Low Emission Zone - Antwerpen 28/08/2012


Laatste update 05.02.2016 

Inleiding

Er was uiteraard al lang sprake van het invoeren van een Low Emission Zone (LEZ) naar analogie met andere Europese steden teneinde de luchtkwaliteit in de steden te verbeteren, dit op vraag van Europa tegen 2020.


Stappen BFOV

Op 29.08.2012 wordt aan Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege een parlementaire vraag gesteld door Griet Smaers

Inhoud parlementaire vraag : klik hier

Antwoord Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege op parlemantaire vraag : klik hier

Persbericht BFOV 05.11.2012 : klik hier


Op 09.10.2013 verneemt de BFOV dat de stad Antwerpen wenst een Low Emission Zone in te voeren vanaf 2016.


Op 09.10.2013 vraagt de BFOV een onderhoud met : 

a) het kabinet van Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege

b) het kabinet van de Schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud van de Stad Antwerpen 


Op 21.10.2013 wordt de BFOV ontvangen door het kabinet van Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege

Op 08.11.2013 wordt de BFOV ontvangen door het kabinet van de Schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud van de Stad Antwerpen

Aan beide kabinetten worden onze standpunten uitgelegd met het verzoek de oldtimers te vrijwaren van deze maatregel.  Ook verzoeken wij om niet alleen de oldtimers te vrijwaren die ingeschreven zijn met een O-plaat maar rekening te houden met de datum van eerste inschrijving.

We ontvingen een basispresentatie van het kabinet van de Schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud van de Stad Antwerpen.  U kan deze raadplegen : klik hier


16.10.2014 : Het nieuwe verkeersbord wordt bekend gemaakt dat een begin (verkeersbord F117)  en einde (verkeersbord F118) van een LEZ zal aanduiden

Voorbeeld begin LEZ : klik hier

Voorbeeld einde LEZ : klik hier


30.11.2014 : het kabinet van Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege informeert ons dat de Vlaamse Regering een eerste beslissing zal nemen betreffende LEZ.

19.12.2014 : het kabinet van Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege bezorgt ons het voorontwerp van decreet waarvoor advies wordt ingewonnen

Document : Het Vlaamse Kader voor LEZ : klik hier

Document : Voorontwerp decreet LEZ - Wettekst - klik hier

Document : Voorontwerp decreet LEZ - Memorie van Toelichting - klik hier

Document : Uitvoeringsbesluit LEZ : klik hier

We merken dat er gedeeltelijk rekening gehouden werd met onze argumentatie om oldtimers, weliswaar vanaf 30 jaar eventueel toe te laten, maar dat dit niet bindend is voor de steden en gemeenten.  Dit wil zeggen dat elke gemeente of stad anders kan beslissen!  De BFOV had liever een eenduidige kaderwetgeving gezien voor gans Vlaanderen.


17.02.2015 : Traxio meldt ons dat naar aanleiding van een gesprek met het kabinet van de Schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud van de Stad Antwerpen ze vernomen hebben dat de oldtimers vanaf 40 jaar oud (en niet de vooropgestelde 30 jaar) eventueel wel toegelaten zouden worden in de LEZ.

De BFOV vraagt opnieuw een vergadering met het kabinet van de Schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud van de Stad Antwerpen


02.06.2015 : De BFOV wordt ontvangen door het kabinet van de Schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud van de Stad Antwerpen maar deze willen niet afwijken van hun standpunten.  

Er wordt eventueel gedacht aan een verminderd boetetarief of nultarief voor oldtimers van meer dan 40 jaar oud.

Er is nog geen zekerheid betreffende de manier van het toekennen van vrijstellingen voor oldtimers van meer dan 40 jaar oud, noch voor de inwoners van de LEZ.

Buitenlanders zouden ongemoeid gelaten worden gezien de GAS-boetes zullen opgesteld worden op basis van nummerplaatherkenning waardoor de eerste datum van ingebruikname en de daaraan gekoppelde EURO-norm de boete zal bepalen.

Antwerpen laat wel weten de oldtimerevenementen nog steeds te willen verwelkomen, maar weet nog niet of er vrijstellingen zullen voorzien worden.

Al deze beslissingen worden voorzien in het najaar van 2015 om de LEZ in werking te laten treden tegen het najaar van 2016.


Op 04.02.2016 woont de BFOV de officiële vergadering bij georganiseerd door Traxio en de Stad Antwerpen waar we de definitieve beslissingen vernemen en dat de LEZ in voege zal treden op 01.02.2017. Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen van toepassing op de oldtimers.

 


LEZ vanaf 01.02.2017

Welke voertuigen zullen de LEZ Antwerpen binnen mogen en tot wanneer?

Er is een duidelijke tabel voorhanden die u kan raadplegen : klik hier

U kan ook een test uitvoeren of uw dagelijks voertuig nog welkom is: Klik hier

Is er een vrijstelling voor onze oldtimers?  

Neen er is geen totale vrijstelling voorzien voor de oldtimers.

Kunnen de oldtimers nog binnen in deze LEZ vanaf 01.02.2017?

Ja, mits de betaling van een verlaagd tarief en pas vanaf de leeftijd van +40 jaar oud, gebaseerd op de datum van eerste inschrijving.

Tarieven : klik hier

Wat met de oldtimers tussen 25 en 40 jaar oud?

Deze mogen niet binnen in de LEZ, behalve als je een GAS-boete wenst te betalen.

Tarieven GAS-boetes : klik hier

Wat met de oldtimerliefhebbers die in de LEZ Antwerpen wonen?

Ook zij dienen te betalen, namelijk 180 EUR per jaar en per oldtimer als ze de stad in en uit willen.

Ik wil met mijn oldtimer deelnemen aan een evenement in de LEZ Antwerpen, wat moet ik doen?

U kan een LEZ-dagpas aanvragen à 35 EUR en dan mag u de LEZ Antwerpen wel binnen op de aangevraagde datum.

Is dit ook van toepassing op de buitenlanders?

Ja, behalve dat de nummerplaten manueel zullen moeten gecontroleerd worden, gezien dit niet mogelijk is met de automatische nummerplaatherkenning aan de hand van de camera's.  De buitenlanders zullen ook op voorhand een LEZ-dagpas kunnen aankopen.


Conclusie BFOV

Voor de oldtimerliefhebbers is het alweer een klap in het aangezicht en zullen we naar de toekomst toe de stad moeten vermijden gezien we er niet meer welkom zijn.

Toch zal de BFOV nog pogingen ondernemen om het nultarief te bekomen.  

Bijkomende info kan u vinden op de speciaal ontworpen homepage van de Stad Antwerpen : Klik hier

De BFOV

Uw mening

U wenst graag te reageren op dit politiek dossier?  Wij proberen rekening te houden met alle suggesties en reacties.

Gelieve onderstaande velden zo goed mogelijk in te vullen aub.

 1. Identificatienummer BFOV
 2. Naam (verplicht)
 3. Voornaam (verplicht)
 4. Geboortedatum
 5. Rijksregisternummer (zie verso identiteitskaart)
 6. Straat + nummer
 7. Postcode (verplicht)
 8. Gemeente (verplicht)
 9. E-mail (verplicht)
 10. Telefoon
 11. Fax
 12. GSM
 13. Lid van een club
 14. Zo ja, welke club?
 15. Eventueel 2e club
 16. Inschrijven e-newsletter
 17. Uw feedback/reactie (verplicht)
 18. Anti-spam controle 7  + 5  =   (*)
 19.  

« Terug naar het overzicht

RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be