Clubs

AIRFIELDLIBERATION VZW


BFOV Nummer 633
Adres HOOGSTRAAT 4
Postcode + gemeente 1570 GALMAARDEN
Website http://www.airfieldliberation.be
Primair e-mailadres provez@skynet.be
Secundair e-mailadres jens.delplace@gmail.com
Doel van de club NL De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het samenbrengen van eigenaars van militaire voertuigen, militaire uniformen, militaire gebruiksvoorwerpen en andere militaria in het algemeen, met focus op de periode van de Tweede Wereldoorlog. De Raad van Bestuur is bevoegd uitzonderingen op deze periode toe te staan en dient haar beslissing ter zake het toestaan van uitzonderlingen niet te motiveren. Zij kan advies verstrekken met betrekking tot de restauratie van dergelijke voorwerpen en met betrekking tot de specifieke onderhoudsproblemen van militaire voertuigen. Onderling dienstbetoon tussen de leden en eventuele gasten van de vereniging zal worden bevorderd. De vereniging kan naar buiten komen als mobiel museum en kan de militaire voertuigen en aanverwante militaria tentoonstellen. Zij kan in die zin, doch slechts op bijkomstige wijze handelsdaden stellen enkel voor zover de opbrengst hiervan zal besteed worden aan de verwezenlijking van het doel waarvoor zij werd opgericht. Om het maatschappelijk doel te verwezenlijken mag de vereniging deelnemen aan volgende activiteiten: Officiële plechtigheden mits uitnodiging, historische rondritten en open deurdagen; Ruilbeurzen en tentoonstellingen van historische voertuigen, vliegtuigen en ander militaria; Activiteiten van andere gelijkaardige clubs; Rondritten met militaire voertuigen doorheen de natuur; Activiteiten die betrekking hebben op liefdadigheid. De vereniging mag alle activiteiten organiseren die de verwezenlijking van bovenstaande doelen kunnen bevorderen.
Toegelaten voertuigen NL ww2 met uitzondering van bepaalde modellen
Oprichting 08/01/2019
Lidgeld 25,00
Contactpersoon HELMUT PROVEZ
Adres HOOGSTRAAT 4
Gemeente 1570 GALMAARDEN
GSM nummer +32474768150

« Terug naar het overzicht

RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be