Inslaan van het chassisnummer

Inslaan van het chassisnummer

Hoe bekom je een vergunning voor het inslaan van een chassisnummer ?

Problematiek

Dikwijls worden liefhebbers geconfronteerd met de melding van de Code 3 op het keuringsbewijs. (beperkte geldigheid tot 3 maanden).

Oorzaak hiervan is dat het chassisnummer gedeeltelijk onleesbaar geworden is of helemaal onbestaande is. Dit laatste komt voor bij voertuigen die geproduceerd werden in Groot-Brittannië of die voorzien waren voor de onmiddellijke uitvoer naar de Verenigde Staten. Deze voertuigen zijn niet voorzien van een (geldig) chassisnummer, en krijgen bijgevolg de code 3 op het keuringsbewijs.

Code 3 houdt in dat er enkel administratieve tekortkomingen zijn die in orde gebracht moet worden binnen de drie maande.

In het Technisch Reglement (KB 15.03.1968) staat dat een chassisnummer enkel door de constructeur, de mandataris of door een  behoorlijk gemachtigde persoon goed leesbaar ingeslagen dient te worden. Niemand anders mag het chassisnummer inslaan, uitwissen of wijzigen.

Uitzondering voor oldtimers in bepaalde gevallen:

1. Mandataris van het merk is nog bestaande!

Voor voertuigen met als datum van eerste ingebruikname vanaf 15.06.1968: het  (her)inslaan van het chassisnummer moet gebeuren via deze mandataris

2. Mandataris van het merk is onbestaande!

Sinds de invoering van de nieuwe instructie voor wat betreft de technische keuring voor oldtimers op 01.04.2014, zijn er twee categorieën die we onderscheiden, namelijk :

a) voertuigen met een eerste datum van ingebruikname van voor 15.06.1968

►Hier mag de eigenaar het chassisnummer zelf inslaan, weliswaar volgens de regels van de kunst.  

b) voertuigen met een eerste datum van ingebruikname vanaf 15.06.1968

►Hier dient men zich te wenden tot regionale overheidsdienst die zich bezighoudt met homologatieprocedures 

Adressen regionale overheidsdiensten

Voor Vlaanderen:

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Cel Homologatie en Technische Keuring

Koning Albert II-laan 20, bus 2 – 1000 Brussel

Tel: 02 553 72 57

URL: www.mobielvlaanderen.be en/of www.departement-mow.vlaanderen.be

Contactpunt (particulieren en/of vragen en klachten): www.mobielvlaanderen.be/contactpunt

e-mail: Homologatie@vlaanderen.be

text-image lazy

Voor Brussel:

Directie Verkeersveiligheid

Vooruitgangstraat 80, bus 1 – 1035 Brussel

URL: www.mobielbrussel.irisnet.be of www.bruxellesmobilite.irisnet.be

Tel: 0800 94 001

e-mail: homologatie@gob.irisnet.be of homologation@sprb.irisnet.be

text-image lazy

Voor Wallonië:

Direction générale de la Mobilité et des voies hydrauliques, Département de la stratégie de la mobilité – 1er étage

Boulevard du Nord 8 – 5000 Namur

e-mail : controle.technique.automobile@spw.wallonie.be

text-image lazy