Welkom bij de BFOV

 • Hero Icon Members
 • Hero Icon Affiliated Clubs
 • Hero Icon Legislation
 • Hero Icon Services
 • Hero Icon Events
 • Hero Icon Media Center
 • Hero Icon My Oldtimer

Wie is BFOV?

De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw (BFOV) is een erkende organisatie die het behoud, de bescherming en de promotie van historische voertuigen nastreeft, alsook de cultuur die hieraan gelinkt kan worden.

Opdat onze volgende generaties de vruchten zouden kunnen plukken van onze inspanningen voor het  behoud van de authentieke elementen van ons historisch patrimonium en de aanverwanten hiervan - documenten, voortkomend uit onderzoek, folders, affiches,...- is het nodig om richtlijnen en instructies op te stellen.

De historische voertuigen moeten op een verantwoorde manier gebruikt worden. Dit kan door de aanpassing van de wetgeving,   van bepaalde politieke ideeën of door specifieke acties op touw te zetten met de steun van de nationale en internationale overheden.

 • List Image
  500+
  Aangesloten Clubs
 • List Image
  78,000+
  Aangesloten leden
 • List Image
  1988
  Actief Sinds

News Updates

01 April, 2020
DIV : het aanvragen van duplicaten van kentekenplaten is niet meer mogelijk
Gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden zijn de DIV-antennes en -loketten sinds 18/03/2020 gesloten. Hierdoor is het aanvragen van duplicaten van kentekenplaten niet meer mogelijk. Waarom? De uitwisseling tussen de oude plaat en het duplicaat gebeurt meestal manueel aan het loket. Indien een aanvraag voor een duplicaat plaat per post naar de DIV is gestuurd, ontvangt de aanvrager een brief waarin de situatie wordt toegelicht en waarin hem/haar wordt gevraagd een keuze te maken: - Ofwel vraagt hij/zij nu om een nieuwe kentekenplaat, - Ofwel wacht hij/zij en behoudt momenteel zijn huidige kentekenplaat, en vraagt later om een duplicaat. !!! Als de oude kentekenplaat bij de aanvraag per post is gevoegd, wordt het duplicaat uiteraard via bpost naar de aanvrager verstuurd. Wij zullen u informeren zodra de mogelijkheid om een duplicaat plaat aan te vragen weer beschikbaar is. Team DIV Info : www.mobilit.belgium.be
18 March, 2020
Corona maatregelen door Brussels Mobiliteit
Brussels Mobiliteit heeft een aantal maatregelen genomen voor wat de technische keuring betreft. Lees https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/covid-19-parkeren-rijscholen-technische-keuring-bouwplaatsen-wat-verandert-er
17 March, 2020
Corona maatregelen door Autosécurité Wallonië
Autosécurité heeft een aantal maatregelen ingeveord sinds 16.03.2020, u kan deze nalezen via https://www.autosecurite.be/news/informations-coronavirus/
17 March, 2020
Corona maatregelen door GOCA Vlaanderen
Noodplan Autokeuring Vlaanderen vanaf 25 maart 2020 Deze noodmaatregelen starten vanaf woensdag 25 maart 2020.  De duurtijd van deze noodmaatregelen is momenteel niet gekend en is afhankelijk van de evolutie van de coronacrisis. Verlenging van de termijn voor keuring met 4 maanden De belangrijkste noodmaatregel bestaat erin dat de termijn voor keuring met 4 maanden wordt verlengd.  Deze verlenging is van toepassing op alle voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en 1 maand na de einddatum van de noodmaatregelen. Dit uitstel is evenwel niet van toepassing voor herkeuringen. Herkeuringen van alle voertuigen worden uitgevoerd Tijdens de periode van de noodmaatregelen zullen de keuringscentra alle herkeuringen uitvoeren. Beperkte dienstverlening voor bedrijfsvoertuigen (+ 3, 5 Ton) en prioritaire voertuigen Het is belangrijk om te vermelden dat de verlenging van de termijn voor keuring met 4 maanden ook voor deze voertuigen van toepassing is. De keuringscentra zullen evenwel de mogelijkheid voorzien om bedrijfsvoertuigen en prioritaire voertuigen te keuren. Voor bedrijfsvoertuigen kunnen alle keuringen worden uitgevoerd: eerste keuring, periodieke keuring, herkeuring, administratieve keuring. Maar, een periodieke keuring zal enkel worden uitgevoerd indien de geldigheid van het keuringsbewijs binnen de 8 kalenderdagen komt te vervallen of indien de geldigheid van het keuringsbewijs is vervallen. Welke keuringen worden NIET uitgevoerd tijdens de periode van de noodmaatregelen? Tweedehandskeuringen Eerste en periodieke keuringen van personenwagens (inclusief oldtimers) en voertuigen ≤3.5 ton Keuring Na Ongeval Oldtimerkeuringen Homologatiekeuringen en validatieprocedures Periodieke keuringen van landbouwvoertuigen Enkel keuringen op afspraak Alle keuringen en herkeuringen zijn alleen mogelijk na afspraak. Neem hiervoor contact op met de erkende onderneming voor autokeuring in uw regio: AIBV:                                   www.aibv.be Groep Autoveiligheid:     www.autoveiligheid.be KM:                                     www.km.be SBAT:                                  www.sbat.be Wenst u meer informatie? Meer informatie vindt u in het ministerieel besluit van dinsdag 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken. Meer gedetailleerde informatie vindt u zo snel als mogelijk op de websites van GOCA Vlaanderen en de Vlaamse erkende ondernemingen voor autokeuring. Info :GOCA Vlaanderen via gocavlaanderen.be Info Vlaamse overheid via https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronacrisis-door-uitbraak-van-covid-19/coronamaatregelen-voor-technische-keuring
18 March, 2000
Loketten DIV gesloten
Naar aanleiding van de beslissing die de Nationale Veiligheidsraad op dinsdag 17 maart 2020 heeft genomen om de reeds genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus te versterken, zijn de antennes en de loketten van de DIV op woensdag 18 maart 2020 om 12 uur 's middags gesloten, en dit ten minste tot 19 april 2020. Team DIV Info : www.mobilit.belgium.be
text-image

