Aangesloten Clubs

 • Logo
 • BFOV Nummer
 • 633

 • Adres
 • HOOGSTRAAT 4
  1570 GALMAARDEN

 • Doel van de club
 • De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het samenbrengen van eigenaars van militaire voertuigen, militaire uniformen, militaire gebruiksvoorwerpen en andere militaria in het algemeen, met focus op de periode van de Tweede Wereldoorlog. De Raad van Bestuur is bevoegd uitzonderingen op deze periode toe te staan en dient haar beslissing ter zake het toestaan van uitzonderlingen niet te motiveren. Zij kan advies verstrekken met betrekking tot de restauratie van dergelijke voorwerpen en met betrekking tot de specifieke onderhoudsproblemen van militaire voertuigen. Onderling dienstbetoon tussen de leden en eventuele gasten van de vereniging zal worden bevorderd. De vereniging kan naar buiten komen als mobiel museum en kan de militaire voertuigen en aanverwante militaria tentoonstellen. Zij kan in die zin, doch slechts op bijkomstige wijze handelsdaden stellen enkel voor zover de opbrengst hiervan zal besteed worden aan de verwezenlijking van het doel waarvoor zij werd opgericht. Om het maatschappelijk doel te verwezenlijken mag de vereniging deelnemen aan volgende activiteiten: Officiële plechtigheden mits uitnodiging, historische rondritten en open deurdagen; Ruilbeurzen en tentoonstellingen van historische voertuigen, vliegtuigen en ander militaria; Activiteiten van andere gelijkaardige clubs; Rondritten met militaire voertuigen doorheen de natuur; Activiteiten die betrekking hebben op liefdadigheid. De vereniging mag alle activiteiten organiseren die de verwezenlijking van bovenstaande doelen kunnen bevorderen.

 • Toegelaten voertuigen
 • ww2 met uitzondering van bepaalde modellen

 • Oprichting
 • 08/01/2019

 • Lidgeld
 • 25,00

 • Contact details
 • Contact: HELMUT PROVEZ