Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Periodieke oldtimerkeuring 04/12/2018


Inleiding

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 4 december 2018 de wetgeving gepubliceerd inzake de periodieke keuring voor oldtimers. 

Wettelijke basis

1. Omzetting van de Europese Richtlijn 2014/45/EU in Belgisch recht

2. Het Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering 29 november 2018 tot wijziging van het KB van 15.03.1968

klik hier om het Besluit te lezen

Toepassingsgebied

De volgende voertuigen zijn onderworpen aan deze nieuwe reglementering:

- Voertuigen die sedert meer dan vijfentwintig jaar in gebruik zijn genomen en die ingeschreven zijn onder een van de kentekenplaten bedoeld in artikel 4, §2 van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen (een ‘O’-plaat of een gepersonaliseerde kentekenplaat met een vignet ‘O’).

- De wedstrijdvoertuigen ingeschreven onder een O-plaat van de categorie 1 (toegelaten tot het normale verkeer) 

Welke voertuigen zijn niet onderworpen aan de periodieke keuring, maar wel aan de keuring voor inschrijving?

- landbouw- en bosbouwtrekkers die minder snel rijden dan 40 km/u

- voertuigen voor traag vervoer en voertuigen met rupsbanden

Uitzondering : 

De wedstrijdvoertuigen van de categorie 2 (verboden tot het normale verkeer) worden uitgesloten.  Een wedstrijdvoertuig categorie 2 kan niet als oldtimer worden ingeschreven.

Het gebruik van de oldtimer

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan het gebruik van de oldtimer, namelijk :

De voertuigen ingeschreven onder O-plaat mogen niet gebruikt worden voor de volgende doeleinden

- commercieel en professioneel gebruik

- woon-werk verkeer en woon-schoolverkeer

- bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer

- gebruik als werktuigmiddel, alsook interventieopdrachten

Bij de voertuigen met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot :

- oldtimermanifestaties

- proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig

Wat verandert er vanaf 03 december 2018?

a) Keuring voor inschrijving

Geen wijzigingen want elke oldtimer die ingeschreven of heringeschreven dient te worden moet nog steeds naar de keuring gaan

b) periodieke keuring

Leeftijd voertuig (zie datum

eerste inverkeerstelling)

Periodiciteit
25 ≤ leeftijd < 30 jaar Normale periodiciteit = jaarlijks
30 ≤ leeftijd ≤ 50 jaar 2-jaarlijks
leeftijd > 50 jaar 5-jaarlijks

c) Overgangsmaatregelen

Uw voertuig werd vóór 20 mei 2018 ingeschreven onder ‘O’-plaat. Wanneer moet u zich aanbieden voor de periodieke oldtimerkeuring?

Er werd een overgangsperiode ingevoerd voor de voertuigen die op dit moment reeds ingeschreven zijn onder een O-kentekenplaat, met uitzondering van voertuigen voor traag vervoer en voertuigen uitgerust met rupsbanden. Deze voertuigen zijn op dit moment immers niet onderworpen aan de periodieke technische keuring.

Deze overgangsbepaling geeft aan wanneer deze voertuigen zich voor het eerst ter keuring moeten aanbieden.

Groep 1 - Voertuigen onder ‘O’-plaat 25 – 30 jaar:
de voertuigen die op 20 mei 2018 minder dan dertig jaar geleden in verkeer zijn gesteld, moeten zich aanbieden in 2019. Dit moet gebeuren vóór de dag in 2019 waarop het voertuig een jaar ouder wordt, te rekenen vanaf de datum van de eerste inverkeerstelling.

Voorbeeld : uw oldtimer werd voor de eerste maal ingeschreven op 21 juni 1990.  U dient zich aan te bieden voor 21 juni 2019

Groep 2 - Voertuigen onder ‘O’-plaat ≥ 30 jaar:
de voertuigen die op 20 mei 2018 ten minste dertig jaar geleden in het verkeer zijn gesteld, moeten zich aanbieden in 2020. Dit moet gebeuren vóór de dag in 2020 waarop het voertuig een jaar ouder wordt, te rekenen vanaf de datum van de eerste inverkeerstelling.

Voorbeeld : uw oldtimer werd voor de eerste maal ingeschreven op 18 september 1978.  U dient zich aan te bieden voor 18 september 2020.

d) Op welke manier zal de oldtimer gekeurd worden?

Samen met de GOCA en de Brusselse Overheid heeft de BFOV gewerkt aan twee duidelijke instructies.  Hieronder vindt u de links naar de respectievelijke documenten die we aanraden om grondig te lezen alvorens u naar de keuring gaat.  Dit zal heel wat discussie en misverstanden vermijden met de controleur.

1. Algemene Instructie GOB/BM/INS.TK/2018-301

Deze instructie behandelt een aantal algemene principes voor de oldtimervoertuigen

Klik hier om deze te raadplegen

2. Bijlage A aan de Algemene Instructie GOB/BM/INS.TK/2018-301

Deze bijlage omvat een aantal bijlagen zoals bvb een voorbeeld van het attest bij vervanging van een motor, maar behandelt ook de manier van keuren voor alle te controleren punten

Klik hier om deze te raadplegen

Uw mening

U wenst graag te reageren op dit politiek dossier?  Wij proberen rekening te houden met alle suggesties en reacties.

Gelieve onderstaande velden zo goed mogelijk in te vullen aub.

 1. Identificatienummer BFOV
 2. Naam (verplicht)
 3. Voornaam (verplicht)
 4. Geboortedatum
 5. Rijksregisternummer (zie verso identiteitskaart)
 6. Straat + nummer
 7. Postcode (verplicht)
 8. Gemeente (verplicht)
 9. E-mail (verplicht)
 10. Telefoon
 11. Fax
 12. GSM
 13. Lid van een club
 14. Zo ja, welke club?
 15. Eventueel 2e club
 16. Inschrijven e-newsletter
 17. Uw feedback/reactie (verplicht)
 18. Anti-spam controle 4  + 6  =   (*)
 19.  

« Terug naar het overzicht

Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
RACB
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be