Waals Gewest - Periodieke Oldtimerkeuring 31/05/2018


De Waalse regering heeft een gunstigere beslissing genomen inzake de periodieke keuring voor oldtimers.

Europa nam de beslissing om in alle lidstaten een periodieke keuring in te voeren voor alle voertuigen die zich op de openbare weg bevinden, de oldtimers inbegrepen. De aangepaste Waalse tekst is het gevolg van de Europese Richtlijn 2014/45.

Ter herinnering, de technische controle is bedoeld om de vitale veiligheidsorganen te controleren en om na te gaan of de voertuigen geen gebreken vertonen die de veiligheid van de bestuurders en van derden in gevaar zouden kunnen brengen.

De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) en de verschillende keuringcentra werden geraadpleegd in het kader van deze beslissing.

Wettekst - klik hier : enkel in het frans

Instructie keuringstations - klik hier : in voege vanaf 02.01.2019 (enkel in het Frans)

 

WELKE PERIODICITEIT?

Voorwaarden Periodiciteit technische keuring
Voertuigen tussen de 4 en 30 jaar oud

Ieder jaar

of om de 2 jaar indien het voertuig jonger is dan 6 jaar, minder dan 100.000 km gereden heeft en indien de laatste keuring geleid heeft tot een groene keuringskaart

Voertuig voor de eerste maal in gebruik genomen meer dan 30 jaar geleden en ingeschreven met een gewone nummerplaat Ieder jaar
Voertuig voor de eerste maal in gebruik genomen meer dan 30 jaar geleden en ingeschreven met een O-nummerplaat Om de 2 jaar
Voertuig voor de eerste maal in gebruik genomen meer dan 30 jaar geleden en ingeschreven met een O-nummerplaat en die een historisch karakter vertoont Vrijgesteld van de periodieke technische keuring
Voertuig voor de eerste maal in gebruik genomen meer dan 50 jaar geleden en ingeschreven met een O-nummerplaat Vrijgesteld van de periodieke technische keuring

 

OVERGANGSMAATREGEL

Er werd een overgangsperiode voorzien van 36 maanden, wat betekent dat de eigenaars van een voertuig tussen 25 en 50 jaar oud, 3 jaar de tijd hebben, en dit voor 20.05.2021, om zich aan te bieden om een geldige groene keuringskaart te bekomen. 

De voertuigen van meer dan 50 jaar, die reeds ingeschreven zijn en in het bezit zijn van een document 'Staat van het voertuig', dienen zich niet aan te bieden aan de technische keuring. Deze voertuigen zijn sowieso vrijgesteld van periodieke technische keuring en moeten geen nieu document bekomen.

De aanbieding blijft echter verplicht voor :

- de voertuigen van 30 tot 50 jaar oud, en dit voor 20.05.2021 (een uitnodiging wordt verstuurd) ;

- de voertuigen met het oog op een inschrijving;

- de reeds ingeschreven voertuigen, maar die om gelijk welke reden, niet in het bezit zouden zijn van een groen document 'Staat van het voertuig'.

Van zodra het voertuig de leeftijd van 30 jaar bereikt heeft, zal het historisch karakter van het voertuig door het keuringsstation bepaald worden.

 

HISTORISCH KARAKTER?

Om in aanmerking te komen als een voertuig met een historischn karakter, dient het aan drie voorwaarden te voldoen:

 1.        Het werd meer dan 30 jaar geleden in gebruik genomen of gebouwd,
 2.        Het type is niet meer in productie,
 3.        Het is bewaard in zijn originele staat,en er werd geen enkele wijziging aangebracht aan de technische karakteristieken van het voertuig .

De controle van het historisch karakter van het voertuig en de aflevering van een keuringskaart zonder geldige einddatum zal gebeuren door het keuringstation.

De voertuigen van meer dan 25 jaar en ingeschreven onder een O-nummerplaat blijven onderworpen aan de gebruiksbeperkingen zoals voorzien door het KB van 17 juni 2013).

