Hot News - Verkeersbelasting Vlaanderen

Hot News - Verkeersbelasting Vlaanderen

Laatste update : 28/09/2021

Op 27 september 2021 legde Vlaams Minister President (NV-A) zijn septemberverklaring af waar vooral geld gezocht wordt om de begroting, zogezegd, in evenwicht te brengen.

Ook onze oldtimers kwamen eventjes aan bod, met als idee om de forfaitaire verkeersbelasting op te trekken naar 100 EUR, dit is meer dan een verdubbeling van het huidige tarief.

Voor BEHVA is deze verhoging niet aanvaardbaar omdat er geen overleg gebeurde, maar ook omwille van het feit dat er met onze oldtimers bitter weinig gereden (+/- 1160 km/jaar) wordt, en, dat de toegang tot bepaalde zones verboden blijft (zie LEZ dossier).   

Daarenboven zijn we ervan overtuigd dat de verwachte 8,7 miljoen EUR niet zal behaald worden omdat, net zoals in 2016, Wallonië dezelfde fout begaan heeft door de verkeersbelasting plots te verhogen voor de categorie 25-30 jaar.  Het gevolg was dat liefhebbers hun voertuig hetzij gingen registreren in een ander Gewest, hetzij de nummerplaat lieten schrappen.

BEHVA heeft onmiddellijk een afspraak gevraagd met de Vlaams Minister van Financiën Matthias Diependaele (NV-A) en we zullen u informeren van de vooruitgang van dit overleg en eventuele acties die we samen met alle liefhebbers kunnen ondernemen.

Ter info : dit is momenteel enkel een Vlaamse beslissing en wordt nog besproken binnen het Vlaams Parlement.

Feedback mag gegeven worden via sec@behva.be en we houden rekening met uw mening en/of argumenten

Peeter Henning

CEO BEHVA

Ondernomen stappen door BEHVA

28.09.2021Afspraak gevraagd met Vlaams Minister van Financiën Matthias Diependaele
28.09.2021Mailing gestuurd met argumentatie aan alle Vlaamse politieke partijen
28.09.202111:45 u Bericht van Matthias Diependaele - overleg wordt ingepland
28.09.202114:00 u Bericht van kabinet M. Diependaele - Voorlopig overleg gepland op 01/10/2021
29.09.202111.00 u : Bericht van kabinet M. Diependaele - bevestiging meeting 01/10/2021
04.10.2021Reactie minister Crevits
Beste heer Henning,
De coronacrisis heeft niet alleen een zware impact gehad op de zorgsector, de bedrijven en de Vlamingen, maar helaas ook op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. Er zijn enerzijds de extra uitgaven, denk maar aan het opzetten van vaccinatiecentra maar ook het overeind houden van onze lokale ondernemers. Daarnaast zijn ook de inkomsten fors gezakt omdat deze gekoppeld zijn aan de economische groei. Wil de Vlaamse regering binnen enkele jaren terug aanknopen met een begroting in evenwicht dan moeten er vandaag ook moeilijke budgettaire maatregelen genomen worden. Het gaat in totaal over 900 miljoen euro. Deze maatregelen zijn ook nodig om de investeringen op peil te houden. De investeringen in nieuwe weginfrastructuur en het onderhoud daarvan zullen onverkort uitgevoerd worden. Daarbij zijn ook een aantal ingrijpende projecten bij zoals het sluiten van de ring in Antwerpen en de herinrichting van de ring rond Brussel. De Vlaamse regering wil de investeringen in de weginfrastructuur absoluut vrijwaren, maar dat gaat alleen als alle weggebruikers een zekere bijdrage leveren via de jaarlijkse verkeersbelasting. De normale jaarlijkse verkeersbelasting bedraagt honderden euro’s en vertrekt vanuit een basisbelasting op de fiscale pk, waarop een bonus-malus wordt toegepast in functie van de milieuprestaties van het voertuig. De oldtimers betalen vandaag slechts een forfaitaire belasting van 38 euro. Deze is een heel stuk lager dan de normale belasting en biedt ook de mogelijkheid niet gepenaliseerd te worden voor de werkelijke milieu-impact, die bij oudere wagens nu eenmaal hoger is. Het is in die optiek dat de Vlaamse regering, na expertenadvies, heeft geoordeeld dat een jaarlijkse belasting van 100 euro nog steeds billijk is.
Met hoogachting,Hilde Crevits
Minister van de viceminister- president
Vlaams Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
19.10.2021Reactie Vooruit,
Geachte heer Henning

Bedankt om ons deze gegevens over de sector van de oldtimers te bezorgen. Onze beweging is ook bezorgd over de besparingsplannen van de Vlaamse regering. Ze willen duidelijk nog steeds veel  besparen, o.a. door de verkeersbelasting voor oldtimers te verhogen. Een zoveelste zinloze belasting, waar we ons blijven tegen verzetten vanuit de oppositie.

Hou jullie goed. 

Met vriendelijke groet,
Team Vooruit