INFOSESSIES TECHNISCHE KEURING

Onze berichten van 19 en 31 mei 2018, inzake de technische keuring voor oldtimers in Vlaanderen en Wallonië heeft heel wat reacties maar ook vragen losgeweekt.

Sommige reacties zijn onbegrijpelijk en op het randje van ongehoord taalgebruik tegenover de BFOV. Toch laten deze reacties ons niet onberoerd.

De BFOV heeft, naar de drie verschillende Gewesten toe, op dezelfde manier onderhandeld en gebruikte telkens dezelfde argumenten, maar in finé zijn het de politiekers die beslissen, wat niet altijd begrijpbaar is voor de Belgen.

We stellen ook vast dat aan de hand van de ontvangen reacties en de gestelde vragen, onze berichtgeving niet altijd op de juiste manier wordt geïnterpreteerd of dat ze niet met volle aandacht gelezen werd.

Daarom heeft de BFOV de beslissing genomen om een aantal infosessies te organiseren op verschillende plaatsen in België. De juiste locaties zullen later medegedeeld worden en dit volgens het aantal geïnteresseerde personen die wensen deel te nemen aan een welbepaalde sessie (zie verder om u in te schrijven.

Voorziene data :

Op 23 juni 2018 om 10.00 uur (Nederlandstalige sessie) regio Limburg

Op 26 juni 2018 om 19.00 uur (Nederlandstalige sessie) regio Gent

Op 27 juni 2018 om 19.00 uur (Franstalige sessie) regio Nijvel (Nivelles)

Op 29 juni 2018 om 19.00 uur (Franstalige sessie) regio Luik (Liège)

Op 30 juni 2018 om 10.00 uur (Nederlandstalige sessie) regio Brussel

Op 30 juni 2018 om 14.00 uur (Franstalige sessie) regio Brussel (Bruxelles)

ER ZULLEN NADIEN NOG ANDERE SESSIES VOLGEN IN ANDERE REGIO'S - WE HOUDEN U DAN OOK OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWE DATA

Om organisatorische redenen en om de gepaste zaal te kunnen reserveren, verzoeken we u om op voorhand uw aanwezigheid kenbaar te maken aan de hand van onderstaand inschrijvingsformulier, en dit voor 15 juni 2018. U zal vanaf 18 juni 2018 dan een persoonlijk toegangsticket ontvangen samen met de laatste details en de juiste locatie van de gekozen infosessie.

We verzoeken u ook om uw vragen op voorhand in te dienen zodanig dat we deze kunnen beantwoorden tijdens de infosessie.

We zullen ook de verschillende clubs aanmoedigen om ons uit te nodigen op één van hun babbelavonden. Op deze manier hopen we om zoveel mogelijk oldtimerliefhebbers te kunnen ontmoeten op het terrein.

Het doel van de BFOV is om u de juiste informatie te verstrekken, evenals de manier dat deze wetgevingen ot stand zijn gekomen ingevolge onze onderhandelingen.

Peeter Henning

CEO BFOV

RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be