Verzekeringen

Premies

 

Alle forfaitaire basispremies zijn ondeelbaar, behalve

De premies die gehanteerd worden voor de omniumverzekeringen worden berekend per maand tot aan de vervaldag van 1 maart.

De BA-premies voor auto’s en lichte vrachtauto’s van 15-25 jaar worden berekend per trimester tot aan de vervaldag van 1 maart.

Voor nieuwe aanvragen die in werking treden in de loop van de maanden

 • november – december dient men geen volledige forfaitaire premie te betalen tot de vervaldag van 1 maart, maar wordt er een bijpremie van € 30,00 verrekend. Dan is het voertuig automatisch verzekerd voor een periode van 16 maanden.
 • januari of februari, dient men geen volledige forfaitaire premie te betalen tot de vervaldag van 1 maart, maar wordt er een bijpremie van € 15,00 verrekend. Dan is het voertuig automatisch verzekerd voor een periode van 14 maanden.

Let wel : Wettelijk gezien mag een makelaar geen groene verzekeringskaart uitschrijven die meer dan 12 maanden geldig is. Daarom zal u eerst een groene verzekeringskaart ontvangen geldig tot 1 maart en vanaf die datum wordt er u automatisch een nieuwe toegestuurd.

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (BA)

AUTOS, MOTORFIETSEN EN LICHTE VRACHTAUTO’S

 

FULL CLUB MEMBER

SUPPORTER

INDIVIDUAL

Groep 1 = + 40 jaar

€ 70,00

€ 120,00

€ 145,00

Groep 2 = 25-40 jaar

€ 110,00

€ 160,00

€ 185,00

Groep 3 Auto’s + lichte vrachtauto’s = 15-24 jaar

€ 200,00

(tot 140 KW)

€ 250,00

(vanaf 141 KW)

(gebaseerd op BM 0)

 

€ 250,00

(tot 140 KW)

€ 300,00

(vanaf 141 KW)

(gebaseerd op

BM 0)

€ 275,00

(tot 140 KW)

€ 325,00

(vanaf 141 KW)

(gebaseerd op

BM 0)

Groep 3 Motorfietsen = 15-24 jaar

€153,00

€203,00

€ 228,00

Per bijkomend voertuig in groep 1 en 2 = € 25,00

Per bijkomende bromfiets dat toegevoegd wordt aan een voertuig in groep 1 en 2 = € 12,00

VRACHTAUTO’S

 

FULL CLUB MEMBER

SUPPORTER

INDIVIDUAL

Groep 1 = + 40 jaar

€ 81,00

€ 131,00

€ 156,00

Groep 2 = 25-40 jaar

€ 121,00

€ 171,00

€ 196,00

Groep 3 = 15-25 jaar

€ 222,00

€ 272,00

€ 297,00

Per bijkomend voertuig in groep 1 en 2 = € 36,00 

 

LANDBOUWVOERTUIGEN

 

FULL CLUB MEMBER

SUPPORTER

INDIVIDUAL

Groep 1 = + 40 jaar

€ 37,00

€ 87,00

€ 112,00

Groep 2 = 25-40 jaar

€ 52,00

€ 102,00

€ 139,00

Per bijkomend voertuig in groep 1 en 2  = € 12,00 

 

BROMFIETSEN

 

FULL CLUB MEMBER

SUPPORTER

INDIVIDUAL

Groep 1 = + 15 jaar

€ 67,00

€ 117,00

€ 142,00

Per bijkomende bromfiets dat toegevoegd wordt aan een voertuig in groep 1 en 2 = € 12,00 

 

AANHANGWAGEN - CARAVAN

Aanhangwagen tot 750 kg wordt meeverzekerd door trekkend voertuig Aanhangwagens van landbouwvoertuigen worden gratis meeverzekerd Aanhangwagen van meer dan 750 kg

 

FULL CLUB MEMBER

SUPPORTER

INDIVIDUAL

Groep 1 = +25 jaar

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

Per bijkomend voertuig = € 12,00 (*)

Niet van toepassing voor de landbouwvoertuigen

Belangrijke nota

Om alle discussies te vermijden waarbij een verzekerde meer dan één voertuig bezit via  Marsh, zal steeds de duurste premie van toepassing zijn op het jongste voertuig. Indien een iemand een verzekering heeft voor een voertuig van de categorie van meer dan 40 jaar oud en nadien een voertuig bij wenst te verzekeren van de categorie 25-40 jaar oud, dan zal MARSH NV een herberekening maken van de totaliteit van de premie gebaseerd op het voertuig van de categorie 25-40 jaar.

 

RECHTSBIJSTAND

Alle categorieën = € 15.00

Bromfietsen = € 10,00

 

OMNIUM

A. Waarde tot 50.000 EUR

 • Geen expertiseverslag nodig
 • Aanvraag via Tele-expertise
  • Eigenaar bepaalt de waarde aan de hand van een online aanvraag : klik hier 

B. Waarde vanaf 50.000 EUR

 • Expertiseverslag noodzakelijk via door BFOV erkend expert
 • Contacteer MARSH NV voor premieberekening

 

PREMIE VOLLEDIGE OMNIUM

(alle lasten en kosten inbegrepen.)

