Verzekeringen

Welke waarborgen bieden we?

Net zoals de courante verzekeringsmaatschappijen bieden we een waaier van waarbogen aan die niet alleen voorbehouden zijn voor de oldtimer:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand
 • Bijkomende waarborgen voor de bestuurder
 • Volledige omnium
 • Beperkte omnium
 • Bijkomende waarborgen voor de passagiers
 • Regularity wedstrijden
 • Pechverhelping
 • MARSH Assistance
 • Affinity producten = tot 30% goedkoper
  • Brandverzekering
  • Familiale BA verzekering
  • ....

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

De BA-polis, onderschreven bij AXA BELGIUM NV., biedt een verzekering aan volgens de wettelijke voorwaarden, dit wil zeggen dezelfde voorwaarden als voor uw dagelijks voertuig, buiten de uitsluitingen die hoger vernoemd werden.

De BA-polis biedt u automatisch ook een pechverhelping aan, genaamd The Classic Assistance®.

Rechtsbijstand

De rechtsbijstandsverzekering werd onderschreven bij een onafhankelijke en gespecialiseerde verzekeraar, namelijk bij ARAG, die verschillende vestigingen heeft in gans Europa.

Deze verzekering biedt u de vrije keuze van een advocaat. De vooropgestelde waarborgen zijn:

Burgerlijk verhaal € 12.500,00 per schadegeval
Strafrechterlijke verdediging € 12.500,00 per schadegeval (vergoeding tot : lichamelijk onbeperkt / stoffelijk € 111.164,81)

Deze verzekering is optioneel te onderschrijven maar ten stelligste aan te raden.

We herinneren er u aan dat deze rechtsbijstandsverzekering ook zal tussenkomen voor contractuele geschillen gelinkt aan de oldtimer.

U dient deze premie slechts eenmaal te betalen per hoofdvoertuig gezien ze geldig is voor al de verzekerde oldtimers.

Omnium of Beperkte omnium

Ook deze verzekering die enkel van toepassing is op auto’s kan bijkomend onderschreven worden bij HISCOX NV en ze biedt de volgende waarborgen:

Volledige Omnium

 • Materiele schade
 • Brand
 • Diefstal
 • Glasbraak
 • Natuurkrachten en aanrijding met dieren

Beperkte Omnium

 • Brand
 • Diefstal
 • Glasbraak
 • Natuurkrachten en aanrijding met dieren

Voertuigen in rust

 • Brand
 • Diefstal

Passagiers

Deze bijkomende verzekering werd onderschreven bij AIG en is niet verplicht maar eveneens aan te raden.

Ze biedt de volgende waarborgen aan voor alle passagiers en voor de bestuurder:

Bij overlijden 12.500,00 €
Bij blijvende invaliditeit 25.000,00 €
Medische kosten 2.500,00 €

 

​Regularity

Sinds 2009 bieden we een bijkomende dekking die kan onderschreven worden voor de deelname aan een regularitywedstrijd in het buitenland.

We herinneren er u aan dat uw groene verzekeringskaart nooit geldig is tijdens een deelname aan een regularitywedstrijd, noch in België noch in het buitenland. De organisatoren van rally’s onder het vaandel van de BFOV vzw (zie rubriek Historische rally’s), zijn verplicht om via de BFOV een bijkomende verzekering af te sluiten om haar deelnemers te beschermen. Het is logisch dat andere organisatoren, hetzij in België hetzij in het buitenland, deze verplichting niet hebben, wat betekent dat u eventueel zonder verzekering deelneemt aan dergelijke evenementen.

Opmerking : deze bijkomende verzekering is geldig voor alle regularityevenementen die georganiseerd worden onder het vaandel van de FIVA of één van haar officiële vertegenwoordigers

Enkel de deelnemers die een BA-contract hebben via de BFOV VZW (The Classic Car Insurance) kunnen van deze uitbreiding genieten. Deze dekking is geldig in alle landen vermeld op de groene kaart uitgezonderd in België en enkel toegestaan voor voertuigen van het type auto of motorfiets en waarvan de eigenaar in het bezit is van een FIVA Identity Card of Identificatiefiche van de BFOV.

Affinity

Als lid van een club (Full Club Member) of als Supporter van de BFOV, kan u gebruik maken van de Affinity producten die we speciaal voor u onderhandeld hebben. Zo kan u tot 30% besparen op de andere verzekeringen zoals uw brandpolis, familiale verzekering, …

MARSH ASSISTANCE

 • u bezit een dagdagelijks voertuig, of meerdere voertuigen binnen hetzelfde gezin, zonder hiervoor een contract te hebben voor de pechverhelping
 • u reist af en toe eens naar het buitenland
 • u wenst een dekking aan uitzonderlijke voorwaarden

MARSH NV heeft een volledig nieuw product tot stand gebracht, MARSH ASSISTANCE genaamd dat enkel voorbehouden wordt voor de leden van een club aangesloten bij de BFOV vzw (Full Club Member) of personen die Supporter zijn van de BFOV vzw

Algemeen voordeel: Niet noodzakelijk om reeds een oldtimer verzekerd te hebben om van deze dienstverlening te kunnen genieten

Voordelen pechverhelping:

 • Traditionele pechverhelping
 • geldig voor alle moderne voertuigen (maximaal 10 jaar oud????)
 • geldig in België en de rest van Europa
 • pechverhelping wordt verzorgd door TOURING
 • korting premie op bijkomende voertuigen

Voordelen reisbijstand

 • Inclusief wereldwijde reisbijstand voor gans gezin (inwonend onder hetzelfde dak)
 • Onbeperkte medische kosten
 • Repatriëring inclusief, indien nodig

Tarief

 • 85 EUR voor volledig pakket, inclusief 1 voertuig
 • 35 EUR per bijkomend voertuigAlgemene informatie

 1. Historiek
 2. Wie kan van deze verzekering genieten?
 3. Welke voordelen biedt deze polis?
 4. Wat is uitgesloten?
 5. Welke waarborgen bieden we?
 6. Pechverhelping
 7. Premies
 8. Experten
 9. Procedure om deze verzekering te onderschrijven
 10. Welke documenten moet ik bij de aanvraag toevoegen?
 11. Opzeggingsprocedure
 12. Aanhangwagens & Caravans
 13. Frequently Asked Questions
 14. Nuttige adressen
 15. Infofolder
 16. Algemene Voorwaarden

Infofolder
Aanvraagformulier verzekering
pdf Voorstel auto verz Classic Car 2018.pdf (05/09/2018 00:11 ♦ 425 kB)
Aanvraagformulier Omnium
pdf Aanvraagformulier Omnium.pdf (13/06/2015 20:45 ♦ 198 kB)
Aanvraagformulier Omnium - Motorfietsen
pdf Aanvraagformulier Omnium - Motorfietsen.pdf (13/06/2015 20:45 ♦ 199 kB)
Attest firmawagen
pdf Attest firmawagen.pdf (13/06/2015 20:46 ♦ 69 kB)
Voorbeeld factuur MARSH
pdf Voorbeeld factuur MARSH.pdf (13/06/2015 20:47 ♦ 275 kB)
Voorbeeld typebrief opzegging verzekering
Voorbeeld typebrief schorsing verzekering
pdf Formulier schorsing verzekering.pdf (13/06/2015 20:48 ♦ 105 kB)

Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
RACB
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be