Coronavirus – verduidelijking gebruik oldtimer

Update 01.04.2020

Duitse vertaling : klik hier

Blijkbaar is onze communicatie omtrent het gebruik van de oldtimer tijdens dit Coronatijdperk voor iedereen nog niet duidelijk genoeg en wordt onze communicatie hetzij slecht geïnterpreteerd, of meer zelfs anders verwoord op de sociale media. 

Komt daarbovenop dat er sommige liefhebbers graag “fake news” verspreiden via diezelfde communicatiekanalen, waarvoor we u ten zeerste willen waarschuwen en die enkel als doel hebben twijfel te scheppen.

Als federatie proberen we steeds het algemeen belang te benaderen en zal gelijk welke communicatie ook nooit iedereen plezieren.

De BFOV is er zich van bewust dat het niet eenvoudig is om de oldtimer op stal te laten, net nu de lentekriebels aangekomen zijn, er lagere brandstofprijzen zijn en het mooie weer van de afgelopen dagen. 

Niemand heeft gevraagd dat we dit zouden moeten meemaken, maar we moeten allemaal samen door deze moeilijke periode.

Hier een aantal gezonde raadgevingen voor het handelen in deze Coronatijden.

Handel zoals een goede huisvader (of huismoeder) en gebruik uw gezond verstand; dit wil zeggen bescherm uzelf, uw naasten en anderen van een eventuele besmetting.

Het zal zeker mensenlevens redden, zelfs al blijkt dit bij sommige burgers nog niet te zijn doorgedrongen.  Elk slachtoffer is er één te veel!

Dit kan u doen door zoveel mogelijk thuis te blijven en uw verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken.

Je wordt verwacht van zoveel mogelijk thuis te blijven. Je mag enkel buitenkomen voor volgende zaken:

 • Gaan werken
 • Een verplaatsing in het kader van je werk
 • Naar de winkel gaan
 • Naar de bankautomaat of een postkantoor gaan
 • Naar de dokter gaan
 • Hulp bieden aan minder zelfredzame personen (minderjarigen, ouderen, gehandicapten, kwetsbare personen)
 • Een fysieke activiteit in openlucht (maar met aandacht voor de hygiënemaatregelen)

Deze maatregelen gelden t.e.m. 19 april.

Hoe kan u deze verplaatsingen doen?

Uiteraard te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of met een voertuig.

Een oldtimer, ingeschreven onder het oldtimerstatuut, is eveneens een voertuig.  In normale tijden (buiten het Coronavirus) gebruiken we deze enkel in onze vrije tijd.  

Volgens de ministeriële richtlijnen staat er effectief nergens letterlijk geschreven dat de oldtimer niet zou gebruikt mogen worden voor de strikt noodzakelijke verplaatsingen.  

