BROMFIETSATTESTEN - EINDE REGULARISATIE

We hebben de module om een bromfietsattest online aan te vragen stopgezet omwille van de nakende datum van 10.12.2017.

Na 10.12.2017 zal er meer dan waarschijnlijk een andere procedure tot stand komen. We informeren u hierover van zodra we de details kennen.

Bromfietsen - attest BFOV

Regularisatie bromfiets zonder documenten

REGULARISATIEPERIODE WERD VERLENGD TOT 11.12.2017

Uittreksel Belgisch Staatsblad - klik hier

Ingevolge het KB van 18.11.2015, betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en de wijziging van het KB van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van de voertuigen dat op 01.12.2015 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, (klik hier om de gepubliceerde tekst na te lezen), dienen de bromfietsen voorzien te worden van een kentekenplaat. Eén jaar na de inwerkingtreding van dit besluit dienen alle in het verkeer gebrachte bromfietsen en lichte vierwielers ingeschreven te zijn.

PRIMEUR VOOR DE BFOV

Voor de eerste keer in het bestaan van de BFOV, werden we nominatief hernomen in een wettekst als officiële instantie om een bouwjaarattest af te leveren voor voertuigen die ingeschreven zullen worden onder het oldtimerstatuut (met een 'O'-plaat). Dit is een erkenning vanwege de overheid, als gevolg van het werk dat we dagdagelijks voor de oldtimerliefhebber leveren.

PROCEDURE / STAPPENPLAN

We onderscheiden drie soorten procedures, namelijk;

- procedure voor ingevoerde bromfietsen met buitenlands inschrijvingsbewijs

- procedure voor niet ingevoerde bromfietsen MET documenten

- procedure voor bromfietsen van meer dan 25 jaar oud ZONDER documenten (via BFOV)

1. Procedure voor ingevoerde bromfietsen met buitenlands inschrijvingsbewijs

Stap 1

U gaat naar de douane, samen met uw aankoopfactuur/verkoopsovereenkomst en het buitenlands inschrijvingsbewijs, om er een vignet 705 te gaan halen. U ontvangt er een roos aanvraagformulier waarop dit vignet 705 gekleefd werd.

Stap 2

U gaat naar de verzekeraar om de bromfiets te verzekeren

(zie vrijblijvend naar onze verzekeringsvoorwaarden - 67 EUR eerste bromfiets en 12 EUR voor alle bijkomende bromfietsen) :

Stap 3

De verzekeringsmakelaar vraagt de nummerplaat aan of u gaat met alle documenten zelf naar een DIV-antenne

Stap 4

De nummerplaat wordt door de postbode thuis geleverd en u betaalt 30 EUR voor de nummerplaat en het inschrijvingsbewijs

Stap 5

Het inschrijvingsbewijs bestaat uit twee delen: een deel om thuis te bewaren en een ander deel om bij het voertuig te hebben tijdens een eventuele controle.

Stap 6

U bevestigt de nummerplaat op de bromfiets

2. Procedure voor niet ingevoerde bromfietsen met documenten

U bezit een gelijkvormigheidsattest van de bromfiets (vanaf 01.01.1975).

Indien u dit verloren bent of slechts nog een copie van het gelijkvormigheidsattest bezit, dient u eerst een verklaring af te leggen bij de politie om er een attest van verlies te bekomen

Stap 1

U gaat naar een postkantoor van Bpost, samen met uw gelijkvormigheidsattest of het attest van verlies van de politie.

U ontvangt er een roos aanvraagformulier.

Stap 2

U gaat naar de verzekeraar om de bromfiets te verzekeren

(zie vrijblijvend naar onze verzekeringsvoorwaarden - 67 EUR eerste bromfiets en 12 EUR voor alle bijkomende bromfietsen) :

Stap 3

De verzekeringsmakelaar vraagt de nummerplaat aan

Stap 4

De nummerplaat wordt door de postbode thuis geleverd en u betaalt 42 EUR voor de nummerplaat en het inschrijvingsbewijs

Stap 5

Het inschrijvingsbewijs bestaat uit twee delen: een deel om thuis te bewaren en een ander deel om bij het voertuig te hebben tijdens een eventuele controle.

