Inschrijven Oldtimer

HET INSCHRIJVEN VAN EEN OLDTIMER

Hieronder beantwoorden we een aantal algemene vragen inzake de inschrijving van oldtimers. Klik op de vraag en het antwoord komt tevoorschijn.

 • Mijn bromfiets rijdt origineel sneller dan 45 km/u. Wat nu?

  De Belgische wetgeving voorziet bromfietsen van klasse A met een snelheidsbeperking tot 25 km/u en een klasse B waarvan de snelheid beperkt wordt tot 45 km/u.

  Maar veel van onze oldtimerbromfietsen rijden origineel sneller dan 45 km/u.  Wat moet u dan doen?

  De wet voorziet dat dergelijke bromfietsen ingeschreven moeten worden onder een gewone motorfietsennummerplaat namelijk M-AAA-001 of onder het oldtimerstatuut met nummerplaat O-MAA-001.

  Maar daarenboven zijn deze voertuigen bijna nooit voorzien van papieren zoals een gelijkvormigheidsattest.  Wat moet u dan doen?

  U dient contact te nemen met de BFOV en een regularisatieprocedure starten via een typedossier (klik hier).  - zie verder

  Is het werkelijk nodig om te melden dat mijn bromfiets sneller rijdt dan 45 km/u!

  Ja, dit is verplicht!  Indien u rijdt of verder zou rijden met een bromfiets die sneller rijdt dan de toegelaten snelheid van een klasse B namelijk 45 km/u en u heeft de nodige stappen niet ondernomen om deze in te schrijven als motorfiets dan riskeert u heel wat problemen en een eventueel hoogoplopende boete.  Daarenboven bent u niet meer in regel met het rijbewijs, noch met de verzekering en inschrijving uiteraard.  Een intrekking van rijbewijs kan het gevolg zijn voor een onbepaalde periode en een boete van minimum 1000 EUR voor de niet verzekering en niet inschrijving van het voertuig.  De politie mag zelfs overgaan tot de inbeslagname van de bromfiets in afwachting van een beslissing van het parket.

  Ik heb een bromfiets ingevoerd uit Nederland en het Nederlands inschrijvingsbewijs meldt categorie ‘Bromfiets’ maar deze rijdt origineel sneller dan 45 km/u.  Wat moet je dan doen!

  De vorige Nederlandse eigenaar heeft zijn bromfiets verkeerdelijk geregistreerd in Nederland  en had deze moeten aanmelden als motofiets omdat deze meer dan 45 km/u rijdt.

  Wat houdt de regularisatie via de BFOV eigenlijk in?

  U dient absoluut de regularisatie te verrichten van deze inschrijving en dit gebeurt via onze federatie door de volgende stappen te volgen. 

  - u dient naar de douane te gaan om een vignet 705 te halen 

  - u vult het typedossier in van de BFOV

  - u gaat naar de verzekeringsmakelaar om het verzekeringsvignet te bekomen (u dient hem te melden dat het om een motorfiets gaat en dus niet meer om een bromfiets)

  - dit alles samen met het eventueel in uw bezit zijnde oude buitenlands inschrijvingsbewijs en de nodige documentatie waaruit blijkt dat deze bromfiets origineel sneller rijdt dan 45 km/u opsturen naar de BFOV, PB 48, 3130 Begijnendijk die het, na grondig onderzoek, zal overhandigen aan de Cel Geschillen van de FOD Mobiliteit en Vervoer die de nummerplaat zal toekennen. 

 • Kan ik een bromfiets inschrijven als oldtimer?

  De inschrijving van bromfietsen is verplicht en er kan ook gekozen worden tussen een gewone nummerplaat of een O-plaat.

   

 • Ik bezit nog een oude nummerplaat (geen O-plaat) en een attest 'Oldtimerverklaring'. Ben ik wettelijk in orde?

  We melden u dat de Oldtimerverklaring geen enkele waarde meer heeft gezien deze nog de oude wettekst weergeeft en niet meer geldig is sinds 15.10.2010.

  Neen, u bent helemaal niet meer in regel met de huidige wetgeving.  Uw voertuig wordt trouwens aanzien als een gewone personenauto en niet als oldtimer!  Hierdoor is de geldigheidsdatum van de technische keuring vervallen zelfs indien u destijds kon genieten van een vrijstelling door middel van de oldtimerverklaring. 

  Wat nu?

  - u kan opnieuw naar de keuring gaan met het oog op een jaarlijkse keuring waar u dan een geldig keuringsbewijs zal ontvangen.

  - u kan naar de technische keuring gaan met het oog om een O-plaat aan te vragen

 • Ik bezit geen papieren meer van de oldtimer. Wat kan ik doen?

  Het is uiteraard een probleem indien u geen boorddocumenten meer bezit van de oldtimer.  

  De BFOV heeft een oplossing voor u en we raden u aan om onze instructies na te lezen.

  Klik hier om deze instructies te raadplegen

 • Kan ik een motorfiets inschrijven als oldtimer?

  Ja, dit is mogelijk sinds 01.10.2014.  De BFOV heeft in samenspraak met de oldtimerclubs een oldtimerstatuut voor motorfietsen wettelijk geregeld.

   

 • Kan ik een aanhangwagen of caravan inschrijven als oldtimer?

  Ja dit is mogelijk voor zover deze de leeftijd van 25 jaar bereikt heeft en minstens tot de categorie O2 behoort. Deze moeten trouwens afzonderlijk verzekerd worden en voorzien worden van een nummerplaat.  Dit geldt voor aanhangwagens en caravans van meer dan 750 kg.  Deze dienen dus ook eerst gekeurd te worden.

