Belastingen op oldtimers

BELASTINGEN VAN TOEPASSING OP EEN OLDTIMER

Hieronder beantwoorden we een aantal vragen inzake de belastingen die van toepassing zijn op oldtimers. Klik op de vraag en het antwoord komt tevoorschijn.

 • Wat met de Ecomalus?

  In het Vlaams en Brussels Gewest is er geen Ecomalus voorzien dat toegevoegd wordt aan de eenmalige BIV.  In het Waals Gewest daarentegen is er wel een extra Ecomalus belasting voorzien voor :

  - auto's ingeschreven met een gewone nummerplaat;

  - auto's van minder dan 30 jaar oud die ingeschreven worden met een gewone of met een O-plaat;

  Het bedrag is gebaseerd op de CO2 waarde van het voertuig.

  Indien de CO2 waarde niet gekend is dan zal er een forfait van 600 EUR toegekend worden.  Dit bedrag wordt dan toegevoegd bij de eerste aanvraag tot betaling van de verkeersbelasting.

  Deze is dan weer niet van toepassing op een inschrijving met een O-plaat voor zover de auto ouder is dan 30 jaar.

   

 • Mijn oldtimer is uitgerust met een LPG-installatie. Moet ik hiervoor de aanvullende verkeersbelasting betalen?

  Voor alle voertuigen uitgerust met een LPG installatie dient de aanvullende verkeersbelasting betaald te worden volgens volgend overzicht.

  • Max. 7 PK: 89,16 €
  • Van 8 tot 13 PK: 148,68 €
  • Meer dan 13 PK: 208,20 € 
 • Op het ogenblik dat mijn voertuig 25 jaar oud wordt, geniet ik dan van een terugbetaling van de verkeersbelasting?

  Neen, de forfaitaire verkeersbelasting zal pas toegepast worden vanaf de eerstvolgende betalingsaanvraag zich baserend op de datum dat je het voertuig op je naam hebt ingeschreven en niet volgens de datum van eerste inverkeersstelling.

  Voorbeeld:

  - datum van eerste inverkeersstelling: 15.01.1990

  - datum van inschrijving op uw naam: 12.12.2014

  Het voertuig wordt officieel oldtimer vanaf 15.01.2015 en je hebt zopas de volledige verkeersbelasting betaald op 12.12.2014.  Het zal pas vanaf 15.01.2016 zijn dat je van de forfaitaire verkeersbelasting zal kunnen genieten

  Vergeet vooral niet dat de verkeersbelasting berekend wordt vanaf de 1e dag van de maand waarin het voertuig ingeschreven wordt.  In dit voorbeeld zal u de volledige verkeersbelasting moeten betalen indien u het voertuig inschrijft op 20.01.2015, niettegenstaande het voertuig de leeftijd van 25 jaar bereikt heeft.  Maar de Staat vraagt om de belasting te betalen vanaf 01.01.2015 en op dat ogenblik was het voertuig nog geen volle 25 jaar.  Wacht dus liever tot het inschrijven van de oldtimer tot na 01.02.2015.

 • Moet men de verkeersbelasting betalen voor een wrak, een voertuig in restauratie of gedurende de tijd dat men de documenten in orde brengt of vanaf het ogenblik dat het voertuig ingevoerd werd?

  De verkeersbelasting is gebonden aan de inschrijving.  Het is een verkeersbelasting en geen houderschapsbelasting.

  Geen enkele belasting is verschuldigd voor voertuigen die zich niet op de openbare weg bevinden.  Dit is het geval voor wrakken of voertuigen in restauratie, maar ook voor voertuigen zonder papieren

 • Vanaf welk ogenblik is men de verkeersbelasting verschuldigd?

  De wet voorziet dat de verkeersbelasting slechts geïnd mag worden vanaf het ogenblik dat de voertuigen ingeschreven werden in het repertorium van de Directie Inschrijvingen Voertuigen (D.I.V.).  Het is dus te betalen vanaf het ogenblik dat het voertuig officieel voorzien wordt van een nummerplaat.

 • Moet ik de Bijzondere Inverkeersbelasting opnieuw betalen bij een herinschrijving om naam van dezelfde titualris?

  Neen, de BIV is enkel verschuldigd bij elke inschrijving op naam van een nieuwe titularis, voor zover er ooit al eens een BIV op dit voertuig betaald werd.

 • Hoeveel bedraagt de Belasting op Inverkeersstelling (BIV)?

  Dit hangt af van de regio waar u woonachtig bent.

  Voor de inwoners van het Vlaams Gewest wordt het bedrag van 43,71 € bij de eerste betalingsaanvraag van de verkeersbelasting toegevoegd worden.

  Voor de inwoners van het Brussels en Waals Gewest wordt het bedrag van 61,50 € bij de eerste betalingsaanvraag van de verkeersbelasting toegevoegd worden.

 • Hoeveel bedraagt de verkeersbelasting?

  Dit hangt af van de categorie van voertuig.  Zo is de forfaitaire verkeersbelasting voor oldtimers niet van toepassing op alle categorieën van voertuigen.  Hieronder vindt u een overzicht van de verkeersbelasting die elk jaar op 1 juli wordt aangepast.  De onderstaande tarieven zijn van toepassing van 01.07.2015 tot 30.06.2016.

  In het Vlaamse Gewest

  Auto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen van meer dan 25 jaar oud

  € 37.19 (forfaitair)

  FISCALITEIT : AANPASSING VANAF 1 JULI

  Vanaf 01.07.2017 is er de jaarlijkse indexatie voor wat de verkeerbelasting betreft. Maar er is ook nieuws voor wat de forfaitaire verkeersbelasting betreft voor onze oldtimers die in Vlaanderen ingeschreven worden.

