Voordelen lidmaatschap

Voordelen voor uw club

Welke voordelen biedt de federatie uw club als lid van de BFOV?

 • als club krijgt wordt u geregeld uitgenodigd op infovergaderingen
 • als club wordt u uitgenodigd deel te nemen aan onze jaarlijkse algemene vergadering
 • als club kan u genieten van onze juridische bijstand bij het opstellen van statuten
 • als club biedt u uw leden een extra dienstverlening door aan te sluiten bij de BFOV
 • als club kan u een voordelige clubverzekering afsluiten
 • als club krijgt u toegang tot de database van de BFOV om er uw leden in te beheren

Welke bijkomende dienstverlening biedt het lidmaatschap van uw club aan uw leden?

 • uw leden bekomen een uniek BFOV identificatienummer
 • uw leden bekomen een lidkaart van de BFOV dat recht geeft op kortingen
 • uw leden ontvangen gratis ons driemaandelijks magazine
 • uw leden kunnen genieten van onze verzekeringsvoorwaarden
 • uw leden hebben recht op gratis advies
 • uw leden betalen steeds de laagste prijs voor onze betalende diensten
 • en nog zoveel meer ...


Kostprijs lidmaatschap

Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door de algemene vergadering, door de clubs dus.

Voor 2020 bedraagt het lidmaatschap :

 • 30 EUR forfait voor de clubaansluiting + 5 EUR per aangesloten lid

Indien een lid ook lid is bij andere clubs, dan wordt het bedrag van 5 EUR gedeeld door het aantal clubs waar hij lid bij is.

bvb : Lid X is lid van 4 clubs, dan zal uw club slechts 1,25 EUR betalen voor deze persoon in plaats van 5 EUR, gezien de andere clubs de rest bijdrage.