Wallonië - aanpassing fiscaliteit vanaf 01.01.2016 11/10/2015


LAATSTE UPDATE 01.10.2018

 


Dit bericht is van toepassing op de liefhebbers die in Wallonië wonen!

Ter herinnering, deze nieuwe wet heeft niets te maken met de overgang naar 30 jaar voor wat de inschrijving onder een O-plaat betreft.  Deze is nog steeds niet gewijzigd en blijft dus mogelijk vanaf 25 jaar.  Voor wat betreft de overgang naar 30 jaar, raden we u aan om onze onderhandelingen te volgen via http://www.bfov-fbva.be/nl/politieke-dossiers-lobbying/oldtimerleeftijd-25-30-jaar-01-03-2015/


Definitieve beslissing

Publicatie Belgisch Staatsblad 30.12.2015 : Klik hier

De BFOV werd op donderdag 12 november 2015 ontvangen op het kabinet van Minister Lacroix. 

De Minister blijft bij zijn eerder samengevatte intenties en voorziet geen overgangsmaatregelen voor de momenteel reeds ingeschreven voertuigen tussen 25 en 30 jaar oud.

Daarentegen meldt hij ons dat hij de echte liefhebbers niet wenst te bestraffen en dat hij ten volle bereid is om samen met de BFOV te werken aan het nieuwe oldtimerstatuut bij de overschakeling naar 30 jaar. 

In dit nieuw project, dat eerder al werd overhandigd aan het kabinet van Mevrouw de Minister Galant en nog voor het nieuwe Waalse voorstel, stellen wij drie categorieën van voertuigen voor (Youngtimer - Oldtimer - Heritage).  Het doel is om de echte liefhebbers te beschermen en niet zozeer het profitariaat.  Er zal weldra een vergadering georganiseerd worden op federaal niveau samen met de verschillende regionale overheden, die allen naar het voorstel van de BFOV zullen luisteren.  We hopen dan ook om zeer vlug tot een akkoord te komen tussen de federale en regionale overheden.

Van zodra we deze vergadering achter de rug hebben, zullen u meer details kenbaar maken inzake het project van het toekomstig oldtimerstatuut.

Intussen verzoeken we u om het positieve imago van de echte liefhebber te bewaren en om samen sterk te blijven.  Bepaalde acties, zoals door een minderheid naar voor geschoven worden, zouden de toekomstige onderhandelingen van de BFOV kunnen schaden.

 

Wat verandert er?

Om terug te komen op de nieuwe fiscale wetgeving in Wallonië, proberen we hierna een overzicht weer te geven in de vorm van 'vraag en antwoord'.

Vanaf wanneer zal deze nieuwe wetgeving in voege treden?

De nieuwe wetgeving zal in voege treden vanaf 1 januari 2016.

Welke zijn de voertuigen die in aanmerking komen?

Enkel de auto's van de leeftijdscategorie 25 tot 30 jaar oud, die al dan niet ingeschreven zijn in Wallonië.  Deze wetgeving is dus niet van toepassing in de regio Brussel, noch in Vlaanderen.  Dit is volledig wettelijk ingevolge de regionalisatie van de bevoegdheden, waaronder de fiscaliteit, en de Staatshervorming.

Wat zal er veranderen vanaf 1 januari 2016?

De voertuigen van 25 tot 30 jaar oud, zullen niet meer kunnen genieten van de forfaitaire verkeersbelasting van +/- 35 EUR, maar zullen normaal belast worden zoals een moderne auto en dit volgens de tabel die hernomen wordt in dit communiqué.

De eigenaars van voertuigen die momenteel reeds ingeschreven zijn, zullen bij de eerstvolgende vervaldag een aanslagbiljet ontvangen met een volledige verkeersbelasting.  Voor de reeds ingeschreven voertuigen zal er uiteraard geen bijzondere inverkeersbelasting noch een bijkomende Ecomalus moeten betaald worden, omdat het geen nieuwe inschrijving van het voertuig betreft.

Daarentegen, de liefhebbers die een voertuig tussen 25 en 30 jaar willen inschrijven zullen rekening moeten houden met de volgende te betalen belastingen:

- de bijzondere inverkeersbelasting à 61,50 EUR (geen wijziging met wat vandaag van toepassing is in Wallonië)

- + de volledige verkeersbelasting in plaats van de forfaitaire verkeersbelasting

- + de Ecomalus belasting berekend volgens de CO2-waarde*.

