Verzekeringen

Frequently Asked Questions

 

Ik word gevraagd om een huwelijk te rijden voor een vriend, familielid of lid van de club. Mag dit?

Er worden maximum twee uitbreidingen per klant en per jaar aanvaard. Dit wil zeggen dat we maximaal twee maal per jaar een uitbreiding van het basiscontract aanvaarden.

De uitbreiding wordt enkel toegekend voor voertuigen voor toerisme en zaken van minimum 25 jaar en waarvan het aantal vervoerde personen maximum 4 bedraagt. De uitbreiding wordt uitsluitend toegekend aan de verzekerden, bestuurder van het voertuig in het kader van een huwelijk.

Uitsluiting: Elke vorm van verhuur en uitlening van het voertuig is uitgesloten!

Premie : Er wordt geen bijpremie gevraagd.

Meldingsplicht : De dekking is slechts geldig indien de makelaar op voorhand op de hoogte gebracht werd.

 

Ik ben verzekerd met een voertuig uit de groep 25-40 jaar en deze wordt dit jaar 40 jaar. Wat moet ik doen om de premie te laten aanpassen?

Niets, dit gebeurt volledig automatisch bij de makelaar MARSH NV. Mocht u toch twijfels hebben bij de premieaanvraag, neem gerust contact op met de makelaar MARSH NV.

 

Ik bezit een voertuig uit de groep 25-40 jaar en een ander voertuig uit de groep van meer dan 40 jaar. Hoeveel bedraagt de premie?

Het is evident dat u de hoogste premie zal betalen voor het voertuig uit de groep 25-40 jaar en de bijkomende premie voor het voertuig uit de groep van +40 jaar.

 

Er zijn verzekeringsmakelaars en/of verzekeringsmaatschappijen die bijna dezelfde tarieven aanbieden zonder dat de verzekerde dient lid te zijn van een club of federatie. Wat is dan mijn voordeel om het contract van The Classic Car Insurance® te onderschrijven?

 

Het feit dat meerdere makelaars en/of verzekeringsmaatschappijen bijna dezelfde voorwaarden en waarborgen aanbieden als het contract van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw is het beste bewijs dat ons contract degelijk is. Opgelet met het feit dat ze dikwijls uw aandacht zullen trekken op premies die net iets lager liggen dan deze van de BFOV vzw, maar u moet weten dat :

 • We zijn misschien niet de goedkoopste maar misschien wel ….
 • zij geen gratis pechverhelping aanbieden
 • wij niet verplichten andere polissen te onderschrijven via onze verzekeringsmaatschappij.
 • indien u verzekerd bent via de BFOV VZW u steeds een goede service krijgt van de makelaar MARSH NV
 • wij de belangen van de oldtimers verdedigen.
 • u dan zelf dient in te staan voor de stappen die ondernomen moeten worden bij ongeval, daar waar bij de BFOV VZW de makelaar MARSH NV constant te uwer beschikking staan.
 • Eendracht maakt macht! Door zich te verzekeren via de BFOV VZW, zal u verzekerd zijn samen met om en bij de 30.000 andere verzekerden, en het is op dat ogenblik veel eenvoudiger om een dossier te verdedigen, dan wanneer u zou verzekerd zijn bij een andere maatschappij en waar uw oldtimer opgeslorpt wordt tussen een hele resem andere verzekeringspakketten.

 

Ik bezit een militaire vrachtauto en achteraan kan ik 20 personen laten plaats nemen. Is dit verzekerd?

De verzekeraar zal het aantal plaatsen verzekeren die voorzien werden door de constructeur. Indien de vrachtauto GMC drie plaatsen voorziet in de bestuurderscabine, dan zal de verzekeringspolis slechts drie plaatsen verzekeren. Indien de eigenaar achteraan zelf een bankje geplaatst heeft voor elk 10 personen, dan zal dit niet gedekt worden door de verzekeraar.

