Import Oldtimer

Inleiding

Als u als particulier een auto in het buitenland koopt, zijn een aantal maatregelen van toepassing. Afhankelijk van de plaats waar u de auto heeft aangekocht kan een verschillende fiscale regeling gelden. We gaan er vanuit dat u een personenauto invoert met de bedoeling om hem in eigen naam in België in het verkeer te brengen. Daaruit volgt dat u bij de douane formaliteiten zult moeten vervullen. Gelieve er ook rekening mee te houden dat de hiernavolgende regeling niet van toepassing is voor een auto die u naar België brengt ter gelegenheid van een verhuis.

Sedert de voltooiing van de Europese interne markt bepaalt het fiscale statuut van het land van aankoop t.o.v. de Europese Unie de aard van de formaliteiten die u moet vervullen om de douane- en fiscale toestand te regelen van een auto die u in het buitenland, als particulier, heeft aangekocht. De voornaamste gevallen zijn samengevat in een tabel

Nadat u de auto heeft aangegeven zal de douane een vignet 705 kleven op de "aanvraag tot inschrijving van een voertuig" (roze formulier). Op dit vignet worden de gegevens van het voertuig hernomen en wordt het roos formulier aangevuld met de identiteit van de invoerder (dus uzelf). Op die aanvraag zal zij bovendien vak W geldig maken en u de aanvraag terugbezorgen. Die aanvraag bezorgt u, na aanvulling van de ontbrekende gegevens en na een passage aan de technische keuring voor een gewone of oldtimerkeuring, aan de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen die uw voertuig zal inschrijven.

1. Aankoop buiten het douanegebied van de EG

U heeft een auto aangekocht buiten de EG en u wenst hem definitief in te voeren in de EG. In dat geval moet u de auto aangeven op het eerste douanekantoor waar u de EG binnenkomt. Indien dat kantoor niet in België ligt, kunt u het volgende doen. U kunt alle fiscale formaliteiten verrichten op de plaats van binnenkomen in de EG of in België. In het laatste geval vraagt u aan de buitenlandse douane om de auto onder de regeling extern communautair douanevervoer te plaatsen met een Belgisch douanekantoor als eindbestemming. U kunt daartoe zelf de formaliteiten verrichten of u kunt een beroepsaangever inschakelen. Het onder de regeling extern communautair douanevervoer plaatsen betekent concreet dat u een douanedocument "Document T1" opstelt of laat opstellen. Bedenk wel dat als u persoonlijk de aangifte opstelt, u een borgsom op het kantoor van vertrek zult moeten stellen. In het andere geval is er eveneens borgstelling maar die gebeurt door de beroepsaangever (douane-expediteur).

Wanneer u met de wagen op het Belgisch douanekantoor aankomt, moet u hem aangeven voor het verbruik. Dit laatste betekent dat u alle formaliteiten verricht en alle belastingen betaalt die nodig zijn om de wagen vrij te maken, d.w.z. hem in een toestand te brengen net alsof u de wagen in het binnenland hebt aangekocht. Ook hier geldt dat u zelf kunt aangeven of beroep doen op een douane-expediteur. Het aangeven gebeurt met het Enig Document (ED). Na het vervullen van de invoerformaliteiten zal de douane een vignet 705 kleven op de aanvraag tot inschrijving. Wanneer u de formaliteiten zelf doet, kunt u ter zake steeds inlichtingen vragen op het douanekantoor.

We geven hieronder een tabel waarin alle formaliteiten zijn opgenomen.

Fase

Actie

1

binnenkomen
EG

aangeven op 1° douanekantoor

indien

Dan

buiten België

definitieve formaliteiten op het kantoor van binnenkomen in de EG(in dit geval is fase 3 niet van toepassing in België omdat de belastingen reeds betaald zijn in de andere lidstaat met toepassing van het BTW-tarief van die lidstaat)
of
een T1 document tot op de plaats van bestemming in België

in België

geen T1 maar onmiddellijk definitieve formaliteiten
(fase 2)

2

aankomen
douanekantoor van bestemming in België

voor te leggen stukken op douanekantoor

 • Enig document ( ED )
 • aankoopfactuur (of aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten
 • in voorkomend geval origineel buitenlands inschrijvingsbewijs
 • aanvraag tot inschrijving van een voertuig waarvan de rubrieken T behoorlijk zijn ingevuld

3

betalen van de belastingen in België

de rechten bij invoer (1)

