TECHNISCHE KEURING

Hieronder beantwoorden we een aantal algemene vragen inzake de technische keuring voor oldtimers. Klik op de vraag en het antwoord komt tevoorschijn.

Wie moet zich aanbieden bij de technische keuring?

Elke nieuwe eigenaar van een oldtimer zal zijn voertuig moeten aanbieden aan de technische keuring, alvorens deze te kunnen inschrijven bij de D.I.V.

Het gebeurt bijna nooit dat de oude eigenaar naar de technische keuring gaat omdat de nieuwe eigenaar zal moeten kiezen tussen een vereenvoudigde keuring met het oog op een inschrijving als ‘oldtimer’, of voor een jaarlijkse volledige keuring met het oog op een inschrijving als ‘gewoon voertuig’.


 

Met welke nummerplaat moet ik mijn voertuig aanbieden?

Om een inschrijving te bekomen als ‘oldtimer’ kan men het voertuig enkel aanbieden:

- hetzij met de nummerplaten van uw dagdagelijks voertuig + boorddocumenten van dit voertuig. De oldtimer moet wel gedekt worden door een geldige verzekering op het ogenblik van de technische keuring.  Vraag een bewijs aan uw verzekeringsmakelaar

- hetzij met de Belgische nummerplaat waaronder het voertuig ingeschreven is of laatst ingeschreven was;

- hetzij de – al dan niet tijdelijke – buitenlandse kentekenplaat die vermeld staat op het buitenlandse kentekenbewijs van het ingevoerde voertuig;

- hetzij een Belgische handelaars- of proefrittenplaat


 

Wat houdt een keuring voor oldtimers eigenlijk in ?

Sinds de invoering van het nieuwe oldtimerstatuut (01.07.2013) heeft de BFOV er ook voor geijverd een aanpassing van de keuring te bekomen, dit ingevolge het vrijer gebruik van onze oldtimers.  De nieuwe instructie trad in voege op 01.04.2014.

Klik hier om het document volledig na te lezen alvorens u zich naar de keuring begeeft. 


 

Ik wil mijn oldtimer opnieuw inschrijven, moet ik naar de keuring gaan?

Hangt ervan af.  Indien het om een herinschrijving gaat binnen hetzelfde statuut, dwz 

 • van oldtimerstatuut naar oldtimerstatuut
 • van een gewone inschrijving naar een gewone inschrijving

dan hoeft u niet opnieuw naar de keuring te gaan en kan dit gebeuren via de verzekeringsmakelaar.

Maar indien u van statuut wijzigt, dwz

 • van gewone inschrijving naar een oldtimerstatuut
 • van een oldtimerstatuut naar een gewone inschrijving

dan is een passage bij de technische keuring verplicht


 

Kan mijn voertuig dat de leeftijd van 25 jaar bereikte, nog steeds naar de gewone keuring gaan?

Uiteraard, we zouden dit zelfs willen aanmoedigen.  Je kan een jaarlijkse technische keuring ondergaan met zowel een voertuig van 25 jaar als een veteran car van 80 jaar oud.  Het voertuig wordt dan ook gecontroleerd zoals een gewoon dagelijks voertuig.


 

Mijn oldtimer is uitgerust met een LPG-installatie. Dient deze gekeurd te worden, zelfs al is mijn oldtimer vrijgesteld van de jaarlijkse technische keuring?

De jaarlijkse technische keuring en de LPG-keuring zijn niet aan elkaar gebonden.  Voor oldtimers die voorzien zijn van een LPG-installatie moet de eigenaar van het voertuig dezelfde regels in acht nemen als voor een normaal dagelijks voertuig voorzien van een LPG-installatie, zelf al is de oldtimer vrijgesteld van technische keuring.  De oldtimer moet tevens ook voorzien zijn van de LPG-sticker die de geldigheid aantoont.


 

Wat is het sleepgewicht van mijn oldtimer?

Sinds 01.04.2014 wordt het sleepgewicht toegekend voor oldtimers ingeschreven met een O-plaat.  Het sleepgewicht wordt toegekend hetzij via :

- een reeds bestaand PVG nummer

- de eventuele vermelding ervan op een identificatieplaatje

- het onderhouds- of bedieningsboekje van het voertuig of zelfs aan de hand van aangetoonde documentatie

- een formule die toegepast wordt door de GOCA op basis van artikel 21 van het KB 15.03.1968 


 

Moet mijn oldtimer voorzien worden van een mistachterlicht?

Sinds de invoering van de nieuwe instructie op 01.04.2014 werd dit door de BFOV uitgeklaard en het antwoord is heel duidelijk:

Ja indien het door de constructeur origineel voorzien werd.

Neen indien het door de constructeur origineel niet voorzien werd.  Het is dan ook niet verplicht om er een bij te plaatsen.

 


 

Wat met oude prioritaire voertuigen van de brandweer, politie, ...?