Voor groep 1 & 2 = + 25 jaar

 • max. 2000 km per jaar =1,10% van de expertisewaarde
 • max. 5000 km per jaar =1,25% van de expertisewaarde
 • max. 10000 km per jaar =1,50 % van de expertisewaarde

Minimum premie = € 150,00

Voor groep 3 = 15-24 jaar

 • max. 2000 km per jaar =1,60 % van de expertisewaarde 
 • max. 5000 km per jaar =1,90 % van de expertisewaarde 
 • max. 10000 km per =2,30 % van de expertisewaarde

Minimum premie = € 150,00

 

PREMIE BEPERKTE OMNIUM

(alle lasten en kosten inbegrepen.)

Voor groep 1 & 2

 • + 25 jaar = 0,80 % van de expertisewaarde

Minimum premie = € 150,00

Voor groep 3

 • = 15-24 jaar = 1,15 % van de expertisewaarde

Minimum premie = € 150,00

 

OMNIUM - VOERTUIGEN IN RUST

(alle lasten en kosten inbegrepen)

Voor groep 1,2 & 3

 • = + 15 = 0,58 % van de expertisewaarde

Minimum premie = € 150,00

 

VRIJSTELLINGEN

 • glasbraak = € 125
 • Stoffelijke schade + vandalisme
  • Bestuurder 18 > 23 jaar = 10 % met minimumpremie van 1.000 EUR
  • Bestuurder 23 > 30 jaar = 5 %
  • Bestuurder vanaf 30 jaar = 2,5 %

 

VOORWAARDEN

 • Vanaf 18 jaar (= leeftijd eigenaar) en geen maximumleeftijd
 • Expertiseverslag mag niet ouder zijn dan 6 maand:
  • tot en met een waarde van 50.000 EUR = Tele-expertise
  • vanaf een waarde van 50.000 EUR = Expertiseverslag verplicht
 • Geen degressiviteit gedurende 60 maanden en vanaf de 61ste maand wordt er een vermindering van 1% op de expertisewaarde toegepast
 • Anti-diefstalsysteem :
  • Tot 150.000 EUR : geen verplichting
  • Vanaf 150.000 EUR : op aanvraag - contacteer MARSH NV

 

KORTINGEN

We kennen een aantal kortingen toe indien u meerdere voertuigen in omnium wenst te verzekeren

 • 2de Voertuig in omnium = - 30 % op de premie (*)
 • Vanaf 3de Voertuig in omnium = - 70 % op de premie (*)

(*) MINIMUM PREMIE = 150,00 €

 

BESTUURDER EN PASSAGIERS

Geldig voor alle categorieën van voertuigen, uitgezonderd motorfietsen

 1. Bestuurder en alle inzittenden van één voertuig van meer dan 15 jaar oud verzekerd via The Classic Car Insurance® = € 9,00
 2. Vanaf 3 voertuigen en meer verzekerd via The Classic Car Insurance® = € 27,00

Geldig voor motorfietsen

 1. Bestuurder en alle inzittenden van één voertuig van meer dan 15 jaar oud verzekerd via The Classic Car Insurance® = € 12,00
 2. Vanaf 3 motorfietsen en meer verzekerd via The Classic Car Insurance® = € 36,00

 

REGULARITY

Bijkomende premie, forfaitair en ondeelbaar, op jaarbasis voor de uitbreiding:

 • € 150,00 per jaar alles inbegrepen tot maximaal 3 deelnames per jaar
 • € 250,00 per jaar alles inbegrepen voor 4 à 5 deelnames per jaar
 • € 300,00 per jaar alles inbegrepen voor 6 à 7 deelnames per jaar

Indien het aantal deelnames meer bedraagt dan 7 dan dient er contact opgenomen te worden met de makelaar MARSH

 

MARSH ASSISTANCE

Als lid van de BFOV (Full Club Member & Supporter) kan u genieten van een uitzonderlijke aanbieding voor de pechverhelping van uw dagdagelijks voertuig in gans Europa samen met een wereldwijde reisbijstand voor gans uw gezin

 • 85 EUR voor volledig pakket, inclusief 1 voertuig
 • 35 EURAlgemene informatie

 1. Historiek
 2. Wie kan van deze verzekering genieten?
 3. Welke voordelen biedt deze polis?
 4. Wat is uitgesloten?
 5. Welke waarborgen bieden we?
 6. Pechverhelping
 7. Premies
 8. Experten
 9. Procedure om deze verzekering te onderschrijven
 10. Welke documenten moet ik bij de aanvraag toevoegen?
 11. Opzeggingsprocedure
 12. Aanhangwagens & Caravans
 13. Frequently Asked Questions
 14. Nuttige adressen
 15. Infofolder
 16. Algemene Voorwaarden

Infofolder
Aanvraagformulier verzekering
pdf Voorstel auto verz Classic Car 2018.pdf (05/09/2018 00:11 ♦ 425 kB)
Aanvraagformulier Omnium
pdf Aanvraagformulier Omnium.pdf (13/06/2015 20:45 ♦ 198 kB)
Aanvraagformulier Omnium - Motorfietsen
pdf Aanvraagformulier Omnium - Motorfietsen.pdf (13/06/2015 20:45 ♦ 199 kB)
Attest firmawagen
pdf Attest firmawagen.pdf (13/06/2015 20:46 ♦ 69 kB)
Voorbeeld factuur MARSH
pdf Voorbeeld factuur MARSH.pdf (13/06/2015 20:47 ♦ 275 kB)
Voorbeeld typebrief opzegging verzekering
Voorbeeld typebrief schorsing verzekering
pdf Formulier schorsing verzekering.pdf (13/06/2015 20:48 ♦ 105 kB)

Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
RACB
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be