Nieuwe Gepersonaliseerde Nummerplaten 31/03/2014


Nieuwe Gepersonaliseerde Nummerplaten

Inleiding

De Staatssecretaris M. Wathelet beantwoordt een grote vraag van liefhebbers die meer vrijheid wensten te bekomen in de combinaties met het oog op het bekomen van een gepersonaliseerde nummerplaat.

Gouden regel: de keuze is vrij tussen 1 en 8 karakters.

Elke gepersonaliseerde nummerplaat zal aan de linkerzijde voorafgegaan worden de officiële stempel van de DIV (rechts van het Euroteken) en dit zonder streepje noch onderlijning, wat duidt op het feit dat het om een gepersonaliseerde nummerplaat gaat, zonder dat deze officiële stempel deel uitmaakt van de maximaal 8 karakters.

Elke (groep van) letter(s) wordt gescheiden door een (groep van) cijfers(s) door een streepje.

Elke letter, elk cijfer en elk streepje wordt aanzien als een karakter.

Algemene principes

 • Afschaffing van het indexcijfer « 9 » aan het begin van de nummerplaat
 • De nummerplaten beginnen met de stempel van de DIV zonder streepje noch onderlijning
 • De stempel van de DIV moet zich links van de nummerplaat bevinden
 • Geen bijzonder indexcijfer aan het begin van de nummerplaat
 • Streepje tussen elk cijfer of letter, groep letters en groep cijfers
 • Alle combinaties mogelijk tot 8 karakters, behalve nummerplaten die in strijd zijn met de goede zeden, een racistisch of xenofobisch karakter uitstralen, beledigend zijn of verwijzen naar een politieke partij
 • Inversie van de karakters mogelijk in de gepersonaliseerde combinatie: letters gevolgd door cijfers of cijfers gevolgd door letters 
 • Groepen van letters en cijfers worden toegelaten: 
 • Geen personalisatie mogelijk in de series CD, W, X, Y en Z noch voor de scooters

En voor onze oldtimers?

De BFOV heeft nauw samengewerkt aan deze hervorming van nummerplaten, vooral om de vraag van onze liefhebbers tegemoet te komen.  Hierna volg een overzicht van onze onderhandelingen.

 • De personalisatie van nummerplaten wordt opnieuw toegestaan voor onze oldtimers
 • Geen enkele combinatie bestaande uit alleen cijfers wordt toegestaan, de combinatie moet steeds bestaan uit één letter ( behalve voor de voertuigen die ingeschreven zijn onder het oldtimerstatuut, deze mogen een nummerplaat met enkel cijfers aanvragen voor voertuigen die voor 1954 voorzien waren van een dergelijke nummerplaat)
 • Teneinde de controle door de politiediensten te vergemakkelijken, zal er op de gepersonaliseerde nummerplaten voor oldtimers die rijden onder het oldtimerstatuut een bijkomend vignet OLDTIMER gekleefd worden onder de stempel van de DIV. Dit vignet wordt bij verwijdering vernietigd en is voorzien van een blinkend hologram met een serienummer.  Het is van rode kleur RAL 3003 en voorzien van een beschermend vernis.

Prijs van de nummerplaat

 • 2000 EUR voor een gepersonaliseerde nummerplaat naar keuze 

Levering van de nummerplaat

Gelet op het feit dat de gepersonaliseerde nummerplaat geen nummerplaat is die in serie gedrukt wordt, dient u rekening te houden met twee werkdagen alvorens deze nummerplaat door Bpost afgeleverd zal worden.

Beperkingen in de combinaties

 • De combinatie moet minstens 1 letter bevatten. Uitzondering: de oldtimers die destijds (voor 1954) een geëmailleerde nummerplaat hadden tussen de 3 en 6 cijfers kunnen deze oude combinatie terug in dienst nemen, mits voorlegging van een bewijs door de eigenaar.
 • De combinatie mag nooit aanvangen met:
  • de letters CD gevolgd door :
   •  een (groep van) cijfers, een letter en drie cijfers (vb. CD-A-123)
   • drie cijfers en een letter (vb. CD-123-A)
   • twee letters en drie cijfers ( CD-AA-001 ) teneinde geen verwarring te creëren met de diplomatieke nummerplaten
  • de letters W, X, Y en Z gevolgd door een letter, twee cijfers, gevolgd door drie letters ( vb : WA-14-AAA ) teneinde geen verwarring te creëren met de tijdelijke internationale nummerplaten van korte duur, de nummerplaat bestemd voor de export en met de proefritten en commerciële nummerplaten die gebruikt worden door de professionele automobielsector
 • De combinatie mag niet als volgt samengesteld worden:
  • drie letters gevolgd door 4 cijfers (vb. JAN-4444)
  • vier letters gevolgd door drie cijfers (vb. AXEL-333)
  • drie cijfers gevolgd door vier cijfers (vb. 007-BOND)
  • vier cijfers gevolgd door drie letters (vb. 2014-BEL) om verwarring te vermijden met de normale nummerplaten die afgeleverd werden sinds 16 november 2010
 • De combinatie mag zich niet bevinden tussen:
  • A-0 en A-999999 
  • E-0 en E-999999 
  • P-0 en P-999999
  • 0 en 99999999 ( behalve voor oldtimers onder oldtimerstatuut van voor 1954 ) 

Hoe gepersonaliseerde nummerplaat reserveren?

Via loket van de DIV aan de hand van reservatieformulier : klik hier

« Terug naar het overzicht

RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be