Stap 6

U bevestigt de nummerplaat op de bromfiets

3. Procedure voor bromfietsen van meer dan 25 jaar oud zonder documenten

U bezit helemaal geen documenten van de bromfiets die nooit eerder werd ingeschreven in België of in het buitenland.

Stap 1

U moet een bouwjaarattest aanvragen via de BFOV

Stap 2

U gaat naar een postkantoor van Bpost, samen met uw bouwjaarattest van de BFOV.

U ontvangt er een roos aanvraagformulier.

Stap 3

U gaat naar de verzekeraar om de bromfiets te verzekeren

(zie vrijblijvend naar onze verzekeringsvoorwaarden - 67 EUR eerste bromfiets en 12 EUR voor alle bijkomende bromfietsen) :

Stap 4

De verzekeringsmakelaar vraagt de nummerplaat aan

Stap 5

De 'O'-nummerplaat wordt door de postbode thuis geleverd en u betaalt 42 EUR voor de nummerplaat en het inschrijvingsbewijs.

Stap 6

Het inschrijvingsbewijs bestaat uit twee delen: een deel om thuis te bewaren en een ander deel om bij het voertuig te hebben tijdens een eventuele controle.

Stap 7

U bevestigt de nummerplaat op de bromfiets

Hoe het bouwjaarattest aanvragen bij de BFOV?

Hetzij, en bij voorkeur, via de online applicatie : klik hier

Hetzij via de post aan de hand van het aanvraagdocument : klik hier

Kostprijs bouwjaarattest BFOV

Al naargelang uw statuut in onze database worden de volgende tarieven gehanteerd

Full Club Member

25 EUR

Supporter BFOV

35 EUR

Individual

45 EUR

Wat is het verschil tussen Full Club Member, Supporter BFOV en Individual?

Klik hier om de verschillen te raadplegen.

Vraag en antwoord

Hieronder hernemen we de meest voorkomende vragen. Deze rubriek zal geregeld aangevuld worden.

Welke nummerplaat zal ik bekomen?

Type nummerplaat

Kenmerken bromfiets

S-AAA-001

Klasse A - Max 25 km/u met gelijkvormigheidsattest

S-BAA-001

Klasse B - Max 45 km/u met gelijkvormigheidsattest

O-SAA-001

OLDTIMER - Klasse A - Max 25 km/u

O-SBA-001

OLDTIMER - Klasse B - Max 45 km/u

Wat wordt het formaat van de nummerplaat?

Het formaat van de nummerplaat is identiek aan deze van de motorfiets (21 x 14 cm). De BFOV werkt samen met het kabinet van de minister voor mobiliteit aan een kleiner formaat voor de historische bromfietsen. We houden u verder op de hoogte van zodra er een kleiner formaat ter beschikking is.

Voor welke voertuigen wordt deze regularisatieprocedure gehouden?

a) Voor de brommers, dat wil zeggen voertuigen op twee wielen (categorie L1e) of op drie wielen (categorie L2e) die een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/uur en de onderstaande kenmerken hebben:

Voor de tweewielige bromfietsen, een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW indien het een elektrische motor betreft.

Voor driewielige bromfietsen, een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ indien het een motor met elektrische ontsteking betreft, of een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4kW voor andere soorten motoren met inwendige verbranding, of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft.

b) De vierwielers, dat wil zeggen motorvoertuigen met vier wielen die de onderstaande kenmerken hebben:

Het gaat om lichte vierwielers met een lege massa van ten hoogste 350 kg (categorie L6e), exclusief de massa van de accu’s in elektrische voertuigen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/uur, en een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ voor motoren met elektrische ontsteking, of een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4kW voor andere soorten motoren met inwendige verbranding, of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW indien het een elektrische motor betreft.

Mijn bromfiets rijdt origineel sneller dan 45 km/u. Wat nu?

Indien u kan aantonen dat de bromfiets origineel sneller rijdt dan 45 km/u dan dient u deze in te schrijven als motorfiets. Hiervoor dient u de regularisatieprocedure via de BFOV te volgen.

Klik hier om de procedure te raadplegen.


U vindt geen antwoord op uw vraag, klik hier om uw vraag te stellen aan de BFOV.

RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
FRESCOBALDI
Spa Six Hours
BFOV vzw - Brits Tweedelegerlaan 625 - 1190 Brussel - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Brits

Tweedelegerlaan 625
1190 Brussel
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be