Specialisten

Inleiding

De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw (BFOV vzw) werd in 1988 gesticht en is een overkoepelend orgaan van clubs voor liefhebbers van oude voertuigen. In 2016 zullen we meer dan 450 clubs en meer dan 55000 individuele liefhebbers vertegenwoordigen.

Onze hoofdtaak bestaat erin de oldtimers rijdende te houden met de toepasselijke slogan ‘Yesterday’s Vehicles on Tomorrow’s Roads’. Onnodig u te vertellen dat de oldtimers maar al te gemakkelijk het doelwit zijn van nieuwe wetgevingen en milieunormen.

Ook voor uw beroepsbezigheden is het van groot belang dat we de oldtimerbeweging levendig kunnen houden naar de toekomst toe. Het verbannen van oldtimers op onze wegen zou kunnen leiden dat u minder werkzaamheden zou moeten uitvoeren. We weten trouwens dat uit onze nationale enquête maar liefst 75 % van de oldtimerliefhebbers beroep doen op professionelen waaronder uw bedrijf.

De BFOV vzw is de mening toegedaan dat we op de een of andere manier onze krachten moeten bundelen en daarom stellen we u een initiatief voor om bij te dragen tot een win/win situatie.

Trade & Skills

Het initiatief werd ‘Trade & Skills’ genoemd op vraag van de internationale federatie FIVA asbl. Het is de bedoeling om enerzijds de bedrijven in kaart te brengen die gespecialiseerd zijn in al wat met oldtimers te maken kan hebben en dit kan gaan van onderdelen tot het restaureren van oldtimers of het ter beschikking stellen van toebehoren, kortom deze lijst is niet beperkend en anderzijds om deze bedrijven aan onze 55 000 leden kenbaar te maken.

Wordt lid van de BFOV

We stellen u namelijk voor om lid te worden van onze federatie als ‘professional’ en dit voor een luttele bijdrage van 75,00 EUR per jaar.

Specialisten

Welke voordelen voorzien wij voor U?

Wij bieden u voor dit forfaitair bedrag de volgende voordelen aan :

  • Een zichtbaarheid op onze website onder de rubriek ‘Specialisten’
  • U ontvangt een schild in bedrukt PVC met vermelding ‘Member ' dat u kan gebruiken in uw zaak, op een beurs, …
  • U ontvangt een sticker met vermelding ‘Member’ dat u kan gebruiken op de ingangdeur van uw zaak
  • U mag het logo van de BFOV gebruiken als lid van onze federatie
  • U bereikt hierdoor rechtstreeks 55.000 oldtimerliefhebbers en hierdoor zal u zeker klanten bekomen die vandaag de dag bij u nog niet gekend zijn
  • U kan genieten van voordeeltarieven inzake publiciteit via onze communicatiemiddelen (zie tarieven)
  • U kan uw bedrijf openstellen voor onze liefhebbers tijdens een opendeurdag
  • We staan steeds ter beschikking om u verder te helpen

Specialisten

Welke voordelen kan u ons bieden?

U kan eveneens voordelen bieden aan ons of aan onze liefhebbers door :

  • Lid te worden van de BFOV: het lidgeld van 75 EUR zal de BFOV helpen om de belangen te verdedigen van de individuele liefhebbers
  • Eventuele kortingen toe te staan aan onze liefhebbers die in het bezit zijn van een lidkaart van de BFOV; deze aangeboden kortingen zullen vermeld worden op onze website

Voorbeeld publicatie website

Om een idee te hebben van hoe uw bedrijf zal weergegeven worden raden we U aan om een kijkje te nemen op ons overzicht van de huidige specialisten die de weg al gevonden hebben.

Klik hier

Onnodig u nog meer te moeten overtuigen van deze win/win situatie waar u actief kan aan deelnemen.

Hoe inschrijven?

Indien u wenst toe te treden tot de BFOV vzw als ‘Professional’ lid dan volstaat het om het inschrijvingsformulier in te vullen. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld binnen onze federatie.

Schrijf nu in : klik hier

Van zodra wij uw inschrijvingsformulier ontvangen hebben sturen we u een aanvraag tot betaling. Na betaling worden de gegevens online geplaatst en ontvangt u het welkomstpakket van de BFOV.

Indien u nog vragen zou hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren op 0495 38 98 12 of via sec@bfov-fbva.be

Wij danken u bij voorbaat om op deze manier de oldtimerbeweging te steunen.

De BFOV

Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
RACB
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be