PERSCOMMUNIQUE B.F.O.V.

in antwoord op actie “RED DE OLDTIMER

B.F.O.V. opteert voor behoud mobiel erfgoed via weloverwogen aanpak.”

De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) is er zich van bewust dat de LEZ-zone- en actuele milieuproblematiek intussen heel wat “stof heeft doen opwaaien” in de kringen van de oldtimerwereld en erkent de terechte bezorgdheid hierover onder haar leden en alle oldtimerliefhebbers.

Het is dan ook niet te verwonderen dat allerlei initiatieven worden genomen die een bewijs vormen van deze bezorgdheid zoals de actie “Red de oldtimer”.

De B.F.O.V. behartigt in het kader van de LEZ problematiek de gemeenschappelijke belangen van haar meer dan 70.000 leden en de bijna 100.000 Belgische oldtimereigenaars die onder een speciale O-plaat rijden en begrijpt het collectieve ontevredenheidsgevoel dat heerst rond de actuele omstreden LEZ-maatregelen in Vlaanderen en de impact ervan op de "beknotte vrijheden" van de oldtimer-liefhebber.

Het beleid van de B.F.O.V. is immers gebaseerd op het voortdurend streven naar een aanvaardbaar evenwicht tussen mens, natuur en techniek met het behoud van ons mobiel erfgoed als rode draad.

De B.F.O.V. is ervan overtuigd dat voor oldtimers enkel een weloverwogen en doelbewuste aanpak kan leiden tot resultaatgerichte milieutechnische oplossingen op politiek vlak. De B.F.O.V. is dan ook volop in onderhandeling met alle betrokken partijen op gewestelijk en stedelijk niveau om te streven naar een positief compromis tussen oldtimers en milieu waarbij elke differentiatie van regelgeving tussen de Gewesten en de stedelijke reglementen wordt vermeden en/of voor oldtimers de toegang tot een LEZ mogelijk blijft. Niemand is immers gebaat met een lappendeken van verschillende regimes die het voor de oldtimerliefhebber totaal onduidelijk maken waar en aan welke voorwaarden hij nog mag rijden. Ondertussen en waar nodig zal de BFOV echter tevens verdere juridische acties voeren of ondersteunen tegen de onwettelijke reglementeringen die indruisen tegen de belangen van haar leden.


Voor B.F.O.V.,

Jan Dyck

Voorzitter

Datum : 10/04/2019


Welkom bij de BFOV!

De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw heet u van harte welkom op haar website. Als vertegenwoordiger van meer dan 50.000 liefhebbers in België, bieden we u op deze website antwoord op al uw vragen aangaande de oldtimers.

Wetgeving, procedures, stand van zaken van onze politieke dossiers, enz ... u vindt het allemaal hier.

We raden u dan ook aan om deze website toe te voegen aan uw favorieten en om ons geregeld een bezoekje te brengen.

Regelmatig sturen wij een nieuwsbrief via email.

Indien u zich gratis wenst te abonneren op deze nieuwsbrief, stuur dan een email hier.

PERIODIEKE KEURING VOOR OLDTIMERS

Na Vlaanderen en Wallonië, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 4 december 2018 de wetgeving gepubliceerd inzake de periodieke keuring voor oldtimers.

Ze volgt hiermee het voorbeeld van Vlaanderen en niet van Wallonië.

Zoals reeds eerder aangekondigd, zal de BFOV een gedetailleerde gids opstellen met de verschillende reglementeringen, evenals met de meest gestelde vragen. We vermoeden dat dit klaar zal zijn tegen eind januari. We houden u alvast op de hoogte.

Hieronder vindt u al een overzicht van de periodiciteit met links naar de gedetailleerde info per regio.

Overzicht periodiciteit voor O-platen

Leeftijd Vlaanderen Wallonië Brussel
van 25 tot < 30 jaar jaarlijks jaarlijks jaarlijks
van 30 tot < 50 jaar 2-jaarlijks

2-jaarlijks

of vrijstelling

indien

historisch

karakter

2-jaarlijks
vanaf 50 jaar 5-jaarlijks Vrijstelling 5-jaarlijks

Info - links

Vlaanderen Wallonië Brussel
Info - klik hier Info - klik hier Info - klik hier

Voor vragen

Enkel via sec@bfov-fbva.beRACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be