Partners

Inleiding

Naast onze Trade & Skills heeft BFOV ook partners die actief wensen bij te dragen in de ondersteuning van onze federatie en daardoor dus ook in het behoud van onze historische voertuigen als rijdend patrimonium.

Zij bieden niet alleen financiële ondersteuning maar ze staan BFOV ook bij met raad en daad.


3 Soorten PARTNERS

GLOBAL PARTNERS

Bedrijven die een dienst verlenen aan BFOV en haar leden en/of waarmee informatie van gezamenlijk nut wordt uitgewisseld.

EXCLUSIVE PARTNERS

Bedrijven die exclusief hun specifieke diensten/producten aan onze leden aanbieden met bijzondere voorwaarden..

U wenst als professional ook toe te treden als Exclusive Partner? Neem contact op met BFOV voor een afspraak: commercial@bfov-fbva.be

OLDTIMER QUALIFIED MEMBER

Bedrijven die bevoorrecht lid zijn van BFOV en die hun vaardigheden, expertise of diensten aan de leden aanbieden onder een charter waardoor zij aan bepaalde minimum voorwaarden moeten voldoen qua dienstverlening, aangeleverde kwaliteit, klantvriendelijkheid,…

U wenst als professional ook toe te treden als Oldtimer Qualified member? Vraag de voorwaarden aan BFOV : commercial@bfov-fbva.be