Deze voertuigen mogen met het oog op een oldtimerinschrijving bij de keuring aangeboden worden met de nodige zwaailichten.  Tijdens de verplaatsingen op de openbare weg dienen de zwaailichten wel afgedekt te worden en mogen noch deze lichten noch de sirenes gebruikt worden.


 

Wat betekenen de code's M1, M2, M3, ....?

In de verschillende teksten spreken we geregeld van categorieën van voertuigen.  Om u wegwijs te maken geven we hierna een overzicht van deze categorieën.

 • categorie L1e omvat alle tweewielige voertuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/h (nog niet als oldtimer)
 • categorie L2e omvat alle driewielige voertuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/h (nog niet als oldtimer)
 • categorie L3e omvat elk tweewielig voertuig zonder zijspanwagen, uitgerust met een motor met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm3; indien het een motor met inwendige verbranding betreft, en/of met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km/h
 • categorie L4e omvat elk tweewielig voertuig met zijspanwagen, uitgerust met een motor met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm3; indien het een motor met inwendige verbranding betreft, en/of met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km/h
 • catgeorie L5e omvat driewielers d.w.z. voertuigen op drie symmetrisch geplaatste wielen met een motor waarvan de cilinderinhoud meer dan 50 cm3; bedraagt, indien het een motor met inwendige verbranding betreft, en/of met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km/h
 • categorie L6e omvat alle vierwielige motorvoertuigen met een lege massa van ten hoogste 350 kg, exclusief de massa van de accu's in elektrische voertuigen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/h en : een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm3; voor motoren met een elektrische ontsteking, of; een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4 kW voor andere soorten motoren met inwendige verbranding, of; een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft
 • categorie L7e omvat andere vierwielers dan hierboven bedoeld met een lege massa van ten hoogste 400 kg (550 kg voor voertuigen die bestemd zijn voor goederenvervoer), exclusief de massa van de accu's in elektrische voertuigen, en met een nettomaximumvermogen van ten hoogste 15 kW.  Tenzij anders bepaald, worden de vierwielers bedoeld in punt b) beschouwd als driewielers en zij dienen te voldoen aan de technische eisen voor gemotoriseerde driewielers van categorie L5e.
 • categorie M1 omvat de personenauto's, de auto's voor dubbel gebruik en de minibussen;
 • categorie M2 omvat de autobussen en autocars met een maximale massa kleiner of gelijk aan 5.000 kg;
 • categorie M3 omvat de autobussen en autocars met een maximale massa boven 5.000 kg;
 • categorie N1 omvat de auto's voor dubbel gebruik ingericht voor het vervoer van goederen, de trekkers en de lichte vrachtauto's met een maximale massa kleiner of gelijk aan 3.500 kg;
 • categorie N2 omvat de vrachtwagens en de trekkers met een maximale massa boven 3.500 kg maar kleiner of gelijk aan 12.000 kg;
 • categorie N3 omvat de vrachtwagens en de trekkers met een maximale massa boven 12.000 kg;
 • categorie O1 omvat de aanhangwagens met een maximale massa beneden of gelijk aan 750 kg;
 • categorie O2 omvat de aanhangwagens en opleggers met een maximale massa boven 750 kg maar kleiner of gelijk aan 3.500 kg;
 • categorie O3 omvat de aanhangwagens en opleggers met een maximale massa boven 3.500 kg maar kleiner of gelijk aan 10.000 kg;
 • categorie O4 omvat de aanhangwagens en opleggers met een maximale massa boven 10.000 kg
 • Catgeorie T heeft betrekking op de landbouwvoertuigen 

 

In welk keuringstation moet ik mijn oldtimer aanbieden?

Ieder keuringstation moet een oldtimer keuren met het oog op een inschrijving onder een O-plaat.  U kan ook op afspraak gaan wat de wachttijd aanzienlijk verkort.

Om de juiste adressen te kennen van de keuringstations : klik hier


 

U hebt geen antwoord gevonden op uw vraag? Help ons deze rubriek aan te vullen en stel hieronder uw vraag, we zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Vul onderstaand formulier in:

 1. Vraag omtrent:


 2. Identificatienummer BFOV
 3. Gewenste taal
 4. Naam (verplicht)
 5. Voornaam (verplicht)
 6. Geboortedatum
 7. Rijksregisternummer (zie verso identiteitskaart)
 8. Straat + nummer (verplicht)
 9. Postcode (verplicht)
 10. Gemeente (verplicht)
 11. E-mail
 12. Telefoonnummer
 13. Fax
 14. GSM
 15. Lid van een club?
 16. Zoja, welke club?
 17. Eventueel 2e club
 18. Inschrijven e-newsletter?
 19. Uw bericht @ BFOV
 20. Anti-spam controle 7  + 1  =   (*)
 21.  

RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be