Verlies van de boorddocumenten

Geldig voor alle soorten gemotoriseerde voertuigen, behalve bromfietsen. Voor de bromfietsen bestaat er sinds 01.10.2015 een andere procedure - zie https://www.bfov-fbva.be/nl/bromfietsen-attest-bfov/

Sinds 1 juni 2004 past België de Europese Richtlijn van 1999 toe betreffende de inschrijvingen van voertuigen. Weet dat u aan een administratieve lijdensweg begint als u een voertuig koopt zonder documenten.

Maar, de BFOV kan u helpen?

Ingevolge de toepassing van deze richtlijn, worden we geregeld gecontacteerd door liefhebbers die hun oldtimer, die eindelijk gerestaureerd is, wensen in te schrijven, maar hier niet in slagen. De DIV stuurt systematisch de aanvragen tot inschrijving terug indien er geen Belgisch of buitenlands inschrijvingsbewijs van de vorige eigenaar is bijgevoegd.

Sinds 2009 hebben wij een typedossier aangemaakt dat dient gebruikt te worden om een regularisatieprocedure te starten via onze federatie.

Hieronder een overzicht van wanneer u dit typedossier dient te gebruiken.

A. Belgisch voertuig - laatste eigenaar gekend

Indien u een voertuig koopt (of gekocht heeft) en de laatste eigenaar is nog steeds gekend en contacteerbaar (of zijn wettelijke erfgenamen), dan is de procedure vrij simpel.

De laatste eigenaar (of zijn wettelijke erfgenamen), dient zich aan te bieden bij de politie teneinde een attest van verlies van inschrijvingsbewijs te bekomen. Dit attest vervangt dan het oude inschrijvingsbewijs dat u zal toelaten het voertuig voor te rijden bij de technische keuring (niet voor motorfietsen) en nadien in te schrijven bij de DIV.

►Conclusie : geen tussenkomst BFOV nodig

B. Belgisch voertuig - laatste eigenaar niet gekend

Indien noch de laatste eigenaar, noch zijn erfgenamen gekend zijn, dan mag de politie geen attest van verlies afleveren aan u als nieuwe rechtmatige eigenaar.

►Conclusie : tussenkomst BFOV is vereist

C. Buitenlands voertuig of herkomst onbekend

Indien het om een buitenlands voertuig gaat of de herkomst is totaal onbekend dan kan de politie geen attest van verlies afleveren aan u als nieuwe rechtmatige eigenaar.

►Conclusie : tussenkomst BFOV is vereist

Tussenkomst BFOV

De BFOV vzw zal het werk voor u doen en het dossier bij de DIV van A tot Z opvolgen. U wordt dan ook op de hoogte gehouden van de vooruitgang van het dossier.

Wanneer aanvragen?

Wacht niet tot na de restauratie, maar start de procedure liefst voordat u geld investeert in de restauratie.

Wachttijd?

U moet gemiddeld rekening houden met een wachttijd van +/- 3 maanden, al naargelang de volledigheid van het dossier.

Hoe aanvragen?

  • Type dossier Word document : klik hier
  • Type dossier pdf document : klik hier
  • Binnenkort zal er een online module beschikbaar zijn

Tarief?

Full Club Member Supporter Individual
€ 250,00 € 300,00 € 400,00

Ter info : de BFOV betaalt zelf € 73,00 aan de FOD Mobiliteit en Vervoer teneinde een attest te bekomen. Dit bedrag is inbegrepen in het hogergenoemde tarief dat u aan de BFOV vzw dient te betalen.

Afsluiting dossier

Van zodra de BFOV vzw in het bezit gesteld wordt van het attest dat u de mogelijkheid biedt om uw voertuig aan te bieden bij de technische keuring en om nadien de inschrijving af te handelen, wordt dit samen met uw volledig dossier aangetekend naar u teruggestuurd. Vanaf dat ogenblik is onze tussenkomst normaal gezien niet meer nodig.

RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be