezingen

14 oktober 2018

Uit onze nationale enquête is gebleken dat de invoering van LEZ’s in België de grootste bekommernis is van de BFOV leden.

Op 14 oktober gaan meer dan 120.000 eigenaars van historische voertuigen, ingeschreven onder O-plaat en ouder dan 30 jaar naar de stembus.

De BFOV is van mening dat hen toelating moet worden verleend om zich vrij in en uit een LEZ te bewegen zoals dit vanaf dit jaar het geval is in het Brussels Gewest.

In Wallonië bestaat nog geen wettelijk kader en in Vlaanderen werd de leeftijdsgrens in Antwerpen als eerste LEZ op 40 jaar gesteld. Wij ondersteunen de gerechtelijke procedures die hiertegen werden opgestart en waarvan de uitspraak tegen het einde van dit jaar mag verwacht worden.

In het kader van de aanstaande verkiezingen en met het oog op de toekomst, stelde de BFOV aan alle politieke partijen de volgende vraag:

“Gaat Uw partij er al dan niet mee akkoord dat, in alle nog in de toekomst eventueel in te stellen LEZ’s vrije toegang wordt verleend aan alle oldtimers, ouder dan 30 jaar en ingeschreven onder O-plaat ?”

Zoals te verwachten was, kregen wij in Vlaanderen een negatief antwoord van NVA (de Antwerpse NVA schepen van Leefmilieu is een protagonist van het Antwerps reglement) maar spijtig genoeg ook van SPA en CD&V. Alleen Open VLD en Vlaams Belang hebben onze vraag zonder voorbehoud positief beantwoord. Het standpunt van Groen is genuanceerd: zij hebben geen bezwaar mits de eigenaars van oldtimers zich tot een vastgesteld beperkt aantal kilometers per jaar zouden beperken.

In Wallonië stemt het standpunt van ECOLO ongeveer overeen met dat van GROEN. CDH, MR en PS zijn van mening dat Wallonië best de regeling van Brussel zou overnemen en zijn ons dus gunstig gezind. De Parti Populaire is net zoals het Vlaams Belang gekant tegen elke vorm van LEZ.

Alle eigenaars van historische voertuigen kunnen dus voor zichzelf uitmaken welke partijen de BFOV steunen en op wie er zondag moet worden gestemd om te kunnen blijven rijden !

De BFOV


Klik op de naam van de partij om hun standpunt te lezen


Welkom bij de BFOV!

De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw heet u van harte welkom op haar website. Als vertegenwoordiger van meer dan 50.000 liefhebbers in België, bieden we u op deze website antwoord op al uw vragen aangaande de oldtimers.

Wetgeving, procedures, stand van zaken van onze politieke dossiers, enz ... u vindt het allemaal hier.

We raden u dan ook aan om deze website toe te voegen aan uw favorieten en om ons geregeld een bezoekje te brengen.

Regelmatig sturen wij een nieuwsbrief via email.

Indien u zich gratis wenst te abonneren op deze nieuwsbrief, stuur dan een email hier.

PERIODIEKE KEURING VOOR OLDTIMERS

De Waalse regering heeft een gunstigere beslissing genomen inzake de periodieke keuring voor oldtimers.

Europa nam de beslissing om in alle lidstaten een periodieke keuring in te voeren voor alle voertuigen die zich op de openbare weg bevinden, de oldtimers inbegrepen. De aangepaste Waalse tekst is het gevolg van de Europese Richtlijn 2014/45.

Ter herinnering, de technische controle is bedoeld om de vitale veiligheidsorganen te controleren en om na te gaan of de voertuigen geen gebreken vertonen die de veiligheid van de bestuurders en van derden in gevaar zouden kunnen brengen.

De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) en de verschillende keuringcentra werden geraadpleegd in het kader van deze beslissing.

Klik hier om de details te lezen

Vlaams Gewest - Oldtimerkeuring - wijzigingen vanaf 20 mei 2018

Zoals we reeds lang aangekondigd hebben, zal in Vlaanderen vanaf 20 mei 2018 de periodieke keuring voor oldtimers ingevoerd worden. Wallonië en Brussel volgen eerstdaags van zodra de publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurde.