De controles zullen uitgevoerd worden naar aanleiding van de eerste datum van ingebruikname.  Het voertuig zal vergeleken worden met de technische normen die op het ogenblik van de datum van eerste ingebruikname van toepassing waren. 

IN DE PRAKTIJK?

De nieuwe wetgeving is onmiddellijk van kracht.

Alvorens u aan te bieden aan een keuringsstation

Het is belangrijk om na te gaan of u uw inschrijvingsbewijs bezit en om na te gaan of de gegevens overeenstemmen met werkelijkheid van uw voertuig (merk, type koetswerk, motorisatie…).

Het is belangrijk om na te gaan of het chassisnummer ingeslagen en leesbaar is.

Twee mogelijkheden kunnen zich voordoen volgens het al dan niet ingeschreven zijn in België:

 • Het voertuig is / was ingeschreven in België: u dient in het bezit te zijn van het laatste inschrijvingsbewijs van het voertuig alsook het laatste keuringsbewijs en u kan zich aanbieden in gelijk welk keuringstation.
 • Het voertuig is / was ingeschreven in het buitenland: U dient in het bezit te zijn van het douanevignet 705, van het laatste inschrijvingsbewijs en u dient zich aan te bieden in een station dat enkel voorzien is voor homologatieprocedures.

De controles die uitgevoerd zullen worden in een station

Tijdens het controleren van een oldtimer, aan de normen die van toepassing waren op het ogenblik van de datum van eerste ingebruikname, worden de volgende elementen gecontroleerd: 

 • Identificatie van het voertuig (chassisnummer, boorddocumenten van eht voertuig)
 • Uitlaatgassen
 • De remmen (controle remsysteem, doeltreffendheid en asymetrie)
 • De ophanging
 • De verlichting (lampen en katogen)
 • De zichtbaarheid (spiegels, voorruit)
 • De mechanische onderdelen (stuurinrichting, de assen, de wielen, de banden, corrosie)

De gebreken van de voertuigen worden onderverdeeld in drie caegorieën(kleine, grote en kritieke gebreken) en kunnen leiden van een waarschuwing tot een verbod tot het verkeer. 

Uw mening is belangrijk!

Deze beslissing genomen door de Waalse regering komt helemaal niet overeen met de beslissing eerder genomen in Vlaanderen.  Voor de Brusselse regio is het nog wachten op een definitieve beslissing en die, wie weet, nog helemaal anders kan zijn dan deze van de andere gewesten.

De BFOV is steeds voorstander geweest van een uniformisering van de reglementeringen maar moet vaststellen dat ons land zich meer en meer aan het verdelen is.  Een onbegrijpelijke politieke wil!

U kan uiteraard steeds reageren door uw feedback te posten of door een vraag te stellen.  Gelet op de specifieke technische aspecten, verzoeken we u om niet te telefoneren naar ons secretariaat, maar om ons enkel het onderstaande document te gebruiken.

 

 

 

 

Uw mening

U wenst graag te reageren op dit politiek dossier?  Wij proberen rekening te houden met alle suggesties en reacties.

Gelieve onderstaande velden zo goed mogelijk in te vullen aub.

 1. Identificatienummer BFOV
 2. Naam (verplicht)
 3. Voornaam (verplicht)
 4. Geboortedatum
 5. Rijksregisternummer (zie verso identiteitskaart)
 6. Straat + nummer
 7. Postcode (verplicht)
 8. Gemeente (verplicht)
 9. E-mail (verplicht)
 10. Telefoon
 11. Fax
 12. GSM
 13. Lid van een club
 14. Zo ja, welke club?
 15. Eventueel 2e club
 16. Inschrijven e-newsletter
 17. Uw feedback/reactie (verplicht)
 18. Anti-spam controle 4  + 4  =   (*)
 19.  

« Terug naar het overzicht

Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
RACB
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be