COVID 19 - Coronavirus

text-image

Coronavirus – Update - verduidelijking gebruik oldtimer

Wettelijk kader : Ministerieel Besluit - update 05.06.2020 - Klik hier

Informatieve website overheid : https://www.info-coronavirus.be/nl/

Gids aanbevelingen voor de organisatie van clubevenementen : klik hier

Gids voor veilige heropstart van de horeca : klik hier

Gids voor veilige heropstart van de horeca (Duitse versie) : klik hier

Communiqué 10.06.2020

BFOV is verheugd te kunnen melden dat, na constructief overleg met de overheid sinds de laatste Nationale Veiligheidsraad van 3/6/2020, de oldtimerevenementen, georganiseerd door de clubs en/of professionelen, vanaf 1 juli 2020 opnieuw van start kunnen gaan.

De massaevenementen zoals Fly-Inn, beurzen, ... moeten echter nog wachten tot 1 september.

De BFOV heeft een 'Gids met aanbevelingen' opgesteld voor de organisatoren van evenementen teneinde alles op een veilige en verantwoorde manier te kunnen organiseren om zo de gezondheid van iedereen te kunnen waarborgen.

We wensen iedereen een prettige zomer toe aan boord van de oldtimer. Stuur ons foto's en filmpjes binnen en volg ons op Facebook en Instagram.

Communiqué 03.06.2020

De BFOV is verheugd om u te melden dat we met onze oldtimers opnieuw vrij kunnen rijden, en dit vanaf maandag 8 juni 2020. De Nationale Veiligheidsraad heeft dit vandaag beslist.

Als federatie hebben we steeds de nodige diplomatie gebruikt om de ministers en de GEES ervan te overtuigen om u toch nog een mooi oldtimerseizoen van te kunnen maken.

Er volgt nog een communiqué speciaal voor onze clubs die hun clubevenementen zullen moeten organiseren met aangepaste maatregelen.

We wensen u veel rijplezier toe en vragen u om ons een leuke foto toe te sturen voor onze facebookpagina.

Communiqué 22.05.2020

Open brief Peeter Henning - CEO BFOV vzw - klik hier

Communiqué 13.05.2020

Vandaag was er opnieuw een nieuwe Nationale Veiligheidsraad en drongen we er opnieuw op aan om de recreatieve ritjes met de oldtimer toe te staan, net zoals deze toegelaten worden voor de motorrijders.  

Jammer genoeg ontvingen we opnieuw een negatief antwoord, maar met de melding dat er uitbreidingen zijn in het sociale leven waarvoor de oldtimer wel gebruikt kan worden om dergelijke verplaatsingen te doen.   

We betreuren uiteraard de beslissing om onze recreatieve ritjes niet gelijk te stellen van deze van de motorrijders.

Hieronder aangepaste tabel.

Mag ik met de oldtimerAntwoord
Naar het werk rijdenNeen, tenzij ingeschreven met een gewone nummerplaat(kijk ook uw verzekeringspolis na)
Naar de dokter/apotheek/bank/post gaanJa
Naar de zoo/de kapper/ gaanJa
Boodschappen gaan doen/naar de markt rijdenJa
Naar de garage gaan voor een herstelling/onderhoudJa
Naar vrienden/familie rijdenJa, mits in acht neming van de gekende nieuwe maatregelen
Gaan tankenJa
Naar het park/bos/… rijden om er te gaan wandelen/sportenJa
Op daguitstap gaanNeen
Naar de sporttraining/de musea rijdenJa
Naar de keuring gaanJa, volgens de instructies van de keuringcentra
Naar mijn tweede verblijf rijdenJa
In clubverband gaan rijdenNeen
Naar het buitenland rijdenNeen
Een recreatief ritje maken zonder tussenstopMotorrijders wel, anderen niet
Naar een begrafenis/huwelijksfeest rijdenJa

Verder melden we dat alle evenementen, van sportieve, culturele, toeristische en recreatieve aard sowieso al minstens tot en met 30 juni verboden blijven.

Communiqué 07.05.2020

Als federatie krijgen we uiteraard heel wat vragen omtrent het gebruik van de oldtimer in deze Coronatijden, temeer dat de communicatie vanwege de overheid te wensen overlaat en soms tegenstrijdig is.  Zo hebben we recent van de officiële infolijn een antwoord mogen ontvangen in de Franse taal waar het recreatief autorijden toegelaten is, maar van een Nederlandstalige medewerker van diezelfde infolijn, dat het recreatief oldtimerrijden verboden blijft.

