Invoer oldtimers - aanpassing invoerrechten 01/01/2014


Invoer oldtimers - aanpassing invoerrechten

BELGIE PAST DE NIEUWE EU-DEFINITIE TOE VOOR DE INVOER VAN HISTORISCHE VOERTUIGEN - NOMENCLATUUR 9705

Dankzij de inspanningen van de BFOV in samenwerking met het advocatenbureau Vandendijk, hebben we heel goede contacten kunnen leggen met de diensten van FOD Financiën - Douane en Accijnzen, dienst nomenclatuur - om er sinds 1 januari 2014 een correcte toepassing te bekomen van de douanecode 9705

Ter herinnering: sinds een aantal jaren koste het invoeren van een oldtimer heel wat geld indien dit via de haven van Antwerpen gebeurde.  Men diende vaak 10% invoerrechten + 21 % BTW te betalen op de som vermeld op de aankoopfactuur, wat uiteindelijk 33% belastingen betekende.  Hierdoor lieten vele oldtimerliefhebbers de invoer gebeuren via Nederland, Frankrijk of Engeland waar er aan voordeliger invoertarief gewerkt werd.

Sinds 1 januari 2014, heeft de Belgische overheid al haar douanekantoren herinnerd aan de nieuwe verklarende nota betreffende de toepassing van de douanecode 9705 (Voorwerpen voor verzamelingen van belang uit zoologisch, botanisch, mineralogisch, anatomisch, historisch, archeologisch, paleontologisch, etnografisch of numismatiek oogpunt) namelijk :

Post 9705 omvat motorvoertuigen voor verzamelingen met een historisch of etnografisch belang die:

a) in hun oorspronkelijke staat zijn, zonder ingrijpende wijzigingen aan het chassis, de carrosserie, de stuurinrichting, het remsysteem of de ophanging en de motor. Herstel en restauratie is toegestaan en gebroken of versleten onderdelen, toebehoren en eenheden mogen worden vervangen op voorwaarde dat het voertuig in een historisch correcte staat is gebleven en onderhouden. Gemoderniseerde of aangepaste voertuigen zijn uitgesloten;

b) ten minste 30 jaar oud zijn;

c) van een model of type zijn dat niet langer in productie is.

Aan de vereiste kenmerken voor opneming in een verzameling wordt geacht te zijn voldaan door voertuigen die aan de bovenstaande drie criteria voldoen. Deze vereiste kenmerken zijn: relatief zeldzaam zijn, normalerwijze niet voor het oorspronkelijke doel worden gebruikt, het onderwerp zijn van bijzondere transacties buiten de normale handel in soortgelijke gebruiksartikelen en het hebben van een hogere waarde.

Als motorvoertuigen voor verzamelingen worden tevens onder deze post ingedeeld:

-      motorvoertuigen, ongeacht het bouwjaar, waarvan kan worden bewezen dat ze zijn gebruikt bij een historische gebeurtenis,

-      motorvoertuigen voor wedstrijden, waarvan kan worden bewezen dat ze uitsluitend ontworpen, gebouwd en gebruikt zijn voor wedstrijden en dat ze belangrijke sportieve successen hebben geboekt bij bekende nationale of internationale evenementen.

Onderdelen van of toebehoren bij voertuigen worden onder deze post ingedeeld op voorwaarde dat het gaat om originele onderdelen of toebehoren van motorvoertuigen voor verzamelingen die ten minste 30 jaar oud zijn en niet langer in productie zijn.

Nabootsingen (replica's) en reproducties zijn uitgesloten tenzij zij voldoen aan bovengenoemde drie criteria.

Zoals aangegeven wordt in de laatste update, is deze nieuwe tekst een verduidelijking teneinde de Lidstaten toe te laten om de juiste code 9705 of 8703 (tourismewagens en andere motorvoertuigen die vooral gebouwd werden voor het vervoer van personen) toe te kennen aan een ingevoerd voertuig binnen de EU.

Als gevolg hiervan, zullen de eigenaars die een oldtimer invoeren in België kunnen genieten van het voordeeltarief van 0 % invoerrechten en slechts 6 % BTW (verschil van 25 %), voor zover deze ingeschreven zal worden met een O-plaat.

Opmerking : Deze procedure is (nog) niet van toepassing voor professionele handelaars.

« Terug naar het overzicht

RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be