Wetgeving - Instructies - Lobbying

Per 1 juli 2019 is er een nieuwe versie van het Belgische Kentekenbewijs. De kleuren en het formaat blijven behouden, enkel de inhoud werd herzien.

Slechts een paar gegevens zijn verwijderd, waardoor er voor de resterende gegevens meer plaats vrij komt. Voor een betere leesbaarheid werd het lettertype van de gegevens eveneens vergroot.

Het overgrote deel van de verwijderde gegevens waren oftewel verouderd (voorheen gebruikt door de technische keuring, voor adreswijziging, ...), oftewel bestemd voor de DIV (titularisnummer, verificatiecode chassisnummer, ...).

Eén nuttig gegeven voor de gebruiker staat er echter niet meer op, nl. de CO2- waarde van het voertuig.

Het is namelijk zo dat er verschillende CO2- waarden bestaan voor eenzelfde voertuig. Ze kunnen niet allemaal vermeld worden op het kentekenbewijs, maar ze blijven echter wel vermeld op het gelijkvormigheidsattest (COC), hetgeen een verplicht boorddocument is. (niet voor de O-platen!) Deze waarden worden automatisch  overgemaakt aan de regionale autoriteiten die belast zijn met de belastingen.

Ten slotte zijn deze CO2- gegevens ook beschikbaar via de pagina 'Mijn voertuig, mijn plaat', op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer www.mobilit.fgov.be

Team DIV