De onderhandelingen met de drie Gewesten waren niet simpel, maar we zijn tevreden met het resultaat. Oorspronkelijk dienden alle oldtimers vanaf 30 jaar oud om de twee jaar naar de keuring te gaan maar we hielden voet bij stuk om de oldtimers van meer dan 50 jaar een langere periodiciteit toe te kennen.

Velen zullen zich afvragen waarom we niet voor een totale uitzondering gegaan zijn. Sinds 2008 zijn we voorstander van een periodieke keuring en onze eerder georganiseerde vrije keuringsdagen hebben uitgewezen dat heel wat oldtimers (+/- 70 %) zowel kleine als grote gebreken vertoonden die de veiligheid van de eigenaar en deze van derden in het gedrang zouden kunnen brengen. Door deze periodieke keuring in te voeren, zullen we meer verkeersveilige oldtimers krijgen, dit zal het imago van de echte oldtimerliefhebber alleen maar ten goede komen. Hierdoor zullen we onze hobby naar de toekomst toe nog lang kunnen uitoefenen.

Klik hier om alle details te vernemen


QTEAM - ACTIE 2018

BFOV-FBVA en Q Team dragen bij tot uw veiligheid op de weg ...

Voor uw veiligheid, Q TEAM kan u bijstaan om de juiste bandenkeuze te maken zowel voor winter als zomer.
Q Team beschikt over een heel breed gamma banden, en voor ieders budget.
Onze Q Team receptionisten zullen u met raad en daad bijstaan om voor u het geschikte product uit te zoeken dat overeenstemd met de beste criteria zoals de wegligging, het aantal kilometers, de remafstand, prijs en veiligheid.

Q Team biedt aan uw personeelsleden uitzonderlijke bandenprijzen aan, via zijn 98
bandencentrales in België.
De toegekende korting ligt tussen 10 % en 50 % naargelang het gekozen merk en is
seizoens gebonden (winter/zomer).
Een extra korting van 12 € btw inclusief op de montage per band wordt toegekend als
men één van de voorgestelde merken kiest tijdens de voorgestelde data hieronder :
Vanaf 01/01 tot 31/04 : Op bandenmerken VREDESTEIN / APOLLO
Vanaf 01/05 tot 31/07 : Op bandenmerken GOODYEAR / DUNLOP / FULDA
Vanaf 01/08 tot 31/10 : Op bandenmerken BRIDGESTONE / FIRESTONE
Vanaf 01/11 tot 31/12 : Op bandenmerken CONTINENTAL / UNIROYAL / SEMPERIT

Klik hier om de voordeelbon af te drukken


Welkom

Inschrijving bromfietsen - Nieuwe procedure

De regularisatieperiode om een bromfiets in te schrijven werd beëindigd op 11.12.2017.

Tot op heden werd er door de FOD Mobiliteit en Vervoer nog geen duidelijke procedure bepaald en was er tevens een onduidelijkheid of de eigenaar al dan niet een vignet 705 moest hebben of niet om zijn bromfiets te kunnen inschrijven.

De BFOV heeft aangedrongen bij het kabinet van de Federale Minister voor Mobiliteit F. Bellot, teneinde instructies te ontvangen om onze leden correct te informeren. De BFOV heeft eveneens gevraagd om de procedure zo eenvoudig mogelijk te houden en dit zonder al te veel administratieve kopzorgen.

Vandaag, 23.01.2018 mochten we het definitieve antwoord ontvangen, zijnde een nieuwe procedure die van toepassing is vanaf 24.01.2018.

Concreet gezien, wordt dezelfde procedure behouden als tijdens de regularisatieperiode:

Klik hier om de procedure te raadplegenRACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Brits Tweedelegerlaan 625 - 1190 Brussel - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Brits

Tweedelegerlaan 625
1190 Brussel
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be