BELASTINGEN VAN TOEPASSING OP EEN OLDTIMER

Hieronder beantwoorden we een aantal vragen inzake de belastingen die van toepassing zijn op oldtimers. Klik op de vraag en het antwoord komt tevoorschijn.

Vergroening fiscaliteit in Vlaanderen - wat zijn de nieuwe bedragen?

Laten we duidelijk zijn dat de vergroening van de fiscaliteit ingevoerd sinds 01.01.2016 van toepassing is op voertuigen van minder dan 25 jaar oud. Via de volgende link kan u een eenvoudig simulatie maken voor wat betreft de verschillende te betalen belastingen bij de inschrijving van een nieuwe of tweedehandswagen.

http://belastingen.vlaanderen.be/simulatie-te-betalen-verkeersbelasting-belasting-op-inverkeerstelling


 

Hoeveel bedraagt de verkeersbelasting?

Dit hangt af van de categorie van voertuig.  Zo is de forfaitaire verkeersbelasting voor oldtimers niet van toepassing op alle categorieën van voertuigen.  Hieronder vindt u een overzicht van de verkeersbelasting die elk jaar op 1 juli wordt aangepast.  De onderstaande tarieven zijn van toepassing van 01.07.2015 tot 30.06.2016.

In het Vlaamse Gewest

Auto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen van meer dan 25 jaar oud

€ 37.19 (forfaitair)

FISCALITEIT : AANPASSING VANAF 1 JULI

Vanaf 01.07.2017 is er de jaarlijkse indexatie voor wat de verkeerbelasting betreft. Maar er is ook nieuws voor wat de forfaitaire verkeersbelasting betreft voor onze oldtimers die in Vlaanderen ingeschreven worden.

Naar aanleiding van de nakende overgang van 25 naar 30 jaar heeft de BFOV samen met het kabinet van Vlaams minister Bart Tommelein ervoor gezorgd dat er een overgangsmaatregel komt.

De voertuigen die voldoen aan een van de volgende voorwaarden genieten van de forfaitaire verkeersbelasting en dit vanaf 01.07.2017:

 1. in aanslagjaar 2017 sedert meer dan vijfentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;
 2. in aanslagjaar 2018 sedert meer dan zesentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;
 3. in aanslagjaar 2019 sedert meer dan zevenentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;
 4. in aanslagjaar 2020 sedert meer dan achtentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;
 5. in aanslagjaar 2021 sedert meer dan negenentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;

Concreet betekent dit dat elk voertuig met een eerste inschrijvingsdatum van voor 01.01.1993 (<1992), en dat ingeschreven wordt in Vlaanderen, steeds zal genieten van de forfaitaire verkeersbelasting, de voertuigen met inschrijvingsdatum vanaf 01.01.1993 en volgend, dienen de leeftijd van 30 jaar bereikt te hebben.

Nog bijkomend goed nieuws, eveneens dankzij de onderhandelingen die we als BFOV voerden, voor de liefhebbers van lichte vrachtauto’s, ingeschreven in Vlaanderen, die tot op heden nog steeds de volledige verkeersbelasting betaalden volgens het gewicht van dit voertuig, genieten sinds 01.07.2017 ook van de forfaitaire verkeersbelasting voor zover deze de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben.

In het Waalse en Brussels Gewest 

Auto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen van meer dan 30 jaar oud

€ 36,53 (forfaitair)

OPGELET : Sinds 01.01.2016 worden in het Waals Gewest de auto's tussen 25 en 30 jaar volledig belast, net zoals een modern voertuig:

Klik hier om er alles over te lezen

Lichte vrachtauto’s

De lichte vrachtauto’s van meer dan 25 jaar oud genieten niet van een forfaitaire verkeersbelasting en zijn ook niet vrijgesteld.  De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gangbare tarieven.

Maximale toegelaten massa uitgedrukt in kg

Bedrag van de

jaarlijkse

belasting

 

van tot

- 500

501 - 1.000

1.001 - 1.500

1.501 - 2.000

2.001 - 2.500

2.501 - 3.000

3.001 - 3.500

 

€ 35,86

€ 42,50

€ 63,76

€ 85,01

€ 106,26

€ 127,51

€ 148,76

Motorfietsen

Motorfietsen met een cilinderinhoud van 250 cm³ en minder zijn vrijgesteld van deze verkeersbelasting

Voor alle andere motorfietsen van meer dan 25 jaar oud: € 37.19 (forfaitair)

Vrachtauto’s, landbouwvoertuigen

De vrachtauto’s (tot 12 ton), als oldtimer ingeschreven, evenals de landbouwvoertuigen zijn vrijgesteld van de verkeersbelasting.

Kampeerwagens

De kampeerwagens die als oldtimer ingeschreven worden, worden belast al naargelang de MTM van de kampeerwagen (dus niet het forfaitaire bedrag)

 

Maximale toegelaten massa uitgedrukt in kg

Bedrag van de

jaarlijkse

belasting

 

van tot kg

- 1500

1501 - 3500

3501 - 7999

8000 - 10999

11000 en meer

 

€ 92,40

€ 132,00

€ 145,20

€ 184,80

€ 290,40

 


 

Hoeveel bedraagt de Belasting op Inverkeersstelling (BIV)?

Dit hangt af van de regio waar u woonachtig bent.

