Europese nummerplaten 15/10/2010


Europese nummerplaten

Inleiding

Sinds 15.10.2010 de nieuwe Europese nummerplaten en dankzij de tussenkomst van de BFOV kunnen de liefhebbers al naargelang hun oldtimer kiezen tussen drie verschillende formaten namelijk:

  •     Rechthoekig model : 520 mm x 110 mm
  •     Vierkant model : 340 x 210 mm
  •     Klein model : 210 x 140 mm

Het klein model (210 x 140 mm) is ook van toepassing voor de motorfietsen maar mag ook aangevraagd worden voor andere categorieën van voertuigen (bvb voor Fiat 500, voor Amerikaanse modellen, ...)

De keuze zal bepaald worden bij het voorrijden van het voertuig bij de technische keuring.  Daar zal nagegaan worden welk model van Europese nummerplaat het best past op de oldtimer.  Deze keuze zal onmiddellijk genoteerd worden op het roos aanvraagformulier voor inschrijving van een voertuig.

Wat wordt mijn nieuwe nummerplaat?

De Belgen houden enorm aan hun nummerplaat en vooral aan de combinatie van de karakters want de nummerplaat blijft bij de titularis en volgt het voertuig niet bij een eventuele verkoop. Sommige personen zijn in het bezit van hun nummerplaat sinds meer dan 30 jaar en willen deze niet verliezen.

Met de invoering van deze nieuwe Europese nummerplaat zal iedereen een volledig nieuwe letter en cijfercombinatie bekomen bij de uitreiking van het nieuwe model. Uitzondering zal bestaan voor de gepersonaliseerde nummerplaten (zie verder).

1. Nummerplaten voor gewone voertuigen uitgezonderd motorfietsen

Voorbeeld: momenteel bezit u de gewone nummerplaat AAA-001.  De nieuwe nummerplaat zal voorzien zijn van het indexcijfer 1 gevolgd door 6 karakters en kan totaal verschillend zijn van de combinatie die u nu bezit.  Het is best mogelijk dat u de volgende nummerplaat bekomt 1 – BAZ-987.

2. ​Nummerplaten voor gewone motorfietsen

De toenmalig ingevoerde nummerplaat 1-MAA-001 werd sinds 01.10.2014 opnieuw gewijzigd in M-AAA-001

3. Gepersonaliseerde nummerplaten voor alle voertuigen

De toenmalig ingevoerde nummerplaat 9-AAA-001 werd sinds 30.03.2014 opnieuw gewijzigd in VRIJE KEUZE VAN COMBINATIE

Kostprijs nieuwe nummerplaat

De inschrijving blijft gratis maar de nummerplaat zal 30 EUR kosten, plus de kosten van een nieuwe reproductieplaat (die vooraan geplaatst wordt) en die zal moeten vervaardigd worden volgens dezelfde criteria (formaat, materie, kleur, …) als de originele nummerplaat. Wel kan je achteraan bvb een vierkant model hebben en vooraan een rechthoekig model.

Hoe deze nieuwe nummerplaat bekomen?

De nieuwe nummerplaten en de inschrijvingsbewijzen zullen afgeleverd worden via een ‘Cash & Delivery’ systeem.  Het is De Post Speos die de concessie heeft bekomen voor de aanmaak en verdeling van de nieuwe nummerplaten.

Er zijn drie mogelijkheden om een inschrijving en de nieuwe nummerplaat te bekomen.

1. Via de verzekeringsmakelaar
Klant gaat naar de verzekeringsmakelaar → deze doet de aanvraag via het internet, WEB DIV genoemd → de informatie wordt door de DIV verwerkt en doorgestuurd naar De Post Speos → De Post Speos maakt de nummerplaat en kentekenbewijs aan → Verstuurt deze naar het postkantoor van uw keuze → de postbode biedt zich aan → u betaalt 30 EUR en neemt de nummerplaat en het kentekenbewijs in ontvangst

2. Via het loket van de DIV

Klant gaat naar het loket van de DIV → de aanvraag wordt door de DIV verwerkt en doorgestuurd naar De Post Speos → De Post Speos maakt de nummerplaat en kentekenbewijs aan → Verstuurt deze naar het postkantoor van uw keuze → de postbode biedt zich aan → u betaalt 30 EUR en neemt de nummerplaat en het kentekenbewijs in ontvangst. Dit wil zeggen dat u geen nummerplaat meer rechtstreeks kan bekomen aan het loket.

​3. Via correspondentie

Klant stuurt aanvraagformulier met verzekeringsvignet op naar de DIV → de aanvraag wordt door de DIV verwerkt en doorgestuurd naar De Post Speos → De Post Speos maakt de nummerplaat en kentekenbewijs aan → Verstuurt deze naar het postkantoor van uw keuze → de postbode biedt zich aan → u betaalt 30 EUR en neemt de nummerplaat en het kentekenbewijs in ontvangst.

Er bestaat een mogelijkheid om de nummerplaat de dag zelf te bekomen mits meerprijs van 80 EUR te betalen aan De Post Speos en dit op de volgende manier :

  • Aanvraag indienen via WEB DIV voor 12.30 uur → nummerplaat geleverd dezelfde dag

Wat met uw oude nummerplaat?

Vanaf het ogenblik dat u in het bezit gesteld werd van de nieuwe Europese nummerplaat ter vervanging van uw huidige oude nummerplaat, dient u binnen de maand deze oude nummerplaat terug te bezorgen aan de DIV.  Dit gebeurt via uw plaatselijk postkantoor die het nodige zal doen om deze aan de DIV terug te bezorgen.

Spoedlevering

Er zal een mogelijkheid bestaan om de nummerplaat de dag zelf te bekomen mits meerprijs van 80 EUR aan De Post Speos en door een speciaal hiervoor ontworpen document te ondertekenen:

  •     Aanvraag indienen via WEB DIV voor 11.00 uur → nummerplaat geleverd dezelfde dag voor 17.00 uur
  •     Aanvraag indienen via WEB DIV tussen 11.00 en 13.00 uur → nummerplaat dezelfde dag geleverd voor 21.00 uur.

 

« Terug naar het overzicht

RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be