Mocht dit in onze berichtgeving van 30.03.2020 anders aangevoeld zijn, dan wensen we ons hiervoor te verontschuldigen.

MAAR waarom zouden we nu plotseling anders gebruik gaan van maken van onze oldtimer?

Naar aanleiding van de vele mails die we de laatste dagen mochten ontvangen, zoeken sommigen steeds naar een geldig excuus om de oldtimer te gebruiken, zoals ik moet op onderhoud, ik moet mijn banden oppompen, ik moet naar mijn vriend of vriendin, of ik moet mijn herstelde oldtimer gaan halen in de garage 60 km van mijn woonplaats, … (dit soort verplaatsingen zijn ook niet toegelaten met een modern voertuig!!)

De BFOV kan u uiteraard niets verbieden, maar enkel door de regeltjes te volgen en solidariteit te tonen, zullen we niet alleen levens redden, maar zullen we het verspreiden van het virus vlug kunnen verminderen. 

Het oldtimerplezier komt vast en zeker terug!

Voor alle info betreffende het Coronavirus : www.info-coronavirus.be

Peeter Henning

CEO BFOV

Politiek Memorandum 

Als gevolg van de verkiezingen en naar aanleiding van de vorming van de verschillende nieuwe federale - en deelregeringen, heeft de BFOV haar politiek memorandum opgesteld om voor te leggen aan de verschillende nieuwe ministers.

Klik hier om ons politiek memorandum te raadplegen.

BFOV als federatie

De BFOV is een professionele organisatie erkend door de verschillende federale, regionale en gemeentelijke overheden.  

Gezien  meer en meer regelgeving wordt gestuurd vanuit Europa mogen we Europa ook niet vergeten.  Daarom is  BFOV lid van  FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) die het Europese lobbywerk op zich neemt in samenspraak met alle nationale federaties.

text-image lazy

Lid worden

De BFOV is een overkoepelende organisatie van clubs voor historische voertuigen. Het zijn dus deze clubs die lid kunnen worden van BFOV.

De BFOV is er uiteraard  voor iedere oldtimerliefhebber en we begrijpen dat niet iedereen lid is of wenst te zijn van een club.  We hebben onze dienstverlening daarom ook aangepast in functie van het statuut van de liefhebber.

De database van de BFOV erkent drie soorten liefhebbers van historische voertuigen, namelijk :

a) Full Club Members
b) Supporters
c) Individuals

Klik hier om de verschillen te ontdekken.

text-image lazy

Aangesloten clubs

De BFOV werd opgericht door de clubs.  Intussen zijn er meer dan 500 clubs aangesloten aan onze federatie.  Dit is heel veel voor een klein landje als België, maar het geeft de liefhebber een waaier aan keuzemogelijkheden.   Of je nu interesse hebt in auto's, motorfietsen, bromfietsen, landbouwvoertuigen, bedrijfsvoertuigen en/of militaire voertuigen, je vindt vast en zeker een club die past bij uw noden en wensen.

Op zoek naar een club? Klik hier.

text-image lazy

My Oldtimer

Alle informatie over uw lidmaatschap en uw voertuigen onder één enkel portaal.  Daarom heeft de BFOV 'My Oldtimer' gecreëerd waar u met uw persoonlijke login en paswoord, uw gegevens kan aanpassen, uw facturen kan raadplegen, de clubs toevoegen waar u lid van bent, uw voertuigen beheren, bromfietsattesten aanvragen, ... en nog veel meer.  Naar de toekomst toe zal dit persoonlijk portaal nog uitgebreid worden met handige tools.

My Oldtimer raadplegen : klik hier

text-image lazy

Evenementen voor historische voertuigen

België kent meer dan 2500 activiteiten voor historische voertuigen per jaar gaande van een eenvoudige en  leuke babbelavond tot een mooie oldtimerrit.

De BFOV wil elke organisator de mogelijkheid bieden om een bepaald evenement te promoten naar  het grote publiek  door het online aanmelden van uw activiteit.  Deze wordt dan gratis opgenomen in onze kalender.  Op die manier staat uw evenement online en zichtbaar voor duizenden liefhebbers. 

