Woon-school verkeer

Woon-school verkeer

Naar aanleiding van een incident en heisa in de media, betreffende het al dan niet mogen vervoeren van kinderen naar de school, werd door BEHVA vastgesteld dat in de Franse wettekst het artikel 1e §2 punt 122 van het KB 15.03.1968 de vertaling niet 100 % correct was.   

Op vraag van BEHVA, werd de vertaling naar de Franse taal verbeterd en zal eerstdaags ook gepubliceerd worden.   

Conclusie 

Kortom het is dus wel degelijk toegelaten om kinderen naar school te brengen of af te halen, enkel de studenten mogen niet optreden als bestuurder van de oldtimer om lessen te gaan volgen (hogeschool, universiteit, avondles, …).

text-image lazy