Kruispuntbank voertuigen 05/02/2010


Laatste update : 18.06.2015

Inleiding

We melden u dat de wet aangaande de Kruispuntbank van de voertuigen gestemd.
Het is een project dat gestart werd in 2004 en waar de BFOV nooit over geraadpleegd werd en zelfs niet op de hoogte gesteld werd. De BFOV werd voor de eerste keer door de FOD Mobiliteit en Vervoer uitgenodigd op 01.04.2010 om er de details te kennen van deze nieuwe wet.

Definitieve wet : Klik hier

Het is nog steeds wachten op de uitvoeringsbesluiten om de wet toepasbaar te maken

Doel van deze wet

Het wetsontwerp heeft als doel om de voertuigen te kunnen opsporen vanaf het begin van hun ontstaan tot het einde van hun bestaan en dit bij elke wijziging van eigenaar.

Het doel is dus om elke laatste eigenaar te kunnen opsporen.  We melden u dat het voertuig niet altijd toebehoort aan de persoon op wie het voertuig is ingeschreven.  

De persoon die zijn voertuig verkoopt zal een meldingsplicht hebben om aan de kruispuntbank de nieuwe eigenaar kenbaar te maken.  Verschillende systemen zullen worden voorzien zoals via de elektronische identiteitskaart, via een website en uiteraard aan het loket.

Wat met onze oldtimers?

Het is duidelijk dat onze oldtimers zullen deel uitmaken van deze database.

Voordelen:

 • het gemakkelijker terugvinden van de laatste eigenaar
 • alle gegevens (PVG nummer, CO-waarde, ….) zullen zich op een centrale plaats bevinden en zullen kunnen geraadpleegd worden door organisaties die toegang krijgen

Stappen BFOV

De BFOV heeft op 12.04.2011, naar aanleiding van de opmerkingen en/of vragen van onze aangesloten clubs en enkele individuele liefhebbers, een nieuwe vergadering gehad met de FOD Mobiliteit en Vervoer, maar ook naar aanleiding van het voorontwerp van de uitvoeringsmodaliteiten.

Voorontwerp uitvoeringsmodaliteiten : klik hier 
Verslag vergadering : klik hier

Conclusie BFOV

Deze nieuwe wet zal zeker geen nadeel zijn voor onze oldtimerbeweging op het gebied van registratie van gegevens.

We houden u op de hoogte van zodra er bijkomend nieuws is.

Uw mening

U wenst graag te reageren op dit politiek dossier?  Wij proberen rekening te houden met alle suggesties en reacties.

Gelieve onderstaande velden zo goed mogelijk in te vullen aub.

 1. Identificatienummer BFOV
 2. Naam (verplicht)
 3. Voornaam (verplicht)
 4. Geboortedatum
 5. Rijksregisternummer (zie verso identiteitskaart)
 6. Straat + nummer
 7. Postcode (verplicht)
 8. Gemeente (verplicht)
 9. E-mail (verplicht)
 10. Telefoon
 11. Fax
 12. GSM
 13. Lid van een club
 14. Zo ja, welke club?
 15. Eventueel 2e club
 16. Inschrijven e-newsletter
 17. Uw feedback/reactie (verplicht)
 18. Anti-spam controle 5  + 5  =   (*)
 19.  

« Terug naar het overzicht

RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be