Vervanging van een motor

Inleiding

Een motor veranderen vergt slechts enkele uren arbeid maar men vergeet maar al te vaak de administratieve verplichtingen dat dit met zich meebrengt ten opzichte van de overheid. Dit is dan ook de reden waarom we ons verdiept hebben in deze materie.

Gouden raad van de BFOV :

Teneinde geen problemen te hebben bij het aanbieden van het voertuig bij de technische keuring, raden we aan om de originele motor niet te vervangen. Mocht dit om technische redenen noodzakelijk zijn, dan is de raad de originele motor te vervangen door een motor met dezelfde technische specificaties.

Indien dit echter niet mogelijk is, dan dient u rekening te houden met de volgende procedure

A. Het voertuig werd voor de eerste maal in gebruik genomen voor 15/06/1968

Het PVG (= Proces-verbaal van Goedkeuring/referentienummer) is pas in voege getreden sinds 15.06.1968. Indien het voertuig voor de eerste maal ingeschreven werd voor 15.06.1968 (zie inschrijvingsbewijs) dient het attest van vervanging van motor opgesteld te worden door de persoon die de verandering uitvoerde. De volgende zaken dienen vermeld te worden op dit attest:

  • Merk en type van voertuig
  • chassisnummer
  • merk en cilinderinhoud van de nieuwe motor
  • naam, adres en handtekening van de uitvoerder Men hoeft geen toelating te vragen aan de overheid om de wijziging door te voeren en er is geen technische keuring noodzakelijk.

Voorbeeld attest : klik hier

B. Het voertuig werd voor de eerste maal in gebruik genomen vanaf 15/06/1968

Indien het voertuig voor de eerste maal ingeschreven werd vanaf 15 juni 1968 dan zal de wijziging enkel mogen plaats vinden nadat u het akkoord van de mandataris van de constructeur van het merk bekomen hebt. Indien de mandataris van het merk niet meer bestaat, dient u zich te richten tot de regionale overheidsdienst die dan eventueel een attest van goedkeuring zal afleveren.


Voorbeeld attest
pdf Attest_Vervanging_Motor.pdf (29/05/2015 12:12 ♦ 15 kB)

RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be