Als federatie kunnen we ons momenteel baseren op de richtlijnen uitgevaardigd bij Ministerieel Besluit.  Gezien er een aantal algemene versoepelingen voorzien worden vanaf 10 mei, hebben we hieronder een overzicht gemaakt, geval per geval, met vermelding of je al dan niet de oldtimer mag gebruiken als vervoermiddel.

Mag ik met de oldtimerAntwoord
Naar het werk rijdenNeen, tenzij ingeschreven met een gewone nummerplaat(kijk ook uw verzekeringspolis na)
Naar de dokter gaanJa
Naar de apotheek gaanJa
Boodschappen gaan doenJa
Naar de post/bank gaanJa
Naar vrienden/familie rijdenJa, mits in acht neming van de gekende nieuwe maatregelen
Gaan tankenJa
Naar het park/bos/… rijden om er te gaan wandelen/sportenJa
Op daguitstap gaanNeen
Een recreatief ritje maken zonder tussenstopMotorrijders wel, anderen niet
Naar de keuring gaanJa, volgens de instructies van de keuringcentra
Naar de garage gaan voor een herstelling/onderhoudJa
Naar mijn tweede verblijf rijdenNeen
In clubverband gaan rijdenNeen
Naar het buitenland rijdenNeen

U merkt het, er zijn vandaag de dag redenen genoeg om de oldtimer eens van stal te halen en een ritje te doen.

De lijst zal geregeld aangepast worden al naargelang de versoepelingen al dan niet doorgevoerd worden.

Peeter Henning

CEO BFOV

Communiqué 04.05.2020

We mochten vandaag verduidelijking krijgen van het kabinet van minister De Crem, namelijk :

Uw e-mail is niet aan onze aandacht ontsnapt. De Nationale Veiligheidsraad heeft inderdaad gesteld dat motorritten kunnen worden gelijkgesteld met toegelaten 'fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren .../...' (artikel 5 MB van 30 april 2020)/ Hiervoor zal dus geen wijziging van het MB worden doorgevoerd.

De genomen maatregelen worden weliswaar voortdurend geëvalueerd, en mogelijks bijgestuurd. Wij kunnen tot onze spijt echter niet vooruitlopen op de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Hieruit leiden we af dat onze liefhebbers van oldtimermotorfietsen opnieuw mogen rijden onder de gekende omstandigheden, maar de liefhebbers van de andere oldtimers nog even moeten wachten.  Aanstaande woensdag is er opnieuw een Nationale Veiligheidsraad waar we hopen op een versoepeling voor alle oldtimerliefhebbers.

Peeter Henning

CEO BFOV

Communiqué 03.05.2020

De BFOV wil enkel de juiste en wettelijke informatie verspreiden.  Sinds het nieuwe Ministerieel Besluit zijn er in de pers een aantal publicaties gebeurd waar het recreatieve motorrijden toegelaten zou worden vanaf 04.05.2020.

Het artikel 5, 2° van het MB 30.04.2020 (klik hier om deze te raadplegen) is nochtans duidelijk, namelijk recreatieve ritjes niet zijn toegelaten.

Nadien verscheen op de officiële website van de overheid dat zowel motor- als oldtimerritjes zullen toegelaten worden, maar op zaterdagmiddag, na de update, waren de oldtimerritjes opnieuw verdwenen.

Dit zaait uiteraard verwarring bij de liefhebbers en de BFOV tracht duidelijkheid te bekomen bij de overheid. 

We hebben vandaag contact gehad met de infolijn van de overheid die ons meldde dat men wacht op een nieuwe publicatie in het Belgisch Staatsblad, waar zowel de motor- als de oldtimerritjes zullen toegelaten worden, op voorwaarde dat ze geen fysieke contacten impliceren en uitgevoerd worden, alleen, of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen.

Conclusie:

De lang verwachte ritjes zullen opnieuw uitgevoerd kunnen worden van zodra de publicatie in het Staatsblad gebeurde. 