* Indien de CO2-waarde niet gekend is (wat het geval is voor 75% van de voertuigen), wordt er een forfaitair bedrag van 600 EUR toegevoegd aan de bijzondere inverkeersbelasting.

Vanaf welk ogenblik wordt de verkeersbelasting berekend?

De verkeersbelasting wordt steeds berekend vanaf de 1e dag van de maand waarin u het voertuig op uw naam inschrijft of werd ingeschreven.  Deze datum zal in het algemeen steeds verschillend zijn van de datum van eerste ingebruikname!

Vanaf wanneer zal u kunnen genieten van de forfaitaire verkeersbelasting?

Vanaf het ogenblik dat het voertuig de fiscale leeftijd van 30 jaar heeft bereikt.

Voorbeeld :

- Datum van eerste ingebruikname: 15.03.1986

- Datum waarop u het voertuig op uw naam heeft ingeschreven: 10.01.2014

Het voertuig bereikt de fiscale leeftijd van 30 jaar op 01.04.2016. 

In dit specifiek voorbeeld heeft u het voertuig op uw naam geregistreerd op 10.01.2014; de verkeersbelasting wordt berekend voor een periode van 12 maanden vanaf 01/01; op dat ogenblik wordt het voertuig nog steeds niet aanzien als oldtimer en zal u nog een volledig jaar de volledige belasting moeten betalen en zal de forfaitaire verkeersbelasting pas van toepassing zijn vanaf 10.01.2017.

Wat kan u ondernemen om deze nieuwe belasting te vermijden?

De keuze blijft uiteraard bij de eigenaar die zijn eigen berekening zal moeten maken om na te gaan of hij zal instemmen met deze nieuwe belasting of niet.

De liefhebber die deze nieuwe belasting niet wenst te betalen, zal zijn voertuig moeten uitschrijven voor de 1e dag van de maand waarin deze ingeschreven werd op zijn naam.  Ter herinnering, de datum van eerste ingebruikname is meestal verschillend van de datum waarop het voertuig op uw naam werd ingeschreven.

Voorbeeld:

U hebt een voertuig ingeschreven op uw naam op 15.06.2013 => dan dient u deze uit te schrijven voor 01.06.2016.  Op deze manier vermijdt u deze nieuwe belasting.

Wat wordt het bedrag van de verkeersbelasting voor voertuigen van minder dan 30 jaar oud?

Tabel Jaarlijkse verkeersbelasting (auto's tot 30 jaar oud)

Fiscale PK

Jaarlijks bedrag €

Fiscale PK

Jaarlijks bedrag €

3

82,10

19

1843,12

4

82,10

20

2098,40

5

102,70

21

2212.84

6

148,37

22

2327,28

7

193,91

23

2441,72

8

239,71

24

22556.16

9

285,65

25

2670.60

10

330,92

26

2785.04

11

429,40

27

2899.48

12

527,87

28

3013.92

13

626,21

29

3128.36

14

724,68

30

3242.80

15

823,15

31

3357.24

16

1078,18

32

3471.68

17

1333,33

33

3586.12

18

1588,62

34

3700.56

Hoeveel bedraagt de bijzondere inverkeersbelasting (BIV)?

In Wallonië bedraagt de BIV 61,50 EUR

Hoeveel bedraagt de bijkomende Ecomalus?

Ter herinnering, dit bedrag is in functie van de CO2-waarde.  Indien de CO2-waarde niet gekend is, zal er een forfaitair bedrag van 600 EUR aangerekend worden.

Hierna vindt u een overzicht van de bedragen volgens de CO2-waarden die gekend zijn bij de fiscale cel van de SPW.

CO2 (g/km)

Bedrag

CO2 (g/km)

Bedrag

van 146g van tot 155g

€ 100

van 206g tot 215g

€ 700

van 156g tot 165g

€ 175

van 216g tot 225g

€ 1.000

van 166g tot 175g

€ 250

van 226g tot 235g

€ 1.200

van 176g tot 185g

€ 375

van 236g tot 245g

€ 1.500

van 186g tot 195g

€ 500

van 246g tot 255g

€ 2.000

van 196g tot 205g

€ 600

+ 255g

€ 2.500

 

Hoe maken we de juiste berekening?

