Partners & Specialisten

Inleiding

Onze hoofdtaak bestaat erin de historische voertuigen rijdende te houden met de toepasselijke slogan ‘De voertuigen van gisteren op de straten van morgen’. Onnodig u te vertellen dat historische voertuigen vaak het slachtoffer zijn in nieuwe wetgeving en milieunormen.

Voor de vakmensen die de stiel beheersen van het restaureren of herstellen van historische voertuigen, de uitbaters van shops die trachten om dat ene voor u zo belangrijk onderdeel te vinden en nog heel wat andere specialisten binnen de wereld van de historische voertuigen is het eveneens van groot belang dat de beweging van de historische voertuigen blijft bestaan. Hier zijn heel wat arbeidsplaatsen en bedrijven mee gemoeid.  Ook het zakencijfer dat met de historische voertuigen gemoeid is, valt niet te negeren! Uit onze nationale enquête blijkt dat maar liefst 75% van de eigenaars van historische voertuigen een beroep doen op professionelen voor de restauratie, het onderhoud, de herstelling van hun voertuig.

BFOV is de mening toegedaan dat samenwerken alleen maar voordelen kan hebben voor beide partijen.
BFOV zorgt voor het behoud van ons rijdend patrimonium waardoor de arbeidsplaatsen en het bestaan van bedrijven veilig gesteld worden waardoor de eigenaars van historische voertuigen zeker zijn van professionele hulp. BFOV helpt mee aan de promotie van deze bedrijven, van bekwame krachten, en dit in ruil voor financiële steun die broodnodig is.

De specialisten op hun beurt zorgen er voor dat onze historische voertuigen blijven rijden, dat ze gerestaureerd worden op een verantwoorde manier en dat u en ik ook zelf kunnen sleutelen zolang we de juiste onderdelen vinden.  

Professionele verkopers zorgen er dan weer voor dat we in alle vertrouwen dat ene voertuig kunnen kopen waar ons hart sneller van gaat slaan.

3 Soorten PARTNERS

GLOBAL PARTNERS

Bedrijven die een dienst verlenen aan BFOV en haar leden en/of waarmee informatie van gezamenlijk nut wordt uitgewisseld.

EXCLUSIVE PARTNERS

Bedrijven die exclusief hun specifieke diensten/producten aan onze leden aanbieden met bijzondere voorwaarden..

U wenst als professional ook toe te treden als Exclusive Partner? Neem contact op met BFOV voor een afspraak: commercial@bfov-fbva.be

OLDTIMER QUALIFIED MEMBER

Bedrijven die bevoorrecht lid zijn van BFOV en die hun vaardigheden, expertise of diensten aan de leden aanbieden onder een charter waardoor zij aan bepaalde minimum voorwaarden moeten voldoen qua dienstverlening, aangeleverde kwaliteit, klantvriendelijkheid,…

U wenst als professional ook toe te treden als Oldtimer Qualified member? Vraag de voorwaarden aan BFOV : commercial@bfov-fbva.be

text-image