Oldtimerleeftijd 25 => 30 jaar 01/03/2015


Laatste update : 01.10.2015

Inleiding

Er wordt al heel lang gepraat over de minimum leeftijd voor oldtimers.  België is één van de weinige landen die op dit ogenblik nog een lage leeftijdgrens heeft voor oldtimers.  De meeste Europese landen hebben als benchmark 30 jaar, behalve Italië waar het nog steeds 20 jaar is.

Maar in april 2014 werd er een nieuwe Europese Richtlijn gestemd inzake technische keuring voor alle soorten voertuigen en waarin voor de eerste keer er een Europese definitie opgenomen in wat Europa begrijpt onder de noemer 'historisch voertuig'.

Laten we duidelijk wezen dat dergelijke gelijkaardige definitie ook al opgenomen werd in de douanereglementering voor wat betreft de invoer van oldtimers.

Wat bepaalt deze Europese definite?

Basis Europese Richtlijn 2014/45/EU : klik hier

Duitstalige versie : Klicken Sie hier 

Uittreksels wettekst inzake oldtimers:

(13) Motorvoertuigen van historisch belang worden verondersteld het industrieel erfgoed uit de tijd dat ze zijn gebouwd in stand te houden en worden geacht nauwelijks op de openbare weg te worden gebruikt. Het moet aan de lidstaten worden overgelaten om de termijn voor periodieke technische controles voor dergelijke voertuigen te bepalen. Ook moet het aan de lidstaten worden overgelaten om de technische controle van andere typen gespecialiseerde voertuigen te reguleren

&

De lidstaten mogen de volgende op hun grondgebied ingeschreven voertuigen uitsluiten van de toepassing van deze richtlijn: — voertuigen die onder bijzondere voorwaarden worden geëxploiteerd of gebruikt, en voertuigen die nooit of nauwelijks op de openbare weg worden gebruikt, zoals voertuigen van historisch belang of wedstrijdvoertuigen;

&

7. „voertuig van historisch belang”: elk voertuig dat door de lidstaat van inschrijving of een aangewezen vergunningsinstantie daarvan als historisch wordt beschouwd en aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • het is ten minste dertig jaar geleden vervaardigd of voor het eerst ingeschreven;
 • het specifieke voertuigtype, zoals omschreven in het relevante Unie- of nationale recht, wordt niet langer geproduceerd;
 • het is historisch bewaard gebleven en in de oorspronkelijke staat behouden en de technische kenmerken van de hoofdonderdelen hebben geen veranderingen ondergaan;

Wat betekent dit voor de Belgische wetgeving?

België moet uiteraard zijn wetgeving aanpassen en heeft daarvoor 3 jaar de tijd, dit wil zeggen tot 2017 om uiteindelijk de nieuwereglementering toe te passen tegen ten laatste 2018.

Stappen BFOV

Beter voorkomen dan genezen!

De BFOV heeft intussen stappen ondernomen om via het federale kabinet van mevrouw de minister Galant onderhandelingen op te starten zodanig dat we niet voor een voldongen feit komen te staan.  Deze onderhandelingen zijn momenteel in een beginstadium en er is een voorakkoord om overgangsmaatregelen te voorzien voor de voertuigen die reeds de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben, maar die bij de nieuwe reglementering nog geen 30 jaar oud zouden zijn.

Op 01.10.2015 werd de eerste verkenningsvergadering gehouden met het kabinet van mevrouw de minister Galant.

Conclusie BFOV

Ja, we gaan naar een minimale leeftijdsgrens van 30 jaar

Neen, we weten nog niet vanaf wanneer (2016-2017 ou 2018 ???).

Van zodra bijkomende informatie beschikbaar is, zullen we het niet nalaten u te informeren.

Uw mening

U wenst graag te reageren op dit politiek dossier?  Wij proberen rekening te houden met alle suggesties en reacties.

Gelieve onderstaande velden zo goed mogelijk in te vullen aub.

 1. Identificatienummer BFOV
 2. Naam (verplicht)
 3. Voornaam (verplicht)
 4. Geboortedatum
 5. Rijksregisternummer (zie verso identiteitskaart)
 6. Straat + nummer
 7. Postcode (verplicht)
 8. Gemeente (verplicht)
 9. E-mail (verplicht)
 10. Telefoon
 11. Fax
 12. GSM
 13. Lid van een club
 14. Zo ja, welke club?
 15. Eventueel 2e club
 16. Inschrijven e-newsletter
 17. Uw feedback/reactie (verplicht)
 18. Anti-spam controle 6  + 1  =   (*)
 19.  

« Terug naar het overzicht

RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be