 • Hoe moet ik overschakelen van een gewone nummerplaat naar een O-plaat?

  - Ga met de oldtimer naar de technische keuring

  - Vraag een oldtimerkeuring aan met het oog op de herinschrijving van het voertuig

  - U ontvangt er een groen keuringsattest 'Staat van het Voertuig' genaamd evenals een roos aanvraagformulier

  - Het roze aanvraagformulier dient u te overhandigen aan uw verzekeringsmakelaar

  - De verzekeringsmakelaar vraagt de O-nummerplaat aan via de DIV

  - De O-nummerplaat wordt bij u thuis afgeleverd door Bpost

  - U betaalt 30 EUR aan de postbode voor de ontvangst van de O-nummerplaat

  - U stuurt de oude gewone nummerplaat terug via een postkantoor teneinde deze te laten schrappen.

 • Wat als de eerste inschrijvingsdatum niet gekend is?

  Voor Belgische voertuigen die reeds ingeschreven werden bij de DIV, zal dit zelden voorkomen omdat de eerste inschrijvingsdatum gekend is en op het inschrijvingsbewijs vermeld staat.

  Voor voertuigen die ingevoerd worden komt het soms al eens voor dat enkel een bouwjaar vermeld staat op de originele documenten van het land van herkomst.  Probeer bij het aankopen van een voertuig in het buitenland steeds te achterhalen wat de juiste eerste inschrijvingsdatum  is en dit aan de hand van een officieel attest van de Dienst Inschrijving Voertuigen in het land van herkomst.

  Indien dit niet mogelijk is dient u onze federatie te contacteren en richten wij een aanvraag tot de FOD Mobiliteit en Vervoer om het voertuig een eerste inschrijvingsdatum toe te kennen.  Meestal wordt dit 15/09 van het bouwjaar dat op uw buitenlandse documenten vermeld staat.

 • Welke document zijn nodig om een oldtimer in te schrijven?

  Alles hangt af of het gaat om een ingevoerd voertuig of een reeds in België ingeschreven voertuig.

  Reeds in België ingeschreven voertuig

  In de verkoper zich naar de technische keuring begeven heeft met het oog op de verkoop van het voertuig, dan zal hij u de volgende documenten overhandigen:

  • Het roos formulier ‘Aanvraag tot inschrijving van een voertuig’
  • Het gelijkvormigheidsattest, indien bestaande voor dit voertuig
  • Eventueel, maar niet verplichtend, zal hij u het oude inschrijvingsbewijs overhandigen.  Voor de motorfietsen is dit wel verplicht gezien deze voertuigen niet onderworpen worden aan een technische keuring.

  Indien de verkoper zich niet begeeft naar de technische keuring met het oog op e verkoop van zijn voertuig, wat meestal het geval is bij de verkoop van een oldtimer, zal hij u de volgende documenten overhandigen.

  • Het inschrijvingsbewijs, altijd verplicht, of een verklaring van verlies van het inschrijvingsbewijs dat bij de politie afgeleverd wordt aan de oude eigenaar.
  • Het gelijkvormigheidsattest, indien bestaande voor dit voertuig

  Ingevoerd voertuig

  Om een ingevoerd voertuig in te schrijven dient u in het bezit te zijn van de volgende documenten:

  • Vignet 705 te bekomen bij een douanekantoor
  • Het inschrijvingsbewijs van de oude buitenlandse eigenaar voor voertuigen die ingevoerd worden uit een land die deel uitmaakt van de Europese Unie zoals bijvoorbeeld:
   • Carte grise de collection voor Franse voertuigen
   • Kraftfahrzeugbrief voor Duitse voertuigen
   • Kentekenbewijs voor Nederlandse voertuigen
   • V5C voor Engelse voertuigen
   • ….

  Daarenboven moet er een document voorhanden zijn dat bewijst dat het desbetreffende voertuig definitief uitgeschreven werd in het land van herkomst, zoals bijvoorbeeld het document ‘Abmeldungsbescheinigung’ genaamd voor Duitse voertuigen.  Sommige landen plaatsen een stempel op het inschrijvingsbewijs als bewijs van definitieve uitschrijving.

  Voor voertuigen die afkomstig zijn van een land van buiten de Europese Unie, moet u een origineel document bekomen van het land van herkomst waarop de gegevens vermeld staan van de oude eigenaar en deze van het voertuig.  Let op dat op dit document de exacte eerste datum van ingebruikname vermeld staat en niet enkel het bouwjaar van het voertuig. 

 • Vanaf welk ogenblik moet ik mijn oldtimer inschrijven bij de D.I.V.?

  Een voertuig moet dus ingeschreven zijn om te rijden op de openbare weg. (K.B. 20.07.2001).

  De rechtspraak voorziet dat een voertuig moet ingeschreven zijn als het zich op de openbare weg bevindt.  Het speelt geen rol of het voertuig effectief rijvaardig is of totaal geïmmobiliseerd is op de rijbaan of de zijberm.

  Een voertuig dat verplaatst wordt aan de hand van een takelwagen (voertuig uitgerust met de speciale voorzieningen met het oog op takelen), bevindt zich bijvoorbeeld niet op de openbare weg.

U hebt geen antwoord gevonden op uw vraag? Help ons deze rubriek aan te vullen en stel hieronder uw vraag, we zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Vul onderstaand formulier in: