Nationale en regionale lobbying

Nationale en regionale lobbying - Inleiding


De belangrijkste bestaansredenen van BEHVA zijn de verdediging van de rechten van de gebruikers van historische voertuigen en de instandhouding van het daarmee verbonden erfgoed. Op regelgevend vlak gebeurt dit in de richting van de Belgische overheid, maar ook op Europees vlak via de FIVA, waar alleen de BEHVA deze in België vertegenwoordigt. 

Met de zesde staatshervorming werden nieuwe bevoegdheden op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid overgedragen van het federale niveau naar de drie gewesten: Wallonië, Brussel en Vlaanderen. 

Bijgevolg zijn sinds 2014 de technische reglementering, de fiscaliteit, het milieu, enz. gewestelijke bevoegdheden geworden, terwijl de inschrijving van voertuigen een federale bevoegdheid blijft. Lobbyactiviteiten moeten nu worden uitgevoerd op 4 machtsniveaus, elk geleid door verschillende politieke meerderheden. BEHVA blijft een adviesorgaan, en de uiteindelijke beslissingen worden door de respectieve politieke machten genomen. 

De drie gewesten en de federale regering werken momenteel aan de evolutie van verschillende reglementeringen, zowel op fiscaal, technisch, ... vlak, en BEHVA blijft, meer dan ooit, actief in de verdediging van het historische voertuig en zijn leden.  

Dit wil echter niet zeggen dat er steeds eenzelfde reglementering tot stand komt voor hetzelfde onderwerp, niettegenstaande we voor elk dossier dezelfde argumentatie gebruiken of voorstellen.  Ook hangt het dikwijls af van de samenstelling van de gewestregering die nogal van kleur verandert volgens het gewest

Hieronder vindt u een overzicht van de dossiers waaraan BEHVA momenteel werkt 

Federale regering

Samenstelling

Bevoegdheden

text-image lazy

Overzicht van de lopende dossiers

UpdateOnderwerpInfo
22.11.2021Leeftijd historische voertuigenKlik hier
22.11.2021Verbetering Franse vertaling (woon-school verkeer)Klik hier
Behoud oud inschrijvingsbewijsInfo volgt
Toekomst historische voertuigen - BEHVA CharterInfo volgt
Toekomst historische voertuigen - de BEHVA IdentificatieficheInfo volgt
Toekomst historische voertuigen - de H-nummerplaatInfo volgt
Toekomst historische voertuigen - de collectienummerplaatInfo volgt
Toekomst historische voertuigen - de testrittenplaatInfo volgt
Oldtimer lijnbussen en toeristische autocarsInfo volgt
Het H-rijbewijsInfo volgt

Vlaamse regering

Samenstelling

Bevoegdheden

text-image lazy

Overzicht van de lopende dossiers

UpdateOnderwerpInfo
Low Emission ZoneInfo volgt
28.09.2021Fiscaliteit : nieuw voorstel M. DiependaeleKlik hier
17.01.2022Technische keuringklik hier
Technische keuring motorfietsenInfo volgt
YoungtimersInfo volgt
RetrofitInfo volgt

Waalse regering

Samenstelling

Bevoegdheden

text-image lazy

Overzicht van de lopende dossiers

UpdateOnderwerpInfo
Low Emission ZoneInfo volgt
01.01.20222Fiscaliteit : nieuwe regelgeving 2022Klik hier
Technische keuringInfo volgt
Technische keuring motorfietsenInfo volgt
YoungtimersInfo volgt
RetrofitInfo volgt

Brusselse regering

Samenstelling

Bevoegdheden

text-image lazy

Overzicht van de lopende dossiers

UpdateOnderwerpInfo
Low Emission ZoneInfo volgt
FiscaliteitInfo volgt
Technische keuringInfo volgt
Technische keuring motorfietsenInfo volgt
YoungtimersInfo volgt
RetrofitInfo volgt