6% of 10 % op: de douanewaarde** van de auto (ingeval van personenauto, break, monovolume, ed.)

de BTW (1)

21 % op de som van: douanewaarde + rechten bij invoer+ bepaalde kosten**

4

de douane kleeft vignet 705 op de aanvraag tot inschrijving
(roze formulier)

de douane maakt vak W van de aanvraag geldig

de douane geeft u de aanvraag terug

5

u bezorgt de aanvraag aan de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen (D.I.V.) die de inschrijving aflevert

(1) lees nieuwe regeling sinds 01.01.2014 - klik hier

*Het tarief kan verschillen indien het gaat om bepaalde types van vervoermiddelen. Zo kan bijvoorbeeld het tarief voor lichte vrachtwagens beduidend hoger zijn. Ingeval van twijfel kunt u zich op ieder douanekantoor ter zake inlichten.

** De douanewaarde is in principe de factuurprijs vermeerderd met alle kosten tot op de plaats van binnenkomen in de EG. De maatstaf van heffing voor de BTW wordt bepaald door de factuurwaarde van het goed verhoogd met alle kosten tot op de plaats van bestemming

2. Aankoop in een andere lidstaat van het BTW-gebied van de EG

Wanneer u een auto koopt in een andere lidstaat van het BTW-gebied van de EG moet u een onderscheid maken tussen een nieuw aangekochte wagen of een andere. In vaktermen wordt dit een intracommunautaire verwerving genoemd. Op basis van de BTW-wetgeving zal de douane uw auto als nieuw beschouwen wanneer hetzij:

 • de levering gebeurt binnen de zes maanden na de eerste ingebruikname
 • de auto maximum 6000 km op de teller heeft op het tijdstip van de levering

Bij aankoop van een nieuwe auto of een niet nieuwe auto moet u steeds formaliteiten vervullen op een Belgisch douanekantoor (naar keuze). Als het gaat om een nieuwe auto moet u verder een bijzondere BTW-aangifte(446) indienen. Bij de aankoop van een niet nieuwe wagen moet u geen aangifte doen maar moet u zich toch naar het douanekantoor begeven. Dit laatste is vereist om het vignet 705 te verkrijgen dat de douane op de aanvraag tot inschrijving kleeft. Aangezien het gaat om een intracommunautaire verwerving moet u geen rechten bij invoer betalen. In België is de BTW slechts verschuldigd indien het gaat om een nieuwe auto. Tenslotte merken we nog op dat het begrip nieuwe auto kan verschillen naar gelang de wetgeving die van toepassing is.

Fase

Actie

1

binnenkomen in
België na aankoop auto in een andere lidstaat

zich altijd aanbieden op een Belgisch douanekantoor (naar keuze)

2

voor te leggen stukken op het douanekantoor

indien

Dan

nieuwe auto

 • bijzondere BTW-aangifte inzake intracommunautaire verwerving van nieuwe vervoermiddelen (446)
 • aankoopfactuur (of aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten
 • in voorkomend geval origineel buitenlands inschrijvingsbewijs
 • aanvraag tot inschrijving van een voertuig waarvan de rubrieken T behoorlijk zijn ingevuld

niet nieuwe auto

 • aankoopfactuur (of aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten
 • in voorkomend geval origineel buitenlands inschrijvingsbewijs
 • aanvraag tot inschrijving van een voertuig waarvan de rubrieken T behoorlijk zijn ingevul

3

betalen van de BTW

indien

Dan

nieuwe auto

21 % op de aankoopwaarde eventueel verhoogd met bepaalde kosten*

niet nieuwe auto

geen invoerrechten noch BTW te betalen

4

douane kleeft vignet 705 op aanvraag tot inschrijving
(roze formulier)

de douane maakt vak W van de aanvraag geldig

de douane geeft u de aanvraag terug

5

u bezorgt de aanvraag aan de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen(D.I.V.) die de inschrijving aflevert

*De maatstaf van heffing voor de BTW wordt bepaald door de factuurwaarde van het goed verhoogd met alle kosten tot op de plaats van bestemming

Conclusie

De goedkoopste manier is een oldtimer invoeren vanuit een andere lidstaat die toebehoort aan het BTW-gebied van de EG.

Maar wanneer kan ik genieten van de supervoordelige goederencode 9705 00 00 en 6% invoerrechten voor voertuigen afkomstig van buiten de EU?

Klik hier om de details te lezen

RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be