Welkom

AMERICAN DREAMCARS & BIKES - CLUBNIGHT - UITNODIGING

Van 15 december 2017 tot 28 januari 2018 organiseert Autoworld alweer een pracht van een tentoontstelling.

Zoals de titel het al laat vermoeden, brengt deze tentoonstelling ons naar ‘Made in the USA’, een decor waar auto’s en motoren onderweg zijn naar ‘dinner’ en ‘the movies’.

De BFOV organiseert op 16 december 2017 tussen 18 en 22 uur een avond, speciaal voor haar clubleden.

Deze avond wordt dan ook exclusief voorbehouden voor BFOV, haar clubs en haar leden (Full Clubmember & Supporter - met lidkaart BFOV).

Inschrijven voor de clubnight : klik hier


Welkom bij de BFOV!

De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw heet u van harte welkom op haar website. Als vertegenwoordiger van meer dan 50.000 liefhebbers in België, bieden we u op deze website antwoord op al uw vragen aangaande de oldtimers.

Wetgeving, procedures, stand van zaken van onze politieke dossiers, enz ... u vindt het allemaal hier.

We raden u dan ook aan om deze website toe te voegen aan uw favorieten en om ons geregeld een bezoekje te brengen.


Regelmatig sturen wij een nieuwsbrief via email.

Indien u zich gratis wenst te abonneren op deze nieuwsbrief, stuur dan een email hier.

BROMFIETSATTESTEN - EINDE REGULARISATIE

We hebben de module om een bromfietsattest online aan te vragen stopgezet omwille van de nakende datum van 10.12.2017.

Na 10.12.2017 zal er meer dan waarschijnlijk een andere procedure tot stand komen. We informeren u hierover van zodra we de details kennen.


FISCALITEIT : AANPASSING VANAF 1 JULI

Vanaf 01.07.2017 is er de jaarlijkse indexatie voor wat de verkeerbelasting betreft. Maar er is ook nieuws voor wat de forfaitaire verkeersbelasting betreft voor onze oldtimers die in Vlaanderen ingeschreven worden.

Naar aanleiding van de nakende overgang van 25 naar 30 jaar heeft de BFOV samen met het kabinet van Vlaams minister Bart Tommelein ervoor gezorgd dat er een overgangsmaatregel komt.

De voertuigen die voldoen aan een van de volgende voorwaarden genieten van de forfaitaire verkeersbelasting en dit vanaf 01.07.2017:

  1. in aanslagjaar 2017 sedert meer dan vijfentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;
  2. in aanslagjaar 2018 sedert meer dan zesentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;
  3. in aanslagjaar 2019 sedert meer dan zevenentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;
  4. in aanslagjaar 2020 sedert meer dan achtentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;
  5. in aanslagjaar 2021 sedert meer dan negenentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;

Concreet betekent dit dat elk voertuig met een eerste inschrijvingsdatum van voor 01.01.1993 (<1992), en dat ingeschreven wordt in Vlaanderen, steeds zal genieten van de forfaitaire verkeersbelasting, de voertuigen met inschrijvingsdatum vanaf 01.01.1993 en volgend, dienen de leeftijd van 30 jaar bereikt te hebben.

Nog bijkomend goed nieuws, eveneens dankzij de onderhandelingen die we als BFOV voerden, voor de liefhebbers van lichte vrachtauto’s, ingeschreven in Vlaanderen, die tot op heden nog steeds de volledige verkeersbelasting betaalden volgens het gewicht van dit voertuig, genieten sinds 01.07.2017 ook van de forfaitaire verkeersbelasting voor zover deze de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben.RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
FRESCOBALDI
Spa Six Hours
BFOV vzw - Brits Tweedelegerlaan 625 - 1190 Brussel - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Brits

Tweedelegerlaan 625
1190 Brussel
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be