We raden u aan geregeld onze webpagina Covid-19 Coronavirus te raadplegen

Lees ook de info betreffende de technische keuring via :

Vlaanderen : https://www.bfov-fbva.be/nl/wetgeving-instructies-lobbying/corona-maatregelen-door-goca-vlaanderen-17-03-2020

Brussel : https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/zich-verplaatsen/auto/autokeuring

Wallonië : https://www.autosecurite.be/news/informations-coronavirus/

We wensen u veel plezier toe en houd steeds de basisregels in acht om verdere besmetting te voorkomen.

Peeter Henning

CEO BFOV

Communiqué 26.04.2020

Duitse vertaling : klik hier

We verzoeken u om dit communiqué aandachtig te lezen.

Onmiddellijk na de aankondiging van de verlenging van de maatregelen vanaf 19.04.2020 hebben we als federatie een evenwichtig voorstel overgemaakt aan de taskforce GEES (Groep van Experts belast met de Exitstrategie) en de Nationale Veiligheidsraad, teneinde vanaf 04.05.2020 opnieuw te kunnen genieten van onze oldtimer.

Ons ruim geargumenteerd voorstel was gebaseerd op drie belangrijke pijlers, namelijk :

- Gebruik van de oldtimer in de privésfeer opnieuw toe te laten vanaf 04.05.2020, meer bepaald om een ritje te maken met een persoon wonende onder hetzelfde dak;

- Clubactiviteiten toe te laten in een later stadium, gezien deze meestal gelinkt zijn aan de aanwezigheid van meerdere personen en de horeca.

- Massabijeenkomsten zoals Fly Inn, beurzen, … gelijk te stellen met de beslissingen genomen door de Nationale Veiligheidsraad.

Uit de lange persconferentie van vorige vrijdag is gebleken dat de Nationale Veiligheidsraad voorrang gegeven heeft aan de gefaseerde heropstart van de economie en dat er uitbreiding komt van een aantal sportactiviteiten. Er is momenteel geen sprake van een versoepeling van het gebruik van onze oldtimer in de privésfeer, dit wil zeggen dat de maatregelen, in verband met het gebruik van de oldtimer, aangekondigd in ons communiqué van 01.04.2020 van toepassing blijven.

Gelet op het feit dat deze gezondheidscrisis beheerd wordt door de Nationale Veiligheidsraad interpelleerden we onze Federale Minister van Mobiliteit die ons volgend antwoord formuleerde (vrije vertaling vanuit het Frans)

Ik begrijp ten volle het ongeduld van uw leden en hoop dat iedereen nog in een goede gezondheid verkeert en niet getroffen werd door het Coronavirus. De huidige situatie verandert niet op 4 mei, noch op 11 mei, en uw federatie moet bewust zijn van de ernst van deze situatie evenals van de noodzaak om dit progressief aan te pakken.

De vrijetijdsritjes met voertuigen (van gelijk welke aard deze mogen zijn) zijn nog steeds verboden. Er wordt voorrang gegeven aan de levensbelangrijke activiteiten.

We gaan naar een versoepeling maar enkel op basis van de epidemiologische gegevens die zullen waargenomen worden tijdens de komende weken. Van zodra ik een opening zie voor wat de vrijetijdsactiviteiten betreft, zal ik het voorstel aankaarten.

Met vriendelijke groeten

François BELLOT

Intussen werden er in de media uitspraken gedaan door Vlaams Minister President Jan Jambon, dat vanaf 04.05.2020 ritjes met de motorfiets toegelaten worden.

Uiteraard stellen we ons vragen bij dergelijke uitspraken zoals; waarom de motorfiets wel en de oldtimer niet, of mag een oldtimermotorfiets dan wel ritjes maken maar een oldtimerauto niet, …

We hebben intussen de Federale Minister voor Mobiliteit geconfronteerd met deze uitspraken en mochten zeer snel een duidelijk antwoord bekomen, namelijk (vrije vertaling uit het Frans).

De ritjes met de motorfiets zijn geen regionale bevoegdheid, dit blijft de bevoegdheid van de Nationale Veiligheidsraad die hierover geen enkele discussie heeft gevoerd …

Ik blijf ter beschikking

François Bellot

Conclusie en eisen van de BFOV

Zolang er geen definitieve beslissing komt van de Nationale Veiligheidsraad, raden we aan om de reeds eerder genomen richtlijnen op te volgen en enkel de noodzakelijke verplaatsingen te doen. (zie ons communiqué van 01.04.2020).

