Deze rubriek is bestemd voor de clubverantwoordelijken

Nadat we in 2014 de clubs de mogelijkheid aangeboden hebben om het ledenbestand van hun club up to date te houden via het persoonlijk ledenportaal, gaan we nu een stapje verder. Vanaf nu bieden we de clubs de mogelijkheid om hun leden bestand te beheren via een rechtstreekse toegang tot de database van de BFOV.

Deze nieuwe module heeft tal van voordelen zoals :

  • Je hebt nog slechts een enkele Login en Paswoord per club;
  • Je kan rechtstreeks emails versturen aan uw leden via deze database;
  • Je kan gepersonaliseerde brieven aanmaken en afprinten;
  • Je kan lidkaarten aanmaken via deze database;
  • Je kan nieuwsbrieven versturen naar uw leden, of naar een welbepaald deel van uw leden;
  • De historiek van brieven en mails naar uw leden wordt steeds bewaard;
  • Indien er een bestuurslid ontslag neemt, loopt de club geen enkel risico om gegevens te verliezen, deze zijn steeds bewaard (met dagdagelijkse back-up) via de BFOV;
  • Je hoeft geen dubbele ledenlijsten te creëren of op te volgen;

Er zullen nog andere voordelen volgen zoals bvb het beheer van uw club boekhouding.

Kortom, de historiek van uw club en archivering van uw correspondentie met uw leden zijn verzekerd door gebruik te maken van deze nieuwe module.

Het gebruik van deze module wordt u uiteraard gratis aangeboden door de BFOV.

We raden alle clubs aan, die tot op heden nog geen toegang hebben tot deze nieuwe module, om hun ‘Username’ en ‘Password’ aan te vragen en enkel nog te werken via dit Clubportaal. Op termijn zullen we de functie via het persoonlijk ledenportaal afschaffen.

Hierna vind je een gedetailleerde handleiding.

Klik hier om de handleiding te downloaden

We hebben in 2017 reeds met een aantal clubs test gedraaid en alles lijkt vlot te verlopen.

Uiteraard staan we open voor bijkomende suggesties en/of opmerkingen om deze dienstverlening te verbeteren.

Peeter Henning

CEO BFOV


pdf Users Manual NL(2).pdf (26/11/2017 15:16 ♦ 2.7 MB)
pdf Users Manual FR(2).pdf (26/11/2017 15:16 ♦ 3.1 MB)

Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
RACB
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be