Voor de inwoners van het Vlaams Gewest wordt het bedrag van 43,71 € bij de eerste betalingsaanvraag van de verkeersbelasting toegevoegd worden.

Voor de inwoners van het Brussels en Waals Gewest wordt het bedrag van 61,50 € bij de eerste betalingsaanvraag van de verkeersbelasting toegevoegd worden.


 

Moet ik de Bijzondere Inverkeersbelasting opnieuw betalen bij een herinschrijving om naam van dezelfde titualris?

Neen, de BIV is enkel verschuldigd bij elke inschrijving op naam van een nieuwe titularis, voor zover er ooit al eens een BIV op dit voertuig betaald werd.


 

Vanaf welk ogenblik is men de verkeersbelasting verschuldigd?

De wet voorziet dat de verkeersbelasting slechts geïnd mag worden vanaf het ogenblik dat de voertuigen ingeschreven werden in het repertorium van de Directie Inschrijvingen Voertuigen (D.I.V.).  Het is dus te betalen vanaf het ogenblik dat het voertuig officieel voorzien wordt van een nummerplaat.


 

Moet men de verkeersbelasting betalen voor een wrak, een voertuig in restauratie of gedurende de tijd dat men de documenten in orde brengt of vanaf het ogenblik dat het voertuig ingevoerd werd?

De verkeersbelasting is gebonden aan de inschrijving.  Het is een verkeersbelasting en geen houderschapsbelasting.

Geen enkele belasting is verschuldigd voor voertuigen die zich niet op de openbare weg bevinden.  Dit is het geval voor wrakken of voertuigen in restauratie, maar ook voor voertuigen zonder papieren


 

Op het ogenblik dat mijn voertuig 25 jaar oud wordt, geniet ik dan van een terugbetaling van de verkeersbelasting?

Neen, de forfaitaire verkeersbelasting zal pas toegepast worden vanaf de eerstvolgende betalingsaanvraag zich baserend op de datum dat je het voertuig op je naam hebt ingeschreven en niet volgens de datum van eerste inverkeersstelling.

Voorbeeld:

- datum van eerste inverkeersstelling: 15.01.1990

- datum van inschrijving op uw naam: 12.12.2014

Het voertuig wordt officieel oldtimer vanaf 15.01.2015 en je hebt zopas de volledige verkeersbelasting betaald op 12.12.2014.  Het zal pas vanaf 15.01.2016 zijn dat je van de forfaitaire verkeersbelasting zal kunnen genieten

Vergeet vooral niet dat de verkeersbelasting berekend wordt vanaf de 1e dag van de maand waarin het voertuig ingeschreven wordt.  In dit voorbeeld zal u de volledige verkeersbelasting moeten betalen indien u het voertuig inschrijft op 20.01.2015, niettegenstaande het voertuig de leeftijd van 25 jaar bereikt heeft.  Maar de Staat vraagt om de belasting te betalen vanaf 01.01.2015 en op dat ogenblik was het voertuig nog geen volle 25 jaar.  Wacht dus liever tot het inschrijven van de oldtimer tot na 01.02.2015.


 

Mijn oldtimer is uitgerust met een LPG-installatie. Moet ik hiervoor de aanvullende verkeersbelasting betalen?

Voor alle voertuigen uitgerust met een LPG installatie dient de aanvullende verkeersbelasting betaald te worden volgens volgend overzicht.

 • Max. 7 PK: 89,16 €
 • Van 8 tot 13 PK: 148,68 €
 • Meer dan 13 PK: 208,20 € 

 

Wat met de Ecomalus?

In het Vlaams en Brussels Gewest is er geen Ecomalus voorzien dat toegevoegd wordt aan de eenmalige BIV.  In het Waals Gewest daarentegen is er wel een extra Ecomalus belasting voorzien voor :

- auto's ingeschreven met een gewone nummerplaat;

- auto's van minder dan 30 jaar oud die ingeschreven worden met een gewone of met een O-plaat;

Het bedrag is gebaseerd op de CO2 waarde van het voertuig.

Indien de CO2 waarde niet gekend is dan zal er een forfait van 600 EUR toegekend worden.  Dit bedrag wordt dan toegevoegd bij de eerste aanvraag tot betaling van de verkeersbelasting.

Deze is dan weer niet van toepassing op een inschrijving met een O-plaat voor zover de auto ouder is dan 30 jaar.

 


 

U hebt geen antwoord gevonden op uw vraag? Help ons deze rubriek aan te vullen en stel hieronder uw vraag, we zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Vul onderstaand formulier in:

 1. Vraag omtrent:


 2. Identificatienummer BFOV
 3. Gewenste taal
 4. Naam (verplicht)
 5. Voornaam (verplicht)
 6. Geboortedatum
 7. Rijksregisternummer (zie verso identiteitskaart)
 8. Straat + nummer (verplicht)
 9. Postcode (verplicht)
 10. Gemeente (verplicht)
 11. E-mail
 12. Telefoonnummer
 13. Fax
 14. GSM
 15. Lid van een club?
 16. Zoja, welke club?
 17. Eventueel 2e club
 18. Inschrijven e-newsletter?
 19. Uw bericht @ BFOV
 20. Anti-spam controle 7  + 3  =   (*)
 21.  

RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be