Aanvraag Vignet E705

Aanvraag vignet E705

DE NIEUWE APPLICATIE "E705" VERVANGT DE OUDE PROCEDURE OM EEN VIGNET 705 TE BEKOMEN

Om  een voertuig in te schrijven hebt u verschillende documenten nodig. Eén daarvan was het vignet 705. De  procedure bracht nogal wat tijd en verplaatsingen met zich mee. Vanaf nu is dit verleden tijd. U kan alles online afhandelen via de nieuwe applicatie in myminfin.

Hoe gaat u te werk?

- u kan de aanvraag online indienen : 

U kan hier de handleiding downloaden

- u kan nog steeds naar een douanekantoor gaan 

U kan hier de lijst raadplegen

- u kan een mandaat geven aan de BFOV : download het stappenplan 

Opgelet : een kost van 65 EUR zal u aangerekend worden.

Ik heb nog een oud vignet 705 liggen.  is dit nog geldig?

Ja, het vignet 705 blijft geldig.