Voordelen lidmaatschap

Welke voordelen biedt de federatie uw club als lid van de BFOV?

- als club krijgt wordt u geregeld uitgenodigd op infovergaderingen

- als club wordt u uitgenodigd deel te nemen aan onze jaarlijkse algemene vergadering

- als club kan u genieten van onze juridische bijstand bij het opstellen van statuten

- als club biedt u uw leden een extra dienstverlening door aan te sluiten bij de BFOV

- als club kan u een voordelige clubverzekering afsluiten

- als club krijgt u toegang tot de database van de BFOV om er uw leden in te beheren

Welke bijkomende dienstverlening biedt het lidmaatschap van uw club aan uw leden?

- uw leden bekomen een uniek BFOV identificatienummer

- uw leden bekomen een lidkaart van de BFOV dat recht geeft op kortingen

- uw leden ontvangen gratis ons driemaandelijks magazine

- uw leden kunnen genieten van onze verzekeringsvoorwaarden

- uw leden hebben recht op gratis advies

- uw leden betalen steeds de laagste prijs voor onze betalende diensten

- en nog zoveel meer ...

Kostprijs lidmaatschap

Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door de algemene vergadering, door de clubs dus.

Voor 2019 bedraagt het lidmaatschap :

- 30 EUR forfait voor de clubaansluiting + 5 EUR per aangesloten lid

Indien een lid ook lid is bij andere clubs, dan wordt het bedrag van 5 EUR gedeeld door het aantal clubs waar hij lid bij is.

bvb : Lid X is lid van 4 clubs, dan zal uw club slechts 1,25 EUR betalen voor deze persoon in plaats van 5 EUR, gezien de andere clubs de rest bijdrage.

Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
RACB
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be