Daarenboven, roepen we de federale en regionale regeringen op om een duidelijk standpunt in te nemen, en vooral op een uniforme manier te communiceren voor wat betreft vrijetijdsritjes met de oldtimer, motorfiets, …

Uw federatie blijft de druk hooghouden om spoedig onze oldtimer te kunnen gebruiken in het kader van onze hobby. Hiervoor zal iedereen de opgelegde maatregelen moeten naleven om geen nieuwe piek te bekomen van het aantal besmettingen.

We houden u verder op de hoogte en wensen u en uw naasten een goede gezondheid toe.

Peeter Henning

CEO BFOV

Communiqué 01.04.2020

Duitse vertaling : klik hier

Blijkbaar is onze communicatie omtrent het gebruik van de oldtimer tijdens dit Coronatijdperk voor iedereen nog niet duidelijk genoeg en wordt onze communicatie hetzij slecht geïnterpreteerd, of meer zelfs anders verwoord op de sociale media. 

Komt daarbovenop dat er sommige liefhebbers graag “fake news” verspreiden via diezelfde communicatiekanalen, waarvoor we u ten zeerste willen waarschuwen en die enkel als doel hebben twijfel te scheppen.

Als federatie proberen we steeds het algemeen belang te benaderen en zal gelijk welke communicatie ook nooit iedereen plezieren.

De BFOV is er zich van bewust dat het niet eenvoudig is om de oldtimer op stal te laten, net nu de lentekriebels aangekomen zijn, er lagere brandstofprijzen zijn en het mooie weer van de afgelopen dagen. 

Niemand heeft gevraagd dat we dit zouden moeten meemaken, maar we moeten allemaal samen door deze moeilijke periode.

Hier een aantal gezonde raadgevingen voor het handelen in deze Coronatijden.

Handel zoals een goede huisvader (of huismoeder) en gebruik uw gezond verstand; dit wil zeggen bescherm uzelf, uw naasten en anderen van een eventuele besmetting.

Het zal zeker mensenlevens redden, zelfs al blijkt dit bij sommige burgers nog niet te zijn doorgedrongen.  Elk slachtoffer is er één te veel!

Dit kan u doen door zoveel mogelijk thuis te blijven en uw verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken.

Je wordt verwacht van zoveel mogelijk thuis te blijven. Je mag enkel buitenkomen voor volgende zaken:

  • Gaan werken
  • Een verplaatsing in het kader van je werk
  • Naar de winkel gaan
  • Naar de bankautomaat of een postkantoor gaan
  • Naar de dokter gaan
  • Hulp bieden aan minder zelfredzame personen (minderjarigen, ouderen, gehandicapten, kwetsbare personen)
  • Een fysieke activiteit in openlucht (maar met aandacht voor de hygiënemaatregelen)

Deze maatregelen gelden t.e.m. 19 april.

Hoe kan u deze verplaatsingen doen?

Uiteraard te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of met een voertuig.

Een oldtimer, ingeschreven onder het oldtimerstatuut, is eveneens een voertuig.  In normale tijden (buiten het Coronavirus) gebruiken we deze enkel in onze vrije tijd.  

Volgens de ministeriële richtlijnen staat er effectief nergens letterlijk geschreven dat de oldtimer niet zou gebruikt mogen worden voor de strikt noodzakelijke verplaatsingen.  

Mocht dit in onze berichtgeving van 30.03.2020 anders aangevoeld zijn, dan wensen we ons hiervoor te verontschuldigen.

MAAR waarom zouden we nu plotseling anders gebruik gaan van maken van onze oldtimer?

Naar aanleiding van de vele mails die we de laatste dagen mochten ontvangen, zoeken sommigen steeds naar een geldig excuus om de oldtimer te gebruiken, zoals ik moet op onderhoud, ik moet mijn banden oppompen, ik moet naar mijn vriend of vriendin, of ik moet mijn herstelde oldtimer gaan halen in de garage 60 km van mijn woonplaats, … (dit soort verplaatsingen zijn ook niet toegelaten met een modern voertuig!!)

De BFOV kan u uiteraard niets verbieden, maar enkel door de regeltjes te volgen en solidariteit te tonen, zullen we niet alleen levens redden, maar zullen we het verspreiden van het virus vlug kunnen verminderen. 

Het oldtimerplezier komt vast en zeker terug!

Voor alle info betreffende het Coronavirus : www.info-coronavirus.be

Peeter Henning

CEO BFOV