Ingevolge deze nieuwe wetgeving zal de berekening afhankelijk zijn van een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld of het voertuig van 25 tot 30 jaar al dan niet is ingeschreven.

a) voor een voertuig van 25 tot 30 jaar dat momenteel is ingeschreven:

Controleer de fiscale PK van het voertuig en dan kan u de jaarlijkse verkeersbelasting aflezen in de hogergenoemde tabel 'Jaarlijkse verkeersbelasting'.

U bezit bijvoorbeeld een Mercedes 2800 cc met 13 PK, dan zal uw jaarlijkse verkeersbelasting 603.64 EUR bedragen.

 

b) voor een voertuig van 25 tot 30 jaar dat u wenst in te schrijven en waarvan u de CO2-waarde kent.

Voorbeeld : auto van 27 jaar oud met een gekende CO2-waarde van 175 g/km en met 9 fiscale PK

De volgende berekening is dan van toepassing:

- Bijzondere inverkeersbelasting = 61,50 EUR

- Ecomalus = 250 EUR

- Jaarlijkse verkeersbelasting = 275.22 EUR

Totaalbedrag om dit voertuig op de weg te krijgen = 586.72 EUR (wat een verhoging is met 500% ten opzichte van de huidige situatie)

 

c) voor een auto van 25 tot 30 jaar oud maar waarvan u de CO2-waarde niet kent.

Zelfde voorbeeld: auto van 27 jaar oud met een niet gekende CO2-waarde en met 9 fiscale PK

De volgende berekening is dan van toepassing:

- Bijzondere inverkeersbelasting = 61,50 EUR

- Ecomalus = 600 EUR

- Jaarlijkse verkeersbelasting = 275.22 EUR

Totaalbedrag om dit voertuig op de weg te krijgen = 936.72 EUR (wat een verhoging is met 900% ten opzichte van de huidige situatie).

Hoe kan ik de fiscale PK terugvinden van mijn voertuig?

Zie hieronder een overzichtstabel

 

CM³

PK / CV

CM³

PK / CV

CM³

PK / CV

0 - 750

4

3251 - 3450

17

5851 - 6050

30

751 - 950

5

3451 - 3650

18

6051 - 6250

31

951 - 1150

6

3651 - 3850

19

6251 - 6450

32

1151 - 1350

7

3851 - 4050

20

6451 - 6650

33

1351 - 1550

8

4051 - 4250

21

6651 - 6850

34

1551 - 1750

9

4251 - 4450

22

6851 - 7050

35

1751 - 1950

10

4451 - 4650

23

7051 - 7250

36

1951 - 2150

11

4651 - 4850

24

7251 - 7450

37

2151 - 2350

12

4851 - 5050

25

7451 - 7650

38

2351 - 2550

13

5051 - 5250

26

7651 - 7850

39

2551 - 2750

14

5251 - 5450

27

7851 - 8051

40

2751 - 3050

15

5451 - 5650

28

8051 - 8250

41

3051 - 3250

16

5651 - 5850

29

8251 - 8450

42

Andere vragen?

Voor alle andere vragen verzoeken we u om een email te sturen naar het secretariaat van de BFOV  (sec@bfov-fbva.be) in plaats van te telefoneren, gezien elk geval verschillend is en omdat ons secretariaat niet altijd in de mogelijkheid is om onmiddellijk op een correcte manier te antwoorden.

We danken u bij voorbaat voor uw begrip.

De BFOV


 

Uw mening

U wenst graag te reageren op dit politiek dossier?  Wij proberen rekening te houden met alle suggesties en reacties.

Gelieve onderstaande velden zo goed mogelijk in te vullen aub.

 1. Identificatienummer BFOV
 2. Naam (verplicht)
 3. Voornaam (verplicht)
 4. Geboortedatum
 5. Rijksregisternummer (zie verso identiteitskaart)
 6. Straat + nummer
 7. Postcode (verplicht)
 8. Gemeente (verplicht)
 9. E-mail (verplicht)
 10. Telefoon
 11. Fax
 12. GSM
 13. Lid van een club
 14. Zo ja, welke club?
 15. Eventueel 2e club
 16. Inschrijven e-newsletter
 17. Uw feedback/reactie (verplicht)
 18. Anti-spam controle 7  + 3  =   (*)
 19.  

« Terug naar het overzicht

RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be