Uw evenement aankondigen : klik hier.

text-image lazy

Event Updates

 • Ovat Drivers Challenge 2020
  13 April, 2020
 • 7de MRT Openingsrit
  18 April, 2020
 • April-drive for cars and bikes
  19 April, 2020
 • Lenterit OCCB
  19 April, 2020
 • LE DEGOMMAGE DE L'A.P.A.M.
  26 April, 2020
 • 16 éme Degommage du Taco- unif
  26 April, 2020
 • 8 ieme balade des DLBylettes
  26 April, 2020
 • 4de Hagelandrit
  26 April, 2020
 • Lente-Opendeurdagen 2020 + 'Oldtimers and Coffee' on Sunday
  01 May, 2020 • 03 May, 2020
 • 25 ème balade des ancetres
  01 May, 2020
 • Tucimani rit
  02 May, 2020
 • LIBRAMONT OLDTIMER BOURSE
  02 May, 2020 • 03 May, 2020
 • Rassemblement véhicule ancêtre
  03 May, 2020
 • La Herstalienne
  03 May, 2020
 • Red Bull All The Way
  09 May, 2020
 • Historic Tulpenrally
  10 May, 2020 • 16 May, 2020
 • 8ème Balade Oldtimers et Moto
  17 May, 2020
 • Oldtimer Roadhouse Classics Roadtrip
  17 May, 2020
 • Balade d'Helices
  24 May, 2020
 • BALADE POUR AURÉLIE
  24 May, 2020
 • Ronde van Vlaanderen voor Oldtimers
  31 May, 2020
 • Malmedy Retro Passion
  31 May, 2020
 • Classic Bike Meeting
  31 May, 2020
 • 5e Butterblommetreffen
  07 June, 2020
 • Rétro Mobile
  07 June, 2020
 • Oldtimers and Coffee
  07 June, 2020
 • 9° SUMMER MARATHON 2020
  11 June, 2020 • 14 June, 2020
 • Moto Retro Club Stephanois : 7eme bourse d'Echange
  13 June, 2020 • 14 June, 2020
 • 8eme Balade au Roadbook Moto Retro Club Stephanois
  13 June, 2020 • 14 June, 2020
 • 8 eme Balade Oldtimers et Motos
  13 June, 2020
 • 34 Rallye Gaston Bétune
  13 June, 2020 • 14 June, 2020
 • 36e editie Nationale Oldtimerdag
  21 June, 2020
 • 3ème RANDONNEE DES CLUBS FBVA Province de Luxembourg
  28 June, 2020
 • 25°balade auto ancetres
  28 June, 2020
 • Oldtimers and Coffee
  05 July, 2020
 • Balade de MMF
  26 July, 2020
 • 9. Oldtimertreffen
  01 August, 2020 • 02 August, 2020
 • Balade des Deux Vernes
  01 August, 2020
 • 1ste Limburgs Rondje
  02 August, 2020
 • BUGSHOW 2020
  07 August, 2020 • 08 August, 2020
 • 15de Nationaal motortreffen te Veurne
  08 August, 2020 • 09 August, 2020
 • Prinstreffen
  16 August, 2020
 • 2 GENERATIONS CLASSIC
  21 August, 2020 • 23 August, 2020
 • 25ste KEMPEN HISTORIC
  23 August, 2020
 • Oldtimer Roadhouse Classics Show & Shine
  30 August, 2020
 • 9de OCRL-CLASSIC
  30 August, 2020
 • Herst-Opendeurdagen 2020 + 'Oldtimers and Coffee' on Sunday
  05 September, 2020 • 06 September, 2020
 • RALLYE DE CORREZE
  06 September, 2020 • 10 September, 2020
 • Villers rondrit
  06 September, 2020
 • Via Iberica Pre War
  12 September, 2020 • 24 September, 2020
 • JOURNÉE DU PATRIMOINE DE l'A.P.A.M.
  13 September, 2020
 • 4de Hagelandrit
  13 September, 2020
 • MALMEDY OLDTIMER BOURSE
  03 October, 2020 • 04 October, 2020
 • 4de Haspengouwrit
  04 October, 2020
 • Internationale Oldtimerbeurs Ravels
  24 October, 2020 • 25 October, 2020
 • Trails of Afrika Pre War
  16 January, 2021 • 05 February, 2021
 • Trails of Afrika Pre War
  16 January, 2021 • 05 February, 2021
 • Trails of Afrika
  27 February, 2021 • 19 March, 2021
 • Trails of Afrika Pre War
  27 February, 2021 • 19 March, 2021
 • RALLYE MAMABW CLASSICS 40
  25 April, 2021
 • Via Iberica Classic
  15 May, 2021 • 27 May, 2021
 • Un car pour Retro mobile
  01 July, 2022

Partners of the BFOV