  Naar aanleiding van de nakende overgang van 25 naar 30 jaar heeft de BFOV samen met het kabinet van Vlaams minister Bart Tommelein ervoor gezorgd dat er een overgangsmaatregel komt.

  De voertuigen die voldoen aan een van de volgende voorwaarden genieten van de forfaitaire verkeersbelasting en dit vanaf 01.07.2017:

  1. in aanslagjaar 2017 sedert meer dan vijfentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;
  2. in aanslagjaar 2018 sedert meer dan zesentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;
  3. in aanslagjaar 2019 sedert meer dan zevenentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;
  4. in aanslagjaar 2020 sedert meer dan achtentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;
  5. in aanslagjaar 2021 sedert meer dan negenentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;

  Concreet betekent dit dat elk voertuig met een eerste inschrijvingsdatum van voor 01.01.1993 (<1992), en dat ingeschreven wordt in Vlaanderen, steeds zal genieten van de forfaitaire verkeersbelasting, de voertuigen met inschrijvingsdatum vanaf 01.01.1993 en volgend, dienen de leeftijd van 30 jaar bereikt te hebben.

  Nog bijkomend goed nieuws, eveneens dankzij de onderhandelingen die we als BFOV voerden, voor de liefhebbers van lichte vrachtauto’s, ingeschreven in Vlaanderen, die tot op heden nog steeds de volledige verkeersbelasting betaalden volgens het gewicht van dit voertuig, genieten sinds 01.07.2017 ook van de forfaitaire verkeersbelasting voor zover deze de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben.

  In het Waalse en Brussels Gewest 

  Auto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen van meer dan 30 jaar oud

  € 36,53 (forfaitair)

  OPGELET : Sinds 01.01.2016 worden in het Waals Gewest de auto's tussen 25 en 30 jaar volledig belast, net zoals een modern voertuig:

  Klik hier om er alles over te lezen

  Lichte vrachtauto’s

  De lichte vrachtauto’s van meer dan 25 jaar oud genieten niet van een forfaitaire verkeersbelasting en zijn ook niet vrijgesteld.  De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gangbare tarieven.

  Maximale toegelaten massa uitgedrukt in kg

  Bedrag van de

  jaarlijkse

  belasting

   

  van tot

  - 500

  501 - 1.000

  1.001 - 1.500

  1.501 - 2.000

  2.001 - 2.500

  2.501 - 3.000

  3.001 - 3.500

   

  € 35,86

  € 42,50

  € 63,76

  € 85,01

  € 106,26

  € 127,51

  € 148,76

  Motorfietsen

  Motorfietsen met een cilinderinhoud van 250 cm³ en minder zijn vrijgesteld van deze verkeersbelasting

  Voor alle andere motorfietsen van meer dan 25 jaar oud: € 37.19 (forfaitair)

  Vrachtauto’s, landbouwvoertuigen

  De vrachtauto’s (tot 12 ton), als oldtimer ingeschreven, evenals de landbouwvoertuigen zijn vrijgesteld van de verkeersbelasting.

  Kampeerwagens

  De kampeerwagens die als oldtimer ingeschreven worden, worden belast al naargelang de MTM van de kampeerwagen (dus niet het forfaitaire bedrag)

   

  Maximale toegelaten massa uitgedrukt in kg

  Bedrag van de

  jaarlijkse

  belasting

   

  van tot kg

  - 1500

  1501 - 3500

  3501 - 7999

  8000 - 10999

  11000 en meer

   

  € 92,40

  € 132,00

  € 145,20

  € 184,80

  € 290,40

   

 • Vergroening fiscaliteit in Vlaanderen - wat zijn de nieuwe bedragen?

  Laten we duidelijk zijn dat de vergroening van de fiscaliteit ingevoerd sinds 01.01.2016 van toepassing is op voertuigen van minder dan 25 jaar oud. Via de volgende link kan u een eenvoudig simulatie maken voor wat betreft de verschillende te betalen belastingen bij de inschrijving van een nieuwe of tweedehandswagen.

  http://belastingen.vlaanderen.be/simulatie-te-betalen-verkeersbelasting-belasting-op-inverkeerstelling

U hebt geen antwoord gevonden op uw vraag?  Help ons deze rubriek aan te vullen en stel hieronder uw vraag, we zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Vul onderstaand formulier in:

Deze website maakt gebruik van cookies

Bfov-fbva.be gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren en om je persoonlijke voorkeuren bij te houden. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze website wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analytische doeleinden of kunnen ook gebruikt worden door derden om inzicht in uw surfgedrag te genereren en daarop relevante aanbiedingen of advertenties te tonen. Deze kan je weigeren indien je dit wenst.
Klik hier voor ons cookiebeleid.
Noodzakelijke en functionele Cookies
Noodzakelijk voor de technische functionering van de website (Bv. Taalkeuze onthouden, Google Recaptcha, etc.)
Ja
Nee
Analytische cookies
Verzamelt info over je surfgebruik (Bv. Hoeveel gebruikers de website bezoeken en hoeveel tijd zij gemiddeld op de website spenderen.)
Ja
Nee
Advertentie cookies
Adverteerders kunnen na jouw toestemming op basis van het surfgedrag gerichte aanbiedingen en advertenties plaatsen. (Bv. Welke producten worden er door u bekeken en/of aangeklikt.)
Ja
Nee
Mijn keuze bewaren