ClubsALFA ROMEO CLUB QUADRIFOGLIO BELGIO ASBL


BFOV Nummer 57
Adres PHILIPPE VAN DER WEE
Adres 2e regel VERBRANDE HOEVESTRAAT, 1 A
Postcode + gemeente 2550 KONTICH
Website http://www.clubquadrifogliobelgio.be
Primair e-mailadres cqb@yucom.be
Secundair e-mailadres yves.dammans@skynet.be
Doel van de club NL De vereniging heeft tot doel het samenbrengen van de eigenaars van een voertuig van het merk Alfa Romeo, ongeacht het type of bouwjaar, en van alle personen die, op welke wijze ook, belangstelling hebben voor voornoemd automerk, door het verzamelen van miniaturen, folders, boeken, of automobilia van het merk alsmede de onderlinge contacten te bevorderen. De vereniging kan haar medewerking verlenen aan elk gelijkaardig doel als het hare. Deze opsomming dient slechts als voorbeeld en is niet beperkend. De vereniging heeft een historische oldtimerafdeling: Quadrifoglio Storico genaamd en gereserveerd voor wagens, behorend tot een register dat door deze afdeling wordt gepubliceerd. De vereniging heeft eveneens een race- en rally afdeling: Scuderia del Portello Belgio genaamd, enkel bestemd voor voertuigen, die daarvoor zijn uitgerust en goedgekeurd volgens de geldende nationale en internationale reglementeringen.
Doel van de club FR 'L'association a pour but de rassembler les propriétaires d'un véhicule de la marque Alfa Romeo sans tenir compte du type ou de l'année de construction, et de toutes les personnes qui, de n'importe quelle manière, marquent un intérêt pour la marque automobile pré-citée, par la collection de miniatures, de dépliants, de livres ou d'automobiles de la marque, ainsi que de promouvoir les contacts internes. Cette association peut accorder sa collaboration à tout but semblance au sien. Cette liste n'est donnée qu'à titre d'exemple et n'est pas limitative. L'association a une section historique oldtimer: dénommée Quadrifoglio Storico et réservée aux voitures faisant partie d'un registre qui est publié par cette section. L'association possède également une section de course et de rally dénommée Scuderia del Portello Belgio, uniquement destinée aux véhicules qui sont équipés et agréés dans ce but par les règlementations nationales et internationales.'
Toegelaten voertuigen NL Alle modellen van Alfa Romeo
Toegelaten voertuigen FR Tous les modèles d'Alfa Romeo
Merken ALFA ROMEO
Oprichting 1992
Lidgeld € 60.00
Contactpersoon YVES DAMMANS
Adres GALGSTRAAT 251
Postcode 1600
Gemeente SINT-PIETERS-LEEEUW
GSM nummer +32475446401

« Terug naar het overzicht

RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be