Zo kan het zijn dat passagiers plaats nemen op de uitwendige delen van het koetswerk van landbouwvoertuigen. Indien deze zitplaats voorzien werd door de constructeur zal de verzekering dekking geven, anders niet.

 

Ik bezit een motorfiets met een sidecar, die ik soms met en soms zonder sidecar gebruik. Moet ik hier de verzekeraar in kennis van stellen zoals bij moderne motorfietsen?

Neen, deze regel is niet van toepassing voor het contract van de BFOV vzw.

 

Zal de maatschappij een afzonderlijk tarief toepassen voor voertuigen die in regel zijn met de technische keuring en voertuigen die vrijgesteld zijn van technische keuring?

Neen, de tarieven zijn forfaitair en hebben geen enkele invloed op het rijden met al dan niet technische keuring.

 

Ik heb mijn oldtimer verkocht en de premie werd vier maanden geleden betaald. Kan er een terugbetaling verwacht worden?

Neen, de toegepaste tarieven voor voertuigen van meer dan 25 jaar zijn forfaitair en niet deelbaar.

Indien het om een voertuig uit de categorie 15-25 jaar betreft, is er wel een terugbetaling mogelijk op basis van een berekening per resterend trimester.

Indien het om een omniumverzekering gaat, is er wel een terugbetaling mogelijk op basis van een berekening per resterende maanden

 

Wat in het geval ik van voertuig verander in de loop van het verzekeringsjaar? Welke invloed heeft dit op de verzekeringspremie?

Bij vervanging van voertuig werd de volgende overeenkomst gemaakt

a) Bij vervanging binnen dezelfde categorie doch andere ouderdomsgroep:

 • Indien de nieuwe premie hoger is dan deze voor het bestaande voertuig:
  • Voor  het  lopende  verzekeringsjaar  wordt  de  volledige  nieuwe  jaarpremie aangerekend zonder weergave van de reeds betaalde premie.
  • Vanaf  het  volgende  verzekeringsjaar  wordt  uitsluitend  de  nieuwe  jaarpremie aangerekend
 • Indien de nieuwe premie lager is dan deze voor het bestaande voertuig:
  • Voor het lopende verzekeringsjaar wordt de jaarpremie ongewijzigd behouden.
  • Vanaf  het  volgende  verzekeringsjaar  wordt  uitsluitend  de  nieuwe  jaarpremie aangerekend

 

b) Bij vervanging van voertuig door een voertuig in een andere categorie:

 • Voor het lopende verzekeringsjaar wordt de volledige jaarpremie aangerekend zonder weergave van de reeds betaalde premie.

 

Ik was betrokken in een ongeval. Hoe moet ik de verzekeraar verwittigen?

Steeds zo vlug mogelijk het Europees Aanrijdingsformulier en het eventueel dossiernummer van de politie overmaken aan onze verzekeringsmakelaar MARSH nv waar het dossier behandeld zal worden.

 

Ik heb een aangetekende zending ontvangen maar ik ben nog steeds lid van een club aangesloten aan de BFOV vzw. Wat moet ik doen?

Eerst moet u de reden van deze aangetekende zending nagaan. Het kan zijn dat :

 • uw club geen lid meer is van de BFOV vzw
 • u geen lid meer bent van een club aangesloten aan de BFOV vzw
 • u van club veranderd bent
 • u geen Supporter meer bent van de BFOV vzw

Het is best mogelijk dat u lid was van een club maar dat u voor de een of andere reden besloten heeft om van club te veranderen. Maar u bent vergeten dit te melden aan de BFOV vzw of de makelaar.

De clubverantwoordelijke kan rechtstreeks in de database van de BFOV vzw werken om hetzij leden toe te voegen, hetzij leden te verwijderen.

Daarenboven is er een dagelijkse connectie tussen de database van de BFOV vzw en deze van MARSH NV waardoor de gegevens gesynchroniseerd worden. Indien blijkt dat u niet meer aangesloten bent bij een club of geen Supporter bent van de BFOV vzw, heeft u automatisch geen recht meer op de verzekering.

Automatisch zal u geschrapt worden en zal u een aangetekende brief ontvangen meldende dat uw verzekering teneinde loopt bij de eerstvolgende vervaldag. U dient dan uw nieuwe clubverantwoordelijke te contacteren die uw gegevens dient toe te voegen aan zijn club in de database van de BFOV vzw

 

Ik bezit een militaire tank zonder nummerplaat. Kan ik deze verzekeren?

Neen, enkel voertuigen die verplicht voorzien moeten worden van een nummerplaat kunnen verzekerd worden via het contract van de BFOV vzw.

 

Ik wens een voertuig in te schrijven vanaf de maand januari of februari. Moet ik dan een volledige premie betalen tot 1 maart van datzelfde jaar?

In principe wel, maar de BFOV vzw heeft een akkoord bereikt dat mits de betaling van een bijpremie van € 15,00 het voertuig verzekerd wordtot 1 maart van dat jaar

 

Ik wens een voertuig in te schrijven vanaf de maand november of december. Moet ik dan een volledige premie betalen tot 1 maart van datzelfde jaar?

In principe wel, maar de BFOV vzw heeft een akkoord bereikt dat mits de betaling van een bijpremie van € 30,00 het voertuig verzekerd wordtot 1 maart van dat jaar

 

Ik wens een voertuig te verzekeren van 20 jaar oud vanaf september. Moet ik een volledige premie betalen tot 1 maart van het jaar nadien.

Neen, deze premie zal per resterend trimester berekend worden, dit wil zeggen dat u vanaf september slechts een premie overeenkomstig met 2 trimesters zal betalen en vanaf 1 maart een volledige premie voor een volledig jaar. Idem voor de eventuele terugbetaling indien het voertuig vroeger uit het verkeer gehaald wordt.

 

U HEBT NOG ANDERE VRAGEN – AARZEL NIET OM ZE ONS TE MELDEN – ZE KUNNEN INTERESSANT ZIJN VOOR ANDERE LIEFHEBBERS

STUUR UW VRAAG NAAR SEC@BFOV-FBVA.BE

 
Algemene informatie

 1. Historiek
 2. Wie kan van deze verzekering genieten?
 3. Welke voordelen biedt deze polis?
 4. Wat is uitgesloten?
 5. Welke waarborgen bieden we?
 6. Pechverhelping
 7. Premies
 8. Experten
 9. Procedure om deze verzekering te onderschrijven
 10. Welke documenten moet ik bij de aanvraag toevoegen?
 11. Opzeggingsprocedure
 12. Aanhangwagens & Caravans
 13. Frequently Asked Questions
 14. Nuttige adressen
 15. Infofolder
 16. Algemene Voorwaarden

Infofolder
Aanvraagformulier verzekering
pdf Voorstel auto verz Classic Car 2018.pdf (05/09/2018 00:11 ♦ 425 kB)
Aanvraagformulier Omnium
pdf Aanvraagformulier Omnium.pdf (13/06/2015 20:45 ♦ 198 kB)
Aanvraagformulier Omnium - Motorfietsen
pdf Aanvraagformulier Omnium - Motorfietsen.pdf (13/06/2015 20:45 ♦ 199 kB)
Attest firmawagen
pdf Attest firmawagen.pdf (13/06/2015 20:46 ♦ 69 kB)
Voorbeeld factuur MARSH
pdf Voorbeeld factuur MARSH.pdf (13/06/2015 20:47 ♦ 275 kB)
Voorbeeld typebrief opzegging verzekering
Voorbeeld typebrief schorsing verzekering
pdf Formulier schorsing verzekering.pdf (13/06/2015 20:48 ♦ 105 kB)

Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
RACB
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be