Oldtimerstatuut voor gemotoriseerde twee- en driewielers 30/06/2014


Oldtimerstatuut voor gemotoriseerde twee- en driewielers

Oldtimerstatuut voor gemotoriseerde twee- en driewielers

De BFOV heeft hard gewerkt aan een oldtimerstatuut voor de brom- en motorfietsen.  We zijn verheugd u te kunnen melden dat de wijziging aan het KB 10.10.1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 02.04.2014 (in voege sinds 30.06.2014) . 

Wat verandert er?

De belangrijkste wijziging vindt u terug in het artikel 2 §2.1 dat het volgende bepaalt:

Sommige bijzondere categorieën van voertuigen zijn evenwel slechts aan bepaalde voorschriften van dit algemeen reglement onderworpen.

Het zijn : de voertuigen die meer dan 25 jaar geleden in dienst werden gesteld en ingeschreven overeenkomstig artikel 12, § 3 of 15/2, § 3 van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.

Deze zijn enkel onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 10, 11, § 3 en 13 van dit besluit.
Deze voertuigen zijn uitgesloten van volgend gebruik :
- commercieel en professioneel gebruik;
- woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;
- bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer;
- gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten.

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot :
- oldtimermanifestaties;
- proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig."

Het is in feite dezelfde tekst als deze die van toepassing is voor de auto’s dat in voege getreden is op 01.07.2013.

Wat is het voordeel van dit oldtimerstatuut voor brom- en motorfietsen?

Het grote voordeel is dat u geen gelijkvormigheidsattest moet bezitten en geen homologatieprocedure moet doorstaan.

Met dit oldtimerstatuut zal het voor de BFOV eenvoudiger zijn om naar de toekomst toe bepaalde uitzonderingen te bekomen, denk maar aan de vroeg of laat aankomende technische keurng voor motorfietsen.  Met dit oldtimerstatuut hebben we de mogelijkheid om een lichtere versie te bespreken.

Welke nummerplaat bekom ik voor mijn oude motorfiets?

Gezien de nieuwe O-plaat beschikbaar is sinds 01.10.2014, ontvangt u een nummerplaat van het type O-MAA-001 als u voor het oldtimerstatuut kiest..

Moet ik nu van nummerplaat moeten veranderen?

Neen, het zal enkel gebeuren bij inschrijving van een oude motorfiets of bij herinschrijving. 

Bijkomende wijziging

In hetzelfde KB werd er nog een wijziging aangebracht betreffende het welgekende gele plaatje dat achteraan op de bromfietsen klasse A bevestigd is.

Hier volgt de gewijzigde tekst van het artikel 5 § 4.1:

Met uitzondering van de bromfietsen die ingeschreven zijn overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, moet de bromfiets klasse A bovendien voorzien zijn van een gele signalisatieplaat met de afmetingen 8 x 8 cm. Zij moet door de constructeur of de invoerder stevig vastgehecht worden aan het achterste spatbord.
 

Artikel 5 § 4.2° werd als volgt gewijzigd

2° De bromfiets klasse B mag niet voorzien zijn van zulke plaat."
 

Concreet gesproken

De bromfietsen klasse A (max 25 km/u) die reeds voorzien werden van een nummerplaat van het type 1-SAA-123 dienen geen geel plaatje meer te hebben. 

Ter herinnering, de oude bromfietsen moeten nog niet ingeschreven worden behalve deze die ingevoerd worden vanuit een land waar er reeds een inschrijving bestond en voor deze die nieuw afgeleverd worden in België.

« Terug naar het overzicht

RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be