Inslaan van het chassisnummer

Hoe een vergunning voor het inslaan van het chassisnummer bekomen?

Problematiek

Dikwijls worden liefhebbers geconfronteerd met de melding van de Code 3 op het keuringsbewijs. (beperkte geldigheid tot 3 maanden).

Oorzaak hiervan is dat het chassisnummer gedeeltelijk onleesbaar geworden is of helemaal onbestaande is. Dit laatste komt voor bij voertuigen geproduceerd werden in Groot-Britannië of die voorzien waren voor de onmiddellijke uitvoer naar de Verenigde Staten. Deze voertuigen zijn niet voorzien van een (geldig) chassisnummer, en krijgen bijgevolg de code 3 op het keuringsbewijs.

Code 3 houdt in dat er enkel administratieve tekortkomingen zijn wat in orde gebracht moet worden binnen de drie maanden.

In het Technisch Reglement (KB 15.03.1968) wordt opgenomen dat het chassisnummer enkel door de constructeur, de mandataris of door een door hen behoorlijk gemachtigde persoon goed leesbaar ingeslagen dient te worden. Niemand anders mag het chassisnummer inslaan, uitwissen of wijzigen.

Uitzondering : oldtimers in bepaalde gevallen

1. Mandataris van het merk is nog bestaande!

Voor voertuigen met als datum van eerste ingebruikname vanaf 15.06.1968 dan moet het (her)inslaan van het chassinummer gebeuren via deze mandataris

2. Mandataris van het merk is onbestaande!

Sinds de invoering van de nieuwe instructie voor wat betreft de technische keuring voor oldtimers sinds 01.04.2014, zijn er twee categorieën die we onderscheiden, namelijk :

a) voertuigen met een eerste datum van ingebruikname van voor 15.06.1968

►Hier mag de eigenaar het chassisnummer zelf inslaan, weliswaar volgens de regels van de kunst.

b) voertuigen met een eerste datum van ingebruikname vanaf 15.06.1968

►Hier dient men zich te wenden tot regionale overheidsdienst die zich bezighoudt met homologatieprocedures

Adressen regionale overheidsdiensten

Inslaan van het chassisnummerVoor Vlaanderen:

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Cel Homologatie en Technische Keuring

Koning Albert II-laan 20, bus 2 – 1000 Brussel

Tel: 02 553 72 57

URL: www.mobielvlaanderen.be en/of www.departement-mow.vlaanderen.be

Contactpunt (particulieren en/of vragen en klachten): www.mobielvlaanderen.be/contactpunt

e-mail: Homologatie@vlaanderen.be


Inslaan van het chassisnummerVoor Brussel:

Directie Verkeersveiligheid

Vooruitgangstraat 80, bus 1 – 1035 Brussel

URL: www.mobielbrussel.irisnet.be of www.bruxellesmobilite.irisnet.be

Tel: 0800 94 001

e-mail: homologatie@gob.irisnet.be of homologation@sprb.irisnet.be


Inslaan van het chassisnummerVoor Wallonië:

Direction générale de la Mobilité et des voies hydrauliques, Département de la stratégie de la mobilité – 1er étage

Boulevard du Nord 8 – 5000 Namur

e-mail : controle.technique.automobile@spw.wallonie.be

RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be