Van een bromfiets naar inschrijving als motorfiets

Inleiding

Sinds 30 maart 2014, werd de inschrijving een feit voor bromfietsen van klasse A en B. Niettegenstaande we hierover al info verspreid hebben worden we nog geregeld gecontacteerd om te antwoorden aan bepaalde vragen.

De inschrijving van de bromfietsen is momenteel verplicht voor:

- de bromfietsen van klasse A en klasse B maar enkel deze die nieuw verkocht worden in België

- alle bromfietsen van klasse A en klasse B die ingevoerd worden uit een land waar reeds een inschrijving (nummerplaat) bestaat en waarvoor er reeds een buitenlands inschrijvingsbewijs voorhanden is zoals dit het geval is in Nederland, Frankrijk, Italië....

Geregeld terugkomend probleem en oplossing die door de BFOV aangeboden wordt!

De Belgische wetgeving voorziet bromfietsen van klasse A met een snelheidsbeperking tot 25 km/u en een klasse B waarvan de snelheid beperkt wordt tot 45 km/u.

Maar veel van onze oldtimerbromfietsen rijden origineel sneller dan 45 km/u.

Wat moet u dan doen?

De wet voorziet dat dergelijke bromfietsen ingeschreven moeten worden als motorfiets met nummerplaat M-AAA-001 of O-MAA-123.

Maar daarenboven zijn deze voertuigen bijna nooit voorzien van papieren zoals een gelijkvormigheidsattest of inschrijvingsbewijs.

U dient contact te nemen met de BFOV door op het hiernavolgend emailadres sec@bfov-fbva.be te klikken om het in te vullen dossier en de procedure te bekomen .

Is het werkelijk nodig om te melden dat mijn bromfiets sneller rijdt dan 45 km/u!

Ja, dit is verplicht! Indien u rijdt of verder zou rijden met een bromfiets die sneller rijdt dan de toegelaten snelheid van een klasse B namelijk 45 km/u en u heeft de nodige stappen niet ondernomen om deze in te schrijven als motorfiets dan riskeert u heel wat problemen en een eventueel hoogoplopende boete. Daarenboven bent u niet meer in regel met het rijbewijs, noch met de verzekering en inschrijving uiteraard. Een intrekking van rijbewijs kan het gevolg zijn voor een onbepaalde periode en een boete van minimum 1000 EUR voor de niet verzekering en niet inschrijving van het voertuig. De politie mag zelfs overgaan tot de inbeslagname van de bromfiets in afwachting van een beslissing van het parket.

Ik heb een bromfiets ingevoerd uit Nederland en het Nederlands inschrijvingsbewijs meldt categorie ‘Bromfiets’ maar deze rijdt origineel sneller dan 45 km/u. Wat moet je dan doen!

De vorige Nederlandse eigenaar heeft zijn bromfiets verkeerdelijk geregistreerd in Nederland en had deze moeten aanmelden als motofiets omdat deze meer dan 45 km/u rijdt.

U dient absoluut de regularisatie te verrichten van deze inschrijving en dit